Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Kontakt :

Kontakt – Kolegium Zarządzania i Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów - Kontakt
 

 Kontakt

 

Siedziba:
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M) pok. 30, 32, 35, 317, 337, 339, 340
02-513 Warszawa
tel. 22 564 98 67


Adres do korespondencji:
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kierownik Biura Kolegium
mgr Anita Krzymicka:

 • Prowadzenie spraw personalnych pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Sprawowanie kontroli nad przebiegiem postępowań habilitacyjnych skierowanych do Rady Kolegium Zarządzania i Finansów, prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora oraz koordynacja spraw związanych z przewodami doktorskimi.
 • Obsługa techniczna i organizacyjna posiedzeń Rady Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu Kolegium ZiF. 
 • Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
 • Aktualizacja strony http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF
  pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9266
 • Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem stacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF.
 • Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studiów podyplomowych w Kolegium ZiF.
 • Analiza budżetu Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
 • Rejestracja umów w CRU
 • Aktualizacja strony http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF
 • Zastępowanie kierownika Biura Kolegium w czasie jego nieobecności w pracy.
  pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9265

mgr Katarzyna Gralewska:

 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi pracowników Kolegium ZiF (delegacje, rozliczenia).
 • Prowadzenie korespondencji dot. współpracy z zagranicą.
 • Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów delegacji.
 • Prace administracyjno-organizacyjne związane z przewodami doktorskimi.
  pok. 317 III piętro - tel. 22 564 7502

mgr Marcin Jakubiak:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem badań na utrzymanie potencjału badawczego oraz badań dla młodych naukowców i doktorantów prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów (w ramach działalności statutowej).
 • Przygotowanie wniosku o dotację z MNiSW na działalność statutową. 
 • Prace związane z publikacją artykułów w czasopismach naukowych KZiF: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, „Journal of Management and Financial Sciences”.
 • Przygotowanie ankiet dla MNiSW dotyczących oceny czasopism naukowych.
 • pok. 30 parter - tel. 22 564 7324

  mgr Grażyna Komorowska:

  • Prowadzenie Kancelarii Kolegialnej.
  • Rejestracja umów oraz przyjmowanie dokumentów księgowych dostarczonych do podpisu przez Dziekana Kolegium związanych z realizacją projektów badawczych przyznanych przez NCN pracownikom Kolegium Zarządzania i Finansów.
  • Współudział w sporządzaniu wykazów publikacji pracowników naukowych Kolegium ZiF.
  • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i wydawaniem publikacji na Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF.
  • Prowadzenie spraw związanych z nagrodami MNiSW, Rektora oraz odznaczeniami. 
  • Rejestracja umów w CRU
   pok. 339 III piętro - tel. 22 564 9867

  Skip Navigation Links.
  Collapse Kolegium Zarządzania i FinansówKolegium Zarządzania i Finansów
  Expand Instytut FinansówInstytut Finansów
  Expand Instytut ZarządzaniaInstytut Zarządzania
  Expand Instytut RachunkowościInstytut Rachunkowości
  Expand Katedra Teorii ZarządzaniaKatedra Teorii Zarządzania
  Expand Katedra Ekonomii StosowanejKatedra Ekonomii Stosowanej
  Expand Katedra Rynku, Marketingu i JakościKatedra Rynku, Marketingu i Jakości
  Expand Instytut Ryzyka i Rynków FinansowychInstytut Ryzyka i Rynków Finansowych
  Expand Biuro Kolegium Zarządzania i FinansówBiuro Kolegium Zarządzania i Finansów
  Expand Instytut Infrastruktury, Transportu i MobilnościInstytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
  Expand Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu TerytorialnegoKatedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
  Expand Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki GospodarczejInstytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
  Kolegium Zarządzania i Finansów
   
   
   

   Struktura

   
   

   Masz pytanie?

   
   
  Zadaj pytanie:
  Telephone number:
  E-mail:
  First and last Name:
  Name of the institution:
  Write the code you see above
  Your personal data will be processed by SGH Warsaw School of Economics for the purposes of replying to your inquiry. More information on processing of personal data is available here

  Do You have a question?

  Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.