Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
 

 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

 
​W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów".

Zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium.

Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje.

Tłumaczenie streszczeń artykułów do czasopisma „Studia i Prace KZiF" - zadanie finansowane w ramach umowy 767/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

​​​Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów indeksowane są m.in. w następujących bazach: IC Journals Master List, BazEkon, PBN - Polska Bibliografia Naukowa.

Studia i Prace KZiF stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). ​

Wydania aktualnych oraz archiwalnych numerów Zeszytów znajdują sie także na PLATFORMIE CZASOPISM NAUKOWYCH SGH

ISSN: 1234-8872

e-ISSN: 2657-5620


2019
Zeszyt Naukowy 172


2018

Zeszyt Naukowy 170​​​​​​​​
Zeszyt Naukowy 165​


Zeszyt Naukowy 163​​

Zeszyt Naukowy 162​​


Zeszyt Naukowy 15​9​​

2017​

Zeszyt Naukowy 15​8

Zeszyt Naukowy 157​

Zeszyt Naukowy 156​ 

Zeszyt Naukowy 155​

Zeszyt Naukowy 154

Zeszyt Naukowy 153

2016

Zeszyt Naukowy 152

Zeszyt Naukowy 151

Zeszyt Naukowy 150

2015

 

2014

Archiwum


Tłumaczenie streszczeń artykułów do czasopisma „Studia i Prace KZiF" - zadanie finansowane w ramach umowy 767/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

 
 
 

 
 
 

 Zeszyt Naukowy 175

 
 

 Kontakt

 

​mgr Katarzyna Gralewska
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

e-mail: sipkzif@sgh.waw.pl
tel. +48 22 564 7502
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 317
02-513 Warszawa