Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Wymogi formalne

 

​Artykuł do Zeszytu Naukowego „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH"  powinien być złożony w Redakcji Zeszytów SiP KZiF:

  • w formie elektronicznej (wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL) na adres: sipkzif@sgh.waw.pl 
  • dodatkowo należy załączyć OŚWIADCZENIE o niepublikowaniu składanego artykułu w innych wydawnictwach (z własnoręcznym podpisem)
  • dodatkowy wymóg dla doktorantów: wypełniona REKOMENDACJA artykułu przez opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej