Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Kontakt :

Kontakt – Kolegium Zarządzania i Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów - Kontakt
 

 Kontakt

 

Siedziba:
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M) pok. 317, 328, 337, 339, 340
02-513 Warszawa
tel. 22 564 9867, 22 564 7324


Adres do korespondencji:
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kierownik Biura Kolegium
mgr Anita Krzymicka:

 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Prace organizacyjne i techniczne komisji d.s. oceny nauczycieli akademickich.
 • Przygotowanie dokumentów związanych z: przewodami doktorskimi, postępowaniami habilitacyjnymi, awansami stanowiskowymi, przekazywanych do Biura Rad Naukowych​. 
 • Prace organizacyjne i techniczne etapów przewodów doktorskich/ procedury doktorskiej. 
 • Obsługa strony internetowej Kolegium poświęconej procedurom doktorskim. 
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu Kolegium ZiF. 
 • Współprowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium.
 • Rejestracja umów w CRU.
 • Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
 • Kontrola I stopnia wniosków w systemie workflow. 
 • Sporządzanie planów zamówień publicznych. 
 • Nadzór nad pracownikami administracyjnymi zatrudnionymi w Kolegium ZiF. 
 • pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9266
 • Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF (studia wygasające przy Kolegiach).
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studiów podyplomowych w Kolegium: 
  - kontrola I stopnia wniosków w systemie workflow, których źródłem finansowania są środki studiów podyplomowych, 
  - weryfikacja rachunków i umów przekazywanych do podpisania przez Dziekana Kolegium,
  - przygotowanie decyzji Dziekana Kolegium dot. funkcjonowania studiów podyplomowych, 
  - przygotowanie i przekazywanie dokumentacji studiów podyplomowych do Biura Rektora wymagających uchwał Senatu SGH,
  - weryfikacja dokumentacji słuchaczy studiów podyplomowych występujących o przedłużenie studiów w trybie indywidualnym,
  - koordynacja przygotowania sprawozdania do GUS - sprawozdanie S-12 w zakresie ilościowym studiów podyplomowych i doktoranckich.
 • Przygotowanie materiałów na potrzeby sporządzenia budżetu Kolegium Zarządzania i Finansów.​
 • Pomoc techniczna związana z przygotowaniem informacji o czasopiśmie naukowym SiP oraz JMFS na stronach internetowych.
 • Współprowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium.
 • Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
 • Rejestracja umów w CRU. 
 • Prowadzenie strony internetowej Kolegium. 
 • pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9265

mgr Marcin Jakubiak:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem badań w ramach subwencji MEiN na utrzymanie potencjału i rozwój potencjału badawczego prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów, w tym: 
  - przygotowanie ogłoszeń o naborze wniosków na realizację badań, obsługa prac komisji d.s. badań,
  - kontakt z osobami biorącymi udział w badaniach naukowych oraz z recenzentami, 
  - przygotowywanie dokumentów dla recenzentów,
  - przygotowanie materiałów i udział w pracach komisji d.s. nauki KZiF.
 • Kontrola I stopnia w systemie workflow w ramach badań na utrzymanie potencjału badawczego.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami krajowymi pracowników Kolegium ZiF (delegacje, rozliczenia) oraz związanych z refundacją kosztów delegacji.
 • Udział w sporządzaniu wykazów publikacji pracowników naukowych Kolegium ZiF na potrzeby ewaluacji jednostki.​
 • Pomoc w prowadzeniu Kancelarii Kolegium Zarządzania i Finansów. 
 • Współprowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium.
 • Pomoc przy prowadzeniu przewodów doktorskich.
 • Prowadzenie strony internetowej Kolegium ZiF. ​
 • pok. 328 III piętro - tel. 22 564 7324

mgr Grażyna Komorowska:

 • Prowadzenie Kancelarii Kolegialnej.
 • Prace organizacyjne i techniczne związane z publikacją artykułów w czasopismach naukowych Kolegium ZiF: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, „Journal of Management and Financial Sciences”.
 • Przyjmowanie dokumentów dostarczanych do podpisu Dziekanowi Kolegium związanych z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (m.in. NCN, NCBIR) przyznanych pracownikom oraz współpracownikom Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem publikacji na Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF oraz współprowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników Kolegium ZiF (delegacje, rozliczenia).​
 • Prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, Rektora SGH oraz odznaczeniami. 
 • Pomoc przy organizacji egzaminów doktorskich​.
 • ​pok. 328 III piętro - tel. 22 564 9867

Skip Navigation Links.
Collapse Kolegium Zarządzania i FinansówKolegium Zarządzania i Finansów
Collapse Instytut FinansówInstytut Finansów
Collapse SekretariatSekretariat
Sekretariat Instytut Finansów
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład PodatkówZakład Podatków
Zakład Podatków
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Finansów PrzedsiębiorstwaZakład Finansów Przedsiębiorstwa
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Rynków Kapitałowych i Finansów BehawioralnychZakład Rynków Kapitałowych i Finansów Behawioralnych
Zakład Rynków Kapitałowych i Finansów Behawioralnych
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Instytut Finansów
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Instytut ZarządzaniaInstytut Zarządzania
Collapse Zakład Strategii PersonalnychZakład Strategii Personalnych
Zakład Strategii Personalnych
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Zrównoważonego BiznesuKatedra Zrównoważonego Biznesu
Collapse SekretariatSekretariat
Sekretariat Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Katedra Zrównoważonego Biznesu
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Zarządzania ProjektamiKatedra Zarządzania Projektami
Katedra Zarządzania Projektami
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Strategii MiędzynarodowychZakład Strategii Międzynarodowych
Zakład Strategii Międzynarodowych
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Zarządzania StrategicznegoKatedra Zarządzania Strategicznego
Katedra Zarządzania Strategicznego
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Badań Zachowań KonsumentówKatedra Badań Zachowań Konsumentów
Collapse SekretariatSekretariat
Sekretariat Zakład Badań Zachowań Konsumentów
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Katedra Badań Zachowań Konsumentów
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Instytut Zarządzania
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Instytut RachunkowościInstytut Rachunkowości
Collapse Zakład Rachunkowości ZarządczejZakład Rachunkowości Zarządczej
Zakład Rachunkowości Zarządczej
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Rachunkowości FinansowejZakład Rachunkowości Finansowej
Zakład Rachunkowości Finansowej
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Rachunkowości InformatycznejZakład Rachunkowości Informatycznej
Zakład Rachunkowości Informatycznej
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Instytut Rachunkowości
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Teorii ZarządzaniaKatedra Teorii Zarządzania
Katedra Teorii Zarządzania
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Ekonomii StosowanejKatedra Ekonomii Stosowanej
Collapse Zakład Ekonomii MonetarnejZakład Ekonomii Monetarnej
Zakład Ekonomii Monetarnej
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Modelowania EkonomicznegoZakład Modelowania Ekonomicznego
Zakład Modelowania Ekonomicznego
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Katedra Ekonomii Stosowanej
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Systemu FinansowegoKatedra Systemu Finansowego
Katedra Systemu Finansowego
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Rynku, Marketingu i JakościKatedra Rynku, Marketingu i Jakości
Collapse SekretariatSekretariat
Sekretariat Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Zarządzania JakościąZakład Zarządzania Jakością
Zakład Zarządzania Jakością
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Instytut Ryzyka i Rynków FinansowychInstytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Collapse Katedra Ryzyka i UbezpieczeńKatedra Ryzyka i Ubezpieczeń
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Bankowości TradycyjnejZakład Bankowości Tradycyjnej
Zakład Bankowości Tradycyjnej
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Spekulacji i Inwestycji na Rynkach FinansowychZakład Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych
Zakład Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu FinansowegoZakład Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego
Zakład Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Biuro Kolegium Zarządzania i FinansówBiuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Instytut Infrastruktury, Transportu i MobilnościInstytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Collapse Katedra Biznesu w TransporcieKatedra Biznesu w Transporcie
Katedra Biznesu w Transporcie
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Badań nad Infrastrukturą i MobilnościąKatedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością
Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu TerytorialnegoKatedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Collapse KZIF0203KZIF0203
KZIF0203
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse SekretariatSekretariat
Sekretariat Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialneg
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Rozwoju Lokalnego i RegionalnegoZakład Rozwoju Lokalnego i Regionalnego
Zakład Rozwoju Lokalnego i Regionalnego
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Zakład Finansów Samorządu TerytorialnegoZakład Finansów Samorządu Terytorialnego
Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki GospodarczejInstytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Collapse Katedra Prawa GospodarczegoKatedra Prawa Gospodarczego
Katedra Prawa Gospodarczego
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii PieniądzaKatedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza
Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Collapse Katedra Ekonomii Politycznej i Historii Myśli EkonomicznejKatedra Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej
Katedra Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
Kolegium Zarządzania i Finansów
Phone: N/A
Mobile Phone: N/A
Fax: N/A
 
 
 

 Struktura