Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

XIV_sympozjum_naukowe

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 XIV Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF

 

W dniach 21-23 czerwca 2007 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XIV Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów pt. „Uwarunkowania procesów finansowania i zarządzania w gospodarce". W sympozjum wzięło udział 119 uczestników, w tym zaproszeni goście: J.M. Rektor SGH Adam Budnikowski, prof. Boris Smitienko oraz prof. Nikolay Lukyanovich z Akademii Finansowej z Moskwy, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach prof. Andrzej Juszczyk i inni.

Na sympozjum odbyły się obrady dwóch sesji tematycznych pt. „Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce” oraz pt. „Zarządzanie – uwarunkowania i procesy”. Tytuły sesji były jednocześnie tytułami przygotowanej na sympozjum w dwóch tomach monografii z serii „Uwarunkowania procesów finansowania i zarządzania w gospodarce”. Monografie te zostały przygotowane pod redakcją naukową prof. Ryszarda Bartkowiaka, prof. Janusza Ostaszewskiego i prof. Małgorzaty Zaleskiej.

Pierwszego dnia sympozjum 21 czerwca 2007r. odbyła się sesja tematyczna pt. „Zarządzanie – uwarunkowania i procesy”, w ramach której przeprowadzono moderacje opracowań naukowych zaliczonych do następujących bloków tematycznych:

  1. „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju biznesu” oraz „Marketing i zarządzanie jakością” (moderator dr Urszula Ornarowicz);
  2. „Zarządzanie wiedzą i zasobami ludzkimi” oraz „Zarządzanie projektami” (moderator dr Maria Aluchna).

Tego dnia przeprowadzona została również dyskusja na temat projektu systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej poprzedzona wystąpieniem prof. Stefana Doroszewicza z Katedry Zarządzania Jakością SGH.

Drugiego dnia odbyły się obrady dotyczące sesji tematycznej pt. „Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce”. Do tej sesji zaliczone zostały następujące bloki tematyczne:

  1. „Makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju” oraz „Polityka, rozwój i projekty UE” (moderator dr Renata Wojciechowska);
  2. „Finansowanie i rozwój infrastruktury globalnej oraz lokalnej” (moderator dr Michał Wrzesiński);
    „Rola i uwarunkowania rozwoju rynków finansowych” oraz „Rozwój, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” (moderator prof. Jan Komorowski).
  3. Ostatniego dnia, przed wyjazdem uczestników sympozjum, odbyła się dyskusja poprzedzona wystąpieniami m.in. dr Carlosa Lorge Lenczewskiego Martinsa oraz profesora Nikolaya Lukyanovicha.

W czasie wolnym odbyła się bardzo ciekawa wycieczka z przewodnikiem do Sanktuarium w Świętej Lipce oraz do bunkrów Hitlera w „Wilczym Szańcu” w Gierłoży.