Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

XIII_sympozjum_naukowe

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 XIII Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF

 

W dniach 21-23 czerwca 2006 roku w Starych Jabłonkach odbyło się XIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów (KZiF) pt.: „W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów”. W Sympozjum wzięło udział 120 osób, a wśród nich pracownicy KZiF oraz goście z uczelni ekonomicznej Federacji Rosyjskiej dr Nikolay Lukyanovich oraz prof. Boris Smitienko, którzy wygłosili referat pt. „Główne kierunki w polityce gospodarczej Federacji Rosyjskiej”. Na Sympozjum przygotowano 57 opracowań naukowych, zgłębiających tematykę Sympozjum, które zostały opublikowane w formie dwutomowej monografii i udostępnione wszystkim uczestnikom oraz ośrodkom współpracującym z Kolegium. 

Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonała Prodziekan KZiF - prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. W trakcie trzydniowych obrad wystąpienia i dyskusja odnosiły się przede wszystkim do następującej tematyki:

 • konsumentów na rynkach finansowych,
 • finansów publicznych i samorządowych,
 • zarządzania.

W trakcie I sesji obrad pt.: „Konsumenci na rynkach finansowych - teoria i praktyka”, prowadzonej przez dr hab. prof. SGH Bogdana Mroza, z prezentacjami wystąpili:

 • dr hab. prof. SGH Teresa Słaby i dr Anna Dąbrowska „Polska a cywilizacja konsumpcyjna”,
 • dr Emil Ślązak „Pieniądz elektroniczny jako forma płatności bezgotówkowej”.

Podczas II sesji obrad pt.: „Finanse publiczne i samorządowe w teorii i praktyce”, prowadzonej przez prof. dr hab. Alojzego Zalewskiego, swoje prezentacje przedstawili:

 • dr Czesława Rudzka-Lorentz „Dochody i wydatki sektora finansów publicznych”,
 • dr Jacek Sierak „Finanse samorządu terytorialnego a możliwość finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego funduszami Unii Europejskiej”,
 • dr Agnieszka Cenkier „Partnerstwo publiczno-prywatne - szansa dla konkurencyjności polskiej gospodarki”.

W ramach III sesji obrad pt.: „Zarządzanie w teorii i praktyce - totalne nowatorstwo i dekonstrukcja dotychczasowych poglądów”, prowadzonej przez prof. dr hab. Mariana Strużyckiego, wystąpili:

 • dr hab. prof. SGH Anna Skowronek-Mielczarek „Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - fundament gospodarki, dziś i jutro”,
 • dr hab. prof. SGH Stefan Doroszewicz „Zarządzanie jakością - przyszłość standaryzowana czy indywidualność”,
 • dr Agnieszka Sopińska „Kapitał intelektualny w zarządzaniu - od teorii do praktyki - wizja przyszłości”.

Podsumowując trzydniowe obrady wyrażono nadzieję, że formułowane na Sympozjum wnioski i postulaty znajdą odzwierciedlenie w teorii i praktyce nauk finansów i zarządzania. Uroczystego zamknięcia Sympozjum dokonał Dziekan KZiF - prof. dr hab. Janusz Ostaszewski.