Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Seminarium Gospodarstwo domowe

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 Seminarium Gospodarstwo domowe – konsumpcja a jakość życia

 
​12 stycznia 2012 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pt.

„Gospodarstwa domowe – konsumpcja a jakość życia".

Konferencja organizowana była w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych – stan, uwarunkowania, tendencje", Nr NN112 335038 realizowanego przez pracowników naukowych Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji SGH w Warszawie oraz Katedry Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja stanowiła okazję do zaprezentowania zarówno wyników badań zrealizowanych w ramach powyższego projektu, jak również do wymiany poglądów na temat współczesnej konsumpcji i jej wpływu na jakość życia

W konferencji wzięli udział wszyscy pracownicy Katedry. prof. dr hab. Teresa Słaby zaprezentowała wyniki projektu badawczego NN112335038 w wystąpieniu pt: „Syntetyczne ujęcie niedoborów konsumpcji”.