Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Kontakt :

Kontakt – Kolegium Zarządzania i Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów - Kontakt
 

 Kontakt

 

Siedziba:
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M) pok. 317, 328, 337, 339, 340
02-513 Warszawa
tel. 22 564 9867, 22 564 7324


Adres do korespondencji:
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kierownik Biura Kolegium
mgr Anita Krzymicka:

 • Prowadzenie spraw personalnych pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Sprawowanie kontroli nad przebiegiem postępowań habilitacyjnych skierowanych do Kolegium Zarządzania i Finansów, prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora oraz koordynacja spraw związanych z przewodami doktorskimi.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu Kolegium ZiF. 
 • Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
 • Aktualizacja strony http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF 
  pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9266
 • Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studiów podyplomowych w Kolegium ZiF.
 • Prace związane z publikacją artykułów w czasopismach naukowych KZiF: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, „Journal of Management and Financial Sciences”.
 • Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
 • Aktualizacja strony http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF
  pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9265

mgr Marcin Jakubiak:

 • Prowadzenie Kancelarii Kolegialnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem badań naukowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi pracowników Kolegium ZiF (delegacje, rozliczenia).
 • Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów delegacji.
 • Współudział w sporządzaniu wykazów publikacji pracowników naukowych Kolegium ZiF.
 • pok. 328 III piętro - tel. 22 564 7324

mgr Grażyna Komorowska:

 • Prowadzenie Kancelarii Kolegialnej.
 • Przyjmowanie dokumentów dostarczonych do podpisu Dziekana Kolegium związanych z realizacją projektów badawczych przyznanych przez instytucje zewnętrzne pracownikom Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Rejestracja umów w CRU.
 • Współudział w sporządzaniu wykazów publikacji pracowników naukowych Kolegium ZiF.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium ZiF oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wydawaniem publikacji na Sympozjum.
 • Współorganizacja etapów prowadzenia przewodów doktorskich.
 • Prowadzenie spraw związanych z nagrodami MNiSW, Rektora oraz odznaczeniami. 
  ​pok. 328 III piętro - tel. 22 564 9867

Skip Navigation Links.
Collapse Kolegium Zarządzania i FinansówKolegium Zarządzania i Finansów
Expand Instytut FinansówInstytut Finansów
Expand Instytut ZarządzaniaInstytut Zarządzania
Expand Instytut RachunkowościInstytut Rachunkowości
Expand Katedra Teorii ZarządzaniaKatedra Teorii Zarządzania
Expand Katedra Ekonomii StosowanejKatedra Ekonomii Stosowanej
Expand Katedra Rynku, Marketingu i JakościKatedra Rynku, Marketingu i Jakości
Expand Instytut Ryzyka i Rynków FinansowychInstytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Expand Biuro Kolegium Zarządzania i FinansówBiuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Expand Instytut Infrastruktury, Transportu i MobilnościInstytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Expand Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu TerytorialnegoKatedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Expand Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki GospodarczejInstytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Kolegium Zarządzania i Finansów
 
 
 

 Struktura

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telephone number:
E-mail:
First and last Name:
Name of the institution:
Write the code you see above
Your personal data will be processed by SGH Warsaw School of Economics for the purposes of replying to your inquiry. More information on processing of personal data is available here

Do You have a question?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.