Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Studia podyplomowe

 
W ​Kolegium Zarządzania i Finansów prowadzonych jest 60 studiów podyplomowychPodstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w SGH jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny).

Nabór na studia prowadzony jest tradycyjnie lub przy wsparciu Informatycznego Systemu Studiów Podyplomowych SGH (ISSP)​. W przypadku naboru tradycyjnego dokładna procedura składania dokumentów opisana jest na stronie kierunku. W przypadku rejestracji przez ISSP – po wybraniu kierunku i zarejestrowaniu się kandydat powinien wypełnić formularz, załączyć odpowiednie dokumenty (skan dyplomu, CV, zdjęcie) i dokonać opłaty czesnego na wskazane konto. Kolejnym krokiem po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji na studia jest dostarczenie kompletu oryginalnych dokumentów (osobiście lub pocztą) w terminie 14 dni na adres podany przy opisie studiów. Opłacenie czesnego i dostarczenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia. W niektórych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru kandydatów na podstawie posiadanych kwalifikacji lub informacji zawartych w kwestionariuszach, podaniach i listach motywacyjnych. Kierunki oferowane przez Kolegium Zarządzania i Finansów dokładnie opisane zostały na naszej stronie internetowej​ (w tym kryteria przyjęcia na studia i wymagane dokumenty).

Przydatne dokumenty:
Regulamin studiów podyplomowych w SGH (obowiązujacy edycje studiów, które rozpoczęły sie przed 1 kwietnia 2021 r.)
Regulamin studiów podyplomowych w SGH (obowiązujacy edycje studiów, które rozpoczęły sie po 1 kwietnia 2021 r.)W przypadku braku możliwości ukończenia studiów podyplmowych w terminie należy złożyć do Dziekana Kolegium podanie według zamieszczonego wzoru (ukonczenie studiow podyplomowych po terminie.docx). 

Opłata za ukończenie studiów po regulaminowym terminie wynosi 500 zł i jest płatna na konto nr: 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 z dopiskiem: nazwisko i imię, numer księgowy edycji studiów lub nazwa i numer edycji, ukonczenie studiów podyplomowych w trybie indywidulanym)