Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kontakt :

Kontakt – Kolegium Zarządzania i Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów - Kontakt
 

 Kontakt

 

Siedziba:
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M) pok. 30, 32, 35, 317, 337, 339, 340
02-513 Warszawa
tel. 22 564 98 66
fax: 22 564 75 02

Adres do korespondencji:
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kierownik Biura Kolegium
mgr Anita Krzymicka:

 • Prowadzenie spraw personalnych pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Sprawowanie kontroli nad przebiegiem postępowań habilitacyjnych skierowanych do Rady Kolegium Zarządzania i Finansów, prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora oraz koordynacja spraw związanych z przewodami doktorskimi.
 • Obsługa techniczna i organizacyjna posiedzeń Rady Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu Kolegium ZiF.
  pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9266
 • Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem stacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF.
 • Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studiów podyplomowych w Kolegium ZiF.
 • Analiza budżetu Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Zastępowanie kierownika Biura Kolegium w czasie jego nieobecności w pracy.
  pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9265

mgr Katarzyna Gralewska:

 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi pracowników Kolegium ZiF (delegacje, rozliczenia).
 • Prowadzenie korespondencji dot. współpracy z zagranicą.
 • Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów delegacji.
 • Prace administracyjno-organizacyjne związane z przewodami doktorskimi.
  pok. 317 III piętro - tel. 22 564 7502

mgr Marcin Jakubiak:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem badań na utrzymanie potencjału badawczego oraz badań dla młodych naukowców i doktorantów prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów (w ramach działalności statutowej).
 • Przygotowanie wniosku o dotację z MNiSW na działalność statutową.
 • Przygotowanie ankiet dla MNiSW dotyczących oceny czasopism naukowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z promocją Kolegium Zarządzania i Finansów.
  pok. 30 parter - tel. 22 564 7324

mgr Anna Karpińska:

 • Prace związane z przygotowaniem materiałów do Ankiety Jednostki Kolegium ZiF.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium ZiF.
 • Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z badaniami statutowymi.
 • Prace związane z publikacją artykułów w czasopismach naukowych KZiF: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, „Journal of Management and Financial Sciences”.
 • Prowadzenie spraw związanych z publikacjami finansowanymi przez Kolegium Zarządzania i Finansów.
  pok. 35 parter - tel. 22 564 9866

mgr Grażyna Komorowska:

 • Prowadzenie sekretariatu Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Rejestracja umów oraz przyjmowanie dokumentów księgowych dostarczonych do podpisu przez Dziekana Kolegium związanych z realizacją projektów badawczych przyznanych przez NCN pracownikom Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Współudział w sporządzaniu wykazów publikacji pracowników naukowych Kolegium ZiF.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem publikacji na Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF.
 • Prowadzenie spraw związanych z nagrodami MNiSW, Rektora oraz odznaczeniami.
  pok. 339 III piętro - tel. 22 564 9867

Zbigniew Nagalski:

 • Rejestracja umów w CRU
 • Prowadzenie Kancelarii Kolegialnej.
 • Pomoc techniczno-organizacyjna w wydawaniu zeszytów naukowych Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Windykacja należności.
  pok. 30 parter - tel. 22 564 7325
Pomiń łącza nawigacji.
Zwiń Kolegium Zarządzania i FinansówKolegium Zarządzania i Finansów
Rozwiń Instytut FinansówInstytut Finansów
Rozwiń Katedra TransportuKatedra Transportu
Rozwiń Instytut ZarządzaniaInstytut Zarządzania
Rozwiń Instytut RachunkowościInstytut Rachunkowości
Rozwiń Katedra Teorii ZarządzaniaKatedra Teorii Zarządzania
Rozwiń Katedra Ekonomii StosowanejKatedra Ekonomii Stosowanej
Rozwiń Instytut Ryzyka i Rynków FinansowychInstytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Rozwiń Katedra Rynku, Marketingu i JakościKatedra Rynku, Marketingu i Jakości
Rozwiń Biuro Kolegium Zarządzania i FinansówBiuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Rozwiń Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu TerytorialnegoKatedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Rozwiń Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki GospodarczejInstytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Kolegium Zarządzania i Finansów
 
 
 

 Struktura

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.