Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej :

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
 

 Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

 
Instytut został utworzony na mocy uchwały Senatu SGH nr 152 z 22 listopada 2013 r.

Od 10 grudnia 2013 r. w jego skład wchodzą dotychczasowe Katedry: Historii Myśli Ekonomicznej, Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 65 oraz na podstawie § 20 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu
SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., zgodnie z wnioskiem dziekana Kolegium
Zarządzania i Finansów, zarządza się, co następuje:
z dniem  1 sierpnia 2020r. w Kolegium Zarządzania i Finansów w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej łączy się Katedrę Polityki Gospodarczej oraz Katedrę Polityki Pieniężnej w Katedrę Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza.
 

 Informacje

 

Cykl spotkań

Cykl spotkań dotyczących procesu badawczego w naukach ekonomicznych

więcej

Proces badawczy w naukach ekonomicznych – cykl spotkań

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących procesu badawczego w naukach ekonomicznych.

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 

Wyszukaj preferowany kierunek za pomocą wyszukiwarki lub przeglądaj pełną listę studiów podyplomowych, doktoranckich oraz ścieżek studiów.

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Struktura