Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 ORGANIZACJA I KIEROWANIE

 
The "Organization and Management" quarterly, published by the Committee on Organizational and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences and the Collegium of Management and Finance of SGH Warsaw School of Economics is the oldest Journal in Poland in the field of management sciences. The quarterly publishes articles on the theory of organization and management as well as empirical research in this area in Polish and English. The highest level of scoring for Polish Scientific Journals awarded by the Ministry of Science and Higher Education and earlier the Scientific Research Committee confirms its high scientific level.

Kwartalnik „Organizacja i Kierowanie” jest wydawany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej  Handlowej w Warszawie. Jest najstarszym w Polsce czasopismem z zakresu nauk o zarządzaniu. Kwartalnik publikuje artykuły dotyczące teorii organizacji i zarządzania oraz badań empirycznych z tej dyscypliny w języku polskim i angielskim. Potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego jest najwyższa kategoria punktacji dla polskich czasopism naukowych przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej Komitet Badań Naukowych.
 
index copernicus                     bazekon