Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Szkoła Letnia Zarządzania 2012

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 Szkoła Letnia Zarządzania 2012

 
Tematyka Konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2012 „Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania”, została poświęcona zagadnieniom teorii i praktyki zarządzania, a szczególnie rozwojowi, barierom i wyzwaniom stojącym przed światem nauki i praktyką zarządzania. Problematyka referatów była bardzo szeroka i dotyczyła różnych problemów z zakresu teorii i praktyki zarządzania organizacją, a także kształcenia menedżerów, studentów oraz kadr naukowych. Przygotowane referaty mieściły się w następujących kategoriach:   
 1. Krytyczne refleksje nad wybranym problemem z zakresu teorii zarządzania.    
 2. Doniesienia z badań empirycznych.    
 3. Metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu.   
 4. Doświadczenia w nauczaniu i rozwoju kadr naukowych.

Referaty przesłane na konferencję zostały wydrukowane w serii Zeszytów Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” wydawanym przez KNOiZ PAN i SGH, a także ze względu na duże zainteresowanie w trzech monografiach.

PROGRAM KONFERENCJI
Poniedziałek - 14 maja 2012 r.

13.00 - 16.00 - Rejestracja uczestników
14.00 - 16.00 - Obiad
16.30 - 16.45 - Powitanie uczestników i uroczyste otwarcie Konferencji
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
prof. dr hab. Maria Romanowska
16.45 - 18.00 - Sesja I. „Kierunki ewolucji współczesnych przedsiębiorstw – dyskusja panelowa”

Uczestnicy panelu:
prof. dr hab. Cezary Suszyński – przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Rafał Krupski
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

18.00 - 18.30 - Przerwa kawowa
18.30 - 20.00 - Sesja II. „Człowiek w organizacji – dyskusja panelowa”

Uczestnicy panelu:
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – przewodniczący
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
prof. dr hab. Marta Juchnowicz
prof. dr hab. Wanda Kopertyńska
prof. dr hab. Janusz Strużyna

20.30    - Uroczysta kolacja w Yacht Clubie

Wtorek - 15 maja 2012r.

7.00 - 9.00    - Śniadanie
9.00 - 11.00    - Sesja III. „Innowacje i zarządzanie zmianą – dyskusja panelowa”

Uczestnicy panelu:
prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz– przewodniczący
prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
prof. dr hab. Ryszard Rutka
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
prof. dr hab. Krystyna Poznańska

11.00 - 11.30 - Przerwa kawowa

11.30 - 13.00 - Sesja IV. „Badania naukowe w Polsce – stan obecny i możliwości rozwoju”
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Michał Trocki

 1. Raport z badań na temat popularności internetowej problemów zarządzania - prof. dr hab. Michał Trocki, mgr Witalij Metelski
 2. Możliwości finansowania badań naukowych w Polsce– prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki.
 3. Pytania i dyskusja.

13.00 - 14.30 - Obiad

14.30 - 16.30 - Sesja V. „Pierwsze doświadczenia ze stosowania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jan Lichtarski

 1. Zmiany w procedurach awansów naukowych – prof. dr hab. Bogdan Nogalski.
 2. Pierwsze doświadczenia z przeprowadzania postępowań habilitacyjnych według znowelizowanej ustawy - prof. dr hab. Bogdan Nogalski.
 3. Nowe możliwości kształcenia studentów na kierunku zarządzanie ich wykorzystanie przez uczelnie – prof. dr hab. Maria Romanowska, dr Wioletta Jakubowska.
 4. Pytania i dyskusja.16.30 - 17.00 - Przerwa kawowa

17.00 - 19.00 - Sesja VI. „Warsztaty doktorskie i habilitacyjne. Indywidualne konsultacje”

20.00    - Kolacja grillowi

Środa - 16 maja 2012 r.

7.00 - 9.00 - Śniadanie
9.30 - 10.00 - Podsumowanie konferencji
10.00 - 12.00 - Indywidualne konsultacje