Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencja naukowa z cyklu FORUM RACHUNKOWOŚCI

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 Konferencja naukowa z cyklu FORUM RACHUNKOWOŚCI

 
​Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zaprasza na Konferencję naukową z cyklu FORUM RACHUNKOWOŚCI No 2:  Audyt śledczy a rachunkowość. Obszary – techniki – konsekwencje.

CEL KONFERENCJI
Informacje gromadzone w systemie rachunkowości i przez ten system przetwarzane są ważnym źródłem wiedzy wykorzystywanej w podejmowaniu decyzji, w różnych kontekstach, skali i sytuacjach. Ze względu na to, w praktyce, system rachunkowości może być obszarem służącym do dokonywania różnych nadużyć. Zapobiegać im mogą specjalistyczne – poniekąd detektywistyczne – działania, które kryją się pod hasłami: audyt śledczy, dochodzenia gospodarcze, informatyka śledcza, doradztwo w zakresie compliance, zapobieganie praniu pieniędzy. Dzięki tym działaniom można identyfikować wczesne sygnały o nieprawidłowościach i zapobiegać zagrożeniom dla dalszej działalności jednostki gospodarczej. Można także – co tu jest istotne – chronić profesjonalizm i prestiż zawodowy w obszarze systemu informacyjnego rachunkowości.
Celem konferencji jest analiza zagadnień i problemów związanych z szeroko rozumianym pojęciem audytu śledczego, a przede wszystkim jego związków i relacji z rachunkowością. W szczególności przedmiotem dyskusji będzie teoria oraz doświadczenia praktyczne dotyczące: specyfiki, skutków w ujęciu bezpośrednim i pośrednim oraz metod i technik wykrywania oszustw księgowych i innych działań, których celem jest sprzeniewierzanie zasobów jednostek.

ZAKRES TEMATYCZNY
1. Specyfika oszustw księgowych oraz innych działań będących przedmiotem zainteresowania audytu śledczego.
2. Granice pomiędzy oszustwami księgowymi a polityką bilansową oraz zarządzaniem wynikiem (earnings management).
3. Koszty oszustw księgowych oraz innych działań ukierunkowanych na sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
4. Niefinansowe (w tym również etyczne) skutki oszustw w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz innych działań ukierunkowanych na sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
5. Symptomy ryzyka oszustwa w sprawozdaniach finansowych.
6. Metody zapobiegania oszustwom w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz innym działaniom mającym na celu sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
7. Metody pracy wykorzystywane w ramach audytu śledczego.
8. Zakres kompetencji determinujących prawidłowość wykonywania pracy w ramach audytu śledczego.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wszystkie szczegółowe informacje o Forum dostępne są na stronie http://Forum2.syskonf.pl