Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Sympozja Naukowe KZiF

 

​​Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej odbywa się cyklicznie raz w roku (począwszy od 1994 roku). Przeważnie ma ono miejsce w czerwcu. W Sympozjum biorą udział pracownicy Kolegium Zarządzania i Finansów oraz zaproszeni goście. Corocznie poruszane są najbardziej aktualne tematy związane z funkcjonowanie polskiej myśli ekonomicznej i jej znaczenia dla funkcjonowania naszej gospodarki. Wybitni specjaliści z dziedziny ekonomii, finansów, rachunkowości, ubezpieczeń, marketingu i zarządzania publikują swoje artykuły w specjalnie dedykowanej do tego monografii naukowej, wymieniają poglądy oraz prowadzą ożywione dyskusje naukowe. Na Sympozjum uczestnicy przygotowują opracowania naukowe, które następnie są publikowane i udostępniane wszystkim uczestnikom oraz ośrodkom współpracującym z Kolegium. Projekt jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania życia naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów. Stanowi bowiem forum wymiany poglądów na tematy, którymi zajmują się jego pracownicy, pełni funkcje integrujące środowisko naukowe oraz jest miejscem do przeprowadzenia rozważań związanych z przyszłością nauk ekonomicznych i roli Kolegium Zarządzania i Finansów w ich rozwoju. Sympozjum zawsze cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród pracowników, a jego tematyka bezpośrednio związana była i jest z problemami, które są poruszane w artykułach, na wykładach i konferencjach, w których biorą udział pracownicy naukowo-dydaktyczni. Dodatkowo próbuje się połączyć aspekty wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, co niewątpliwie stanowi istotny atut Sympozjum.


2023 Sympozjum Naukowe KZiF - 30 lat w naukach społecznych. Nowe myśli i idee.

2022 Sympozjum Naukowe KZiF - Teoretyczne i praktyczne aspekty w naukach ekonomicznych​

2021 Sympozjum Naukowe KZIF - Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii  

2020 Sympozjum Naukowe KZIF - Nowe wyzwania w naukach o gospodarce 

2019 Sympozjum Naukowe KZiF - Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.  Wyzwania, dylematy i praktyczne zastosowania ​-  Sopot​

2018 25 lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy​ - Sopot​

2017 Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku - Olsztyn​

2016 Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych - Sopot   

2015 Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność - Sopot

2014 Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju - Sopot

2013​ Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej​ - Kraków

2012​ Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku​ - Olsztyn

2011​ Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych​ - Augustów​  ​

2010​ Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych​ - Ryn​ 

2009​ Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych ​ - Olsztyn​ 

2008​ O nowy ład gospodarczy w Polsce​ - Mikołajki​ 

2007​ ​Uwarunkowania procesów finansowania i zarządzania w gospodarce​ ​- Mikołajki​ 

2006​ ​W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów​ - ​Stare Jabłonki ​ 

​2005 ​Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy​ - ​Pułtusk​ 

2004​ ​Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie​ ​- Białowieża​ 

​2003​ ​Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce​ ​- Augustów

2002​ Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, część II​ - Jachranka​

2001​ Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, część I​ - Kazimierz Dolny n. Wisłą​ 

2000​ Nowoczesne przedsiębiorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji​ - Kazimierz Dolny n. Wisłą​

1999​ Transformacja gospodarki polskiej w drodze do Unii Europejskiej ​ - Kazimierz Dolny n. Wisłą​

1998​ Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki polskiej, część II​ - Kazimierz Dolny n. Wisłą​

1997​ Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki polskiej, część I​ - Kazimierz Dolny n. Wisłą​

1996​ Warunki i narzędzia długofalowego rozwoju gospodarczego Polski​ - Pogorzel k. Otwocka​

1995​ Nadzieje i zagrożenia polskich reform gospodarczych​ - Pogorzel k. Otwocka

1994 ​Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów​ - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie​