Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

XVI_sympozjum_naukowe

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 XVI Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF

 
​W dniach 8-10 czerwca 2009 roku w Hotelu Manor w Olsztynie odbyło się XVI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt. „Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych".

XVI Sympozjum Naukowe składało się z dwóch sesji tematycznych prowadzonych pod przewodnictwem prof. Ryszarda Bartkowiaka, Prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów. Każda sesja podzielona została na wystąpienia moderatorów i dyskusję uczestników.

W dniu 8 czerwca 2009 roku Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów prof. dr hab. Janusz Ostaszewski uroczyście rozpoczął Sympozjum. Następnie, odbyły się obrady I sesji tematycznej pt. „Polska a zagrożenia na rynkach światowych". Moderatorami tej części byli: prof. Adam Glapiński, prof. Piotr Albiński, prof. Wojciech Pacho oraz prof. Anna Dąbrowska.

W dniu 09 czerwca 2009 roku obrady rozpoczęły się od dyskusji I sesji tematycznej. Moderatorami kolejnej, II sesji pt. „Systemy i mechanizmy zarządzania w warunkach globalizacji" byli: dr hab. Urszula Ornarowicz, dr Joanna Cygler, dr Maria Aluchna oraz dr Zbigniew Grzymała. Po wystąpieniach moderatorów odbyła się dyskusja.

Ostatniego dnia Sympozjum odbyła się dyskusja plenarna nt. „Prospective of Russian economy development during crisis" z udziałem dr Anny Abałkiny z Akademii Finansowej w Moskwie oraz podsumowanie obrad. Uroczystego zamknięcia XVI Sympozjum Naukowego KZiF dokonał prof. Ryszard Bartkowiak.