Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
O Kolegium :

O Kolegium – Kolegium Zarządzania i Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów - O Instytucie
 

 O Kolegium

 
Kolegium Zarządzania i Finansów jest jednostką naukową zrzeszającą 6 Instytutów i 4 Katedry. Liczna kadra naukowa powoduje, że jest ono potężnym ośrodkiem SGH zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego.

W instytutach i katedrach wchodzących w skład Kolegium realizowane są w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w sferze dyscyplin naukowych reprezentowanych przez te jednostki.
Są to następujące dyscypliny:
 • szeroko rozumiana teoria ekonomii,
 • finanse i bankowość w skali makro- i mikroekonomicznej,
 • polityka gospodarcza,
 • teoria zarządzania,
 • marketing,
 • prawo gospodarcze,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie w skali gospodarki narodowej i przedsiębiorstwa,
 • logistyka i obsługa transportowa gospodarki,
 • zarządzanie jakością,
 • ekonomika konsumpcji w zakresie badania poziomu życia ludności oraz sterowania jakością.

Przedmiotem wielu badań jest polska rzeczywistość gospodarcza, zwłaszcza ta z okresu transformacji systemowej. Oprócz prac zespołowych, we wszystkich instytutach i katedrach realizowane są różnego rodzaju badania indywidualne, mieszczące się w ramach wspomnianych dyscyplin. Owocem tych badań są liczne publikacje w formie książek, artykułów i referatów, a także postępy czynione w pracach na stopnie naukowe.

Z aktywnością badawczą instytutów i katedr jest skorelowana ich działalność dydaktyczna. W ramach tej działalności pracownicy Kolegium obsługują proces nauczania na wszystkich poziomach i dla wszystkich kierunków studiów. Kolegium organizuje na zasadach odpłatności studia podyplomowe z zakresu problematyki zarządzania i finansów. Interdyscyplinarny charakter Kolegium sprawia, że wchodzące w jego zakres instytuty i katedry oferują również szeroki wachlarz profesjonalnych usług eksperckich.

 
 
 

 Struktura