Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

X_sympozjum_naukowe

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 X Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF

 
​​W dniach 16-18 czerwca 2003 roku obyło się jubileuszowe, X Sympozjum Naukowe nt. „Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce”. Zorganizowane zostało w hotelu „Delfin” w Augustowie.

Zostało ono poświęcone problematyce ożywienia gospodarki w Polsce poprzez wykorzystanie różnorodnych narzędzi tak makro- jak i mikroekonomicznych. Na konferencji przedstawiono ogółem 41 referatów i komunikatów naukowych przygotowanych przez pracowników Kolegium i zaproszonych gości.

Również tegoroczne Sympozjum miało charakter międzynarodowy, gdyż brali w nim udział przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, z którymi współpracuje Kolegium. Zaprezentowane referaty zostały przyporządkowane do trzech bloków tematycznych, których moderatorami byli następujący członkowie Rady Programowej Sympozjum:

Blok I – „Rola państwa w procesach ożywienia polskiej gospodarki” – dr hab. Zbigniew Staniek, prof. SGH
Blok II – „Mikroekonomiczno-finansowe uwarunkowania ożywienia gospodarczego” – dr hab. Anna Karmańska, prof. SGH
Blok III – „Uwarunkowania, przejawy i wymiary przedsiębiorczości” – dr Bogdan Mróz
Te trzy bloki tematyczne w zasadzie odzwierciedlają zainteresowania naukowe pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów, co również znajduje swe potwierdzenie w wydawanych cyklicznie Zeszytach Naukowych.

Komitet Programowy Sympozjum:
Dr hab., prof. SGH Anna Skowronek Mielczarek – przewodnicząca,
Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
Dr hab., prof. SGH Zbigniew Staniek,
Dr hab., prof. SGH Anna Karmańska,
Dr hab. Bogdan Mróz.