Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje – Kolegium Zarządzania i Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów - Publikacje
 

 Publikacje

 

​W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1995 roku ukazują się cyklicznie Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" a od października 2008 roku ukazuje się „Journal of Management and Financial Sciences" - kolegialne czasopismo wydawane w j. angielskim.

Ponadto pracownicy KZiF są autorami lub współautorami książek. Oto niektóre z nich:


2022


Autorzy:

Katarzyna Archanowicz-Kudelska, Barbara Bojewska, Krzysztof Borowski, Patryk Dziurski, Sylwia Frydrych, Zbigniew Grzymała, Jarosław Janecki, Krzysztof Jarosiński, Magdalena Kachniewska, Anna Karmańska, Joanna Karwowska, Krzysztof Kruszewski, Edyta Łazarowicz, Beata Marciniak, Wioletta Mierzejewska, Ewelina Nojszewska, Agata Sielska, Benedykt Opałka, Małgorzata Pawłowska, Celina Sołek-Borowska, Bartosz Sternal, Sławomir Winch, Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Renata Wojciechowska, Agnieszka Wójcik-Czerniawska, Monika Zajkowska

Dane bibliograficzne: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022, s. 468


2021

Autorzy:

Piotr Bołtuć, Krzysztof Borowski, Marek Chrzanowski, Justyna Dylik, Patryk Dziurski, Sylwia Frydrych, Bartosz Grucza, Marcin Grzelak, Zbigniew Grzymała, Mateusz Guzikowski, Patrycja Guzikowska, Marcin Jamroży, Jarosław Janecki, Krzysztof Jarosiński, Katarzyna Klimczak, Aleksandra Królikowska, Edyta Łazarowicz, Mikita Makayou, Czesław Bartłomiej Martysz, Michał Matusewicz, Arkadiusz Matuszewski, Wioletta Mierzejewska, Olga Mikołajczyk, Ewelina Nojszewska, Benedykt Opałka, Eliza Ostropolska-Kubik, Małgorzata Pawłowska, Maria Pietrzak, Katarzyna Sadowy, Agata Sielska, Anna Skowronek-Mielczarek, Celina Sołek-Borowska, Agnieszka Sopińska, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Bartosz Sternal, Ilona Tomaszewska, Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Renata Wojciechowska, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Agnieszka Wójcik-Czerniawska, Monika Zajkowska​

                                                 Dane bibliograficzne: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021, s. 578

2020 ​​

Autorzy:
Radosław Baran, Krzysztof Borowski, Tomasz Cicirko, Marcin Czaplicki, Sylwia Frydrych, Marek Garbicz, Zbigniew Grzymała, Mateusz Guzikowski, Patrycja Guzikowska, Jarosław Janecki, Anna Karmańska, Monika Łada, Katarzyna Klimczak, Krzysztof Marczewski, Czesław Martysz, Adrian Sienkiewicz, Krzysztof Marecki, Maciej Wieloch, Mateusz Mokrogulski, Ewelina Nojszewska, Agata Sielska, Wojciech Paprocki, Andrzej Pawluk, Małgorzata Pawłowska, Aleksandra Staniszewska, Katarzyna Sadowy, Bartosz Jan Sternal, Jacek Sierak, Renata Wojciechowska, Agnieszka Wójcik-Czerniawska
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 352
 


2019 ​​

 


Autorzy:
Grażyna Aniszewska-Banaś, Piotr Bielecki, Krzysztof Borowski, Tomasz Chmielewski, Marek Garbicz, Zbigniew Grzymała, Mariusz Piasecki, Mateusz Guzikowski, Patrycja Guzikowska, Ewa Hellich, Marcin Jamroży, Łukasz Wiśniewski, Marietta Janowicz-Lomott, Marta Kightley, Katarzyna Klimczak, Carlos Jorge Lenczewski Martins, Krzysztof Marczewski, Czesław Martysz, Magdalena Gogiel, Ewelina Nojszewska, Agata Sielska, Wojciech Pacho, Wojciech Paprocki, Małgorzata Pawłowska, Cezary Suszyński, Rafał Tuzimek, Karol Gąsior, Sławomir Winch,
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 342


2017 ​​

Wspolczesne_Szumniak-Samolej.jpgAutorzy:
Katarzyna Bachnik, Dominika Bosek-Rak, Monika Dargas-Miszczak, Patryk Dziurski, Mateusz Gilewicz, Mateusz Juchniewicz, Michał Masior, Marcin Menkes, Witalij Metelski, Wiktor Mrozowski, Maria Roszkowska-Menkes, Marcin Rzegocki, Michał Wolański, Mateusz Zaremba
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 220

 

 

 

2016

wykluczenie.png

Autorzy:
Anna Dąbrowska, Krystyna Gutkowska, Mirosława Janoś-Kresło, Teresa Słaby
Tytuł: „WYKLUCZENIE SPOŁECZNE - jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 181

 

 

 

 

Ryzyko_katastroficzne.bmp
Autorzy:
Tomasz Michalski, Adam Śliwiński, Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska
Tytuł: „RYZYKO KATASTROFICZNE"
Dane bibliograficzne:
Wydawnictwo FINCON,
Warszawa 2016, s. 211

  


s_winch.jpg
Autor:
Sławomir Winch
Tytuł: „SUBSTYTUTY PRZYWÓDZTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KONCEPCJA TEORETYCZNA I JEJ IMPLIKACJE PRAKTYCZNE"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 238

 


 

 

649_powiekszenie.jpg
Autorzy:
Zbigniew Grzymała, Grzegorz Maśloch, Marek Goleń, Edwin Górnicki
Tytuł: „RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH "
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 137

 


 

trocki.jpg
Autorzy:
​Michał Trocki, Emil Bukłaha
Tytuł: „PROJECT MANAGEMENT - CHALLENGES AND RESEARCH RESULTS"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 185

 

 

 

 

szumniak.jpg 

 
Autor:
Justyna Szumniak-Samolej
Tytuł: „ROZMOWY Z LIDERAMI BIZNESU SPOŁECZNEGO W POLSCE"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 99

 
 
 
 
 
 

 

 942_powiekszenie.jpg
Autor:
Mateusz Guzikowski
Tytuł: „INSTYTUCJE RYNKU PRACY W KRAJACH TRANSFORMACYJNYCH"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 310

 

 

  


czerwo.jpg
Autor:
Monika Czerwonka
Tytuł: „KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 321

 

 

 


943_powiekszenie.jpg
Autor:
Ireneusz Dąbrowski
Tytuł: „MECHANIZMY SPRZĘŻEŃ ZWROTNYCH A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA SYSTEMU EKONOMICZNEGO"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 157

 

 

 


Misiag.jpg
Autor:
Elżbieta Malinowska-Misiąg
Tytuł: JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 135

 

 

 

 


Autor:
Jan Komorowski
Tytuł: „Zarys budżetowania przedsiębiorstwa"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015, s. 362

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 zeszyty naukowe studia i prace kzif

 
 

 journal of management and financial sciences