Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

 
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego w Warszawie zapraszają na bezpłatne webinarium:

Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego

11 maja 2021 r. (wtorek) godz. 13:30-15:45
 
Link do transmisji: https://youtu.be/2qfW2UaRT9U

​ 
Czego będzie można dowiedzieć się na webinarium?

Odnawialne źródła energii stają się istotnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności lokalnych i regionalnych gospodarek, a także mają wpływ na jakość i poziom życia na danym obszarze. Odnawialne źródła energii  cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, rolników, a także jednostek sektora publicznego - w tym głównie jednostek samorządu terytorialnego.
Racjonalne i efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wymaga poszukiwania nowym modeli i rozwiązań, zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych, oraz dostosowanych do nich adekwatnych źródeł finansowania. Nie można także zapomnieć o kwestiach społecznych, które dla akceptacji i powodzenia realizacji projektów lokalnej transformacji energetycznej stają się kluczowe. Przedmiotem debaty staną się zatem wyzwania i szanse stwarzane przez energetykę odnawialną dla szeroko definiowanego rozwoju lokalnego i regionalnego.
 
Wspólnie zastanowimy się nad kluczowymi pytaniami:
 • Jak implementować politykę państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym i regionalnym?
 • Jakie są perspektywy dla rozwoju energetyki odnawialnej w aspekcie nowych rozwiązań organizacyjnych (spółdzielnie energetyczne, prosument zbiorowy i inne)?
 • Czy możliwa jest transformacja energetyczna regionu w oparciu o odnawialne źródła energii?
 • Z jakimi wyzwaniami spotykają się jednostki samorządu terytorialnego podejmujące innowacyjne działania organizacyjne na rzecz odnawialnych źródeł energii?
 • Jakie znaczenie ma komunikacja i informacja dla aktywizacji społeczności w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii?
 • Jakie będą kierunki wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej, KPO i innych programów wsparcia?


​Program Ramowy
 
13.30   Otwarcie webinarium
 
Rektor SGH - dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH - dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH.
Webinarium poprowadzi dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH - Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego i dr Grzegorz Maśloch.
 
13.35-15.35 Prezentacje i wypowiedzi przedstawicieli SGH oraz zaproszonych gości.
 
Swoim bogatym doświadczeniem podzielą się m.in.:
 • Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
 • Antoni Bielewicz, Dyrektor na Polskę Europejskiej Fundacji Klimatycznej,
 • Grzegorz Maśloch, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH,
 • Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii,
 • Artur Borkowski, Burmistrz Serocka,
 • Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. K. Żmijewskiego.
 
15.35-15.45 Podsumowanie
 
W trakcie Webinarium będzie możliwość zgłaszania pisemnych pytań. Ze względu na turbulencje spowodowane pandemią Covid 19 możliwe są korekty składu osobowego panelistów.