Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencja Jubileuszowa

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Prof. zw. dra hab. Mariana Strużyckiego

 
Z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Mariana Strużyckiego Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH podjęła się zorganizowania konferencji naukowej pt. Wyzwania zarządcze w zmieniającej się gospodarce".

Tematyka merytoryczna jubileuszowej konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
 • paradygmat regionalności w zarządzaniu,
 • strategie środowiska biznesu,
 • internacjonalizacja przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania rozwoju gospodarczego,
 • przywództwo,
 • efektywność badań marketingowych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • wiedza i kapitał intelektualny,
 • zarządzanie innowacjami,
 • zachowania konsumentów,
 • świadomość konsumencka,
 • polityka ochrony rynku wewnętrznego,
 • zaufanie w relacji przedsiębiorstwo-klienci.
Konferencja odbędzie się w dniu 20 września 2010 roku w Auli A, budynek A SGH (ul. Rakowiecka 24).

Program konferencji:
10.00-10.30 Rejestracja uczestników
10.30-12.00 Rozpoczęcie obrad
 • wystąpienie J.M. Rektora prof. zw. dra hab. Adama Budnikowskiego
 • wystąpienie Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów prof. zw. dra hab. Janusza Ostaszewskiego
 • Gratulacje i życzenia
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.30 Część merytoryczna konferencji:
 • Współczesne przedsiębiorstwo – uwarunkowania zmian procesów zarządzania
 • Kapitał intelektualny – strategiczny zasób współczesnych przedsiębiorstw
 • Konsument – w tworzeniu wartości i zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
 • Dyskusja
14.30-15.00 Podsumowanie konferencji
15.00 Lunch w Sali Kolumnowej

Rada Programowa Konferencji:

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
dr hab. prof. SGH Anna Skowronek-Mielczarek
prof. dr hab. Cezary Suszyński
dr hab. prof. SGH Zdzisław Leszczyński

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. prof. SGH Anna Skowronek-Mielczarek
dr Barbara Bojewska
dr Marta Ziółkowska
mgr Dorota Kępka

Organizatorzy:
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa
al. Niepodległości 164
02-554 Warszawa