Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Seminarium Kapitał społeczny: implikacje dla rozwoju, badań i polityki

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 Seminarium Kapitał społeczny: implikacje dla rozwoju, badań i polityki

 
Seminarium Kolegium Zarządzania i Finansów

Kapitał społeczny: implikacje dla rozwoju, badań i polityki

15 grudnia (wtorek) 2020 r. godz. 13:30 - 15:00


Z​aparszamy do udziału w Seminarium organizowanym przez Kolegium Zarządzania i Finansów pt. "Kapitał społeczny: implikacje dla rozwoju badań i polityki". Szczegóły poniżęj. 


Link do seminarium: https://youtu.be/HckR6n0p2iA


W drugiej dekadzie XXI wieku w Polsce dobiegł końca proces transformacji ustrojowej, zapoczątkowanej zmianami politycznymi w latach 1989-1990 i kontynuowanej od wejścia Polski do UE w 2004 r. jako proces konwergencji.

W tekście przygotowanym przez Marka Garbicza na Sympozjum Naukowe KZiF w czerwcu 2020 r. zawarte jest stwierdzenie, że „mocno zakorzenione, dysfunkcjonalne uwarunkowania kulturowe Polaków mogą stanowić najpoważniejszą barierę dalszego wzrostu” dla naszej gospodarki .

Nowym wyzwaniem dla Polaków staje się udział w działaniach służących realizacji dwóch programów unijnych: transformacji cyfrowej oraz tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której eliminowane są te praktyki w sferach produkcji, dystrybucji i konsumpcji które przyczyniają się do pogłębiania niekorzystnych zmian klimatycznych.

Wojciech Paprocki wskazuje zatem na konieczność zmiany filozofii rozwoju cywilizacyjnego na całym globie. Kluczowe jest aby przystąpić do realizacji programów, których celem jest ograniczenie strat ludzkich oraz materialnych powodowanych nadzwyczajnymi zjawiskami przyrodniczymi . Ten sam autor zauważa także, że Europa od 2020 r. weszła na ścieżkę budowania scentralizowanej gospodarki etatystycznej, w której wiodącą rolę chcą odgrywać ewangeliści etatyzmu, podkreślający wiodącą rolę w gospodarce elit polityczno-biurokratycznych, ignorujących jednak znaczenie kapitału społecznego w tych procesach .

Odwołując się do trzech przywołanych tekstów przedmiotem debaty akademickiej będzie rola kapitału społecznego dla procesu rozwoju, doboru zadań badawczych oraz kształtowania się programów politycznych.

 
Artykuły:

Program seminarium:
 
Wprowadzenie: Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów: prof. Joanna Wielgórska – Leszczyńska

Część I: Prezentacja tez pięciu autorskich recenzji przygotowanych na podstawie trzech tekstów: prof. Wojciech Pacho, prof. Krzysztof Marczewski, dr hab. Monika Czerwonka, 
dr Bartosz Sternal, dr Michał Wolański 

Część II: Odniesienie się autorów tekstów do przedstawionych recenzji: prof. Marek Garbicz, prof. Wojciech Paprocki

Cześć III: Dyskusja
 
Podsumowanie: Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów prof. Joanna Wielgórska – Leszczyńska