Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Seminarium naukowe dla młodych naukowców i doktorantów 2012

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 Seminarium naukowe dla młodych naukowców i doktorantów, 12.12.2012

 
​Sprawozdanie z I Seminarium dla Młodych Naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

12 grudnia 2012 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się I Seminarium Młodych Naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów. Seminarium miało na celu przedstawienie wyników badań realizowanych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w ramach dotacji na działalność statutową w 2011 roku. W seminarium wzięło udział 70 osób, w tym uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich, młodzi pracownicy z SGH i spoza SGH oraz opiekunowie młodych naukowców.

Seminarium otworzył prof. Ryszard Bartkowiak, Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów i przekazał prowadzenie seminarium dr. Piotrowi Wachowiakowi, Prodziekanowi Kolegium Zarządzania i Finansów oraz dr. Łukaszowi Woźnemu, adiunktowi w Katedrze Teorii Systemu Rynkowego, redaktorowi naukowemu monografii pt. „Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”* wydanej z okazji Seminarium.

W pierwszej część seminarium prof. Maria Romanowska zaprezentowała referat pt. „Jak z sukcesem zrealizować projekt badawczy”. Prof. Romanowska scharakteryzowała etapy realizacji projektu badawczego, na które składa się przygotowanie projektu, pozyskanie środków na jego realizację, zrealizowanie projektu, przygotowanie raportu z badań i uzyskanie jego akceptacji oraz wdrażanie wyników badań. Profesor M. Romanowska scharakteryzowała również czynniki sukcesów dla każdego etapu realizacji badań.

Druga część składała się z wystąpień młodych naukowców, którzy przedstawili wyniki swoich badań. Badania dotyczyły trzech obszarów: ekonomii, finansów i zarządzania. Po każdej prezentacji wyników odbyła się dyskusja z udziałem samodzielnych pracowników naukowych Kolegium.

W trzeciej części przedstawione zostały dwie prezentacje. Pani Edyta Brodowicz z Działu Nauki SGH przedstawiła możliwości pozyskania środków przez młodych naukowców i doktorantów na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki. Szczególnie istotną częścią prezentacji było przedstawienie planowanych konkursów przez NCN dla młodych takich jak: PRELUDIUM, OPUS, SONATA oraz możliwość uzyskania stypendiów doktorskich lub staży podoktorskich. Następnie Janina Goś z Biura Kolegium Zarządzania i Finansów przedstawiła sposób rozliczania badań dla młodych naukowców w ramach działalności statutowej w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Drugie seminarium planowane jest pod koniec kwietnia 2013 roku, na którym zostaną przedstawione wyniki badań z dotacji na 2012 rok. Już teraz serdecznie zapraszamy!

W sprawie otrzymania książki wydanej z okazji Seminarium pt. „Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” prosimy o kontakt z Biurem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH:
tel.: 22 564 9866, 9867,
e-mail: kzif@sgh.waw.pl.