Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

XV_sympozjum_naukowe

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 XV Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF

 

W dniach 9 - 11 czerwca 2008 roku w Mikołajkach odbyło się XV Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów poświęcone zagadnieniu nowego ładu gospodarczego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W sympozjum wzięło udział 117 osób, w tym zaproszeni goście: prof. Boris Smitienko i prof. Nikolay Lukyanovich z Akademii Finansowej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, a także prof. Andrzej Juszczyk - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach.

Materiały sympozjalne zostały zgromadzone w formie monografii zatytułowanej „O nowy ład gospodarczy w Polsce”. Monografia, zawierająca 57 opracowań, została przygotowana pod redakcją naukową prof. Ryszarda Bartkowiaka i prof. Janusza Ostaszewskiego.

Sympozjum podzielono na trzy sesje tematyczne:

I sesja pt.: „Elementy systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH”,

II sesja pt.: „Koncepcja interesariuszy (stakeholders) – zły czy dobry duch ekonomii”,

III sesja pt.: „Polska w Unii Europejskiej – zagadnienia konwergencji realnej”.

Każda sesja składała się z wprowadzenia przez wybranych pracowników Kolegium oraz dyskusji:

I sesja – wystąpienie prof. Stefana Doroszewicza na temat projektu systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej,

II sesja – wystąpienia prof. Marka Garbicza oraz prof. Piotra Płoszajskiego,

III sesja – wystąpienia:

  • prof. Teresy Słaby na temat „Eurokonsument w Polsce”,
  • prof. Elżbiety Marciszewskiej na temat „Polska w Unii Europejskiej – zagadnienia konwergencji realnej. Rynek lotniczy”,
  • prof. Wojciecha Paprockiego na temat „Udział polskich operatorów TSL w procesie konwergencji realnej”,
  • prof. Krzysztofa Marczewskiego na temat „Ocena spełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji realnej”.

Ostatniego dnia odbyła się dodatkowa sesja połączona z dyskusją, której podstawę stanowiło wystąpienie prof. Nikolaya Lukyanovicha  zatytułowane „Ekonomiczne bezpieczeństwo państwa w aspekcie globalizacji”.

W czasie wolnym odbyła się wycieczka z przewodnikiem po rzece Krutyni.