Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej :

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
 

 Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

 
Instytut został utworzony na mocy uchwały Senatu SGH nr 152 z 22 listopada 2013 r.

Od 10 grudnia 2013 r. w jego skład wchodzą dotychczasowe Katedry: Historii Myśli Ekonomicznej, Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 65 oraz na podstawie § 20 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu
SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., zgodnie z wnioskiem dziekana Kolegium
Zarządzania i Finansów, zarządza się, co następuje:
z dniem  1 sierpnia 2020r. w Kolegium Zarządzania i Finansów w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej łączy się Katedrę Polityki Gospodarczej oraz Katedrę Polityki Pieniężnej w Katedrę Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza.
 

 Informacje

 

Profesor Adam Glapiński wybrany na II kad. na prezesa NBP

22 czerwca profesor Adam Glapiński został zaprzysiężony na drugą, sześcioletnią kadencję na stanowisko prezesa NBP.

więcej

Cykl spotkań

Cykl spotkań dotyczących procesu badawczego w naukach ekonomicznych

więcej

Proces badawczy w naukach ekonomicznych – cykl spotkań

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących procesu badawczego w naukach ekonomicznych.

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Struktura