Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Seminarium: Arbitraż inwestycyjny a rządy prawa w Polsce

2016-02-22 kategoria: konferencja spotkanie 

W ubiegłym roku Polska dowiodła w postępowaniu arbitrażowym ICSID, że nie dopuściła się względem amerykańskiego inwestora w sektorze spożywczym naruszenia uzasadnionych oczekiwań m.in. w drodze szczegółowych kontroli skarbowych i zmiany metodologii wymiaru podatku. Wartość przedmiotu, relatywnie niewielkiego, sporu, wynosiła 500 mln PLN. Obecnie niepokój inwestorów budzą potencjalnie znacznie większe kwestie transferu środków z OFE, przewalutowania kredytów hipotecznych, nowe podatki bankowy i dla największych pośredników w handlu, czy plany renacjonalizacji dawnych spółek Skarbu Państwa np. Polskich Kolei Linowych.

W dwudziestu publicznie znanych arbitrażach inwestycyjnych przeciwko Polsce powracała kwestia, czy działając w interesie publicznym państwo dopuściło się zarazem arbitralnego traktowania, naruszając prawa inwestora. Ostatnio kwestia „suwerenności polityki” w zakresie kształtowania klimatu inwestycyjnego powróciła przy okazji obniżenia ratingu kredytowego Polski. Już zostały podjęte pierwsze kroki zmierzające do ochrony traktatowych standardów traktowania inwestycji zagranicznych. Na materialne i proceduralne standardy traktowania spojrzymy przez pryzmat zasady rządów prawa. 

Czy dostępność mechanizmów arbitrażowych stanowi szansę dla umacniania rządów prawa w Polsce? Czy inwestorzy mają prawo do stabilnego środowiska prawnego, niezależnie od krajowych zmian politycznych i sytuacji gospodarczej? Czy może dostępność arbitrażu inwestycyjnego stanowi wyraz „prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości” przez najbogatszych inwestorów kosztem interesu publicznego? W jakim zakresie arbitrzy mogą wymuszać na państwie goszczącym zmianę polityki legislacyjnej? Jakim kryteriom powinni podlegać sami arbitrzy?

Wydaje się, że w najbliższym okresie będziemy w Polsce obserwować wzmożone zainteresowanie arbitrażem inwestycyjnym. Warto zatem już teraz zadać sobie pytanie, czego od tego mechanizmu oczekujemy. Gdzie stanowi on szansę, a gdzie zagrożenie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Przegląd Prawa Międzynarodowego zapraszają do wspólnej refleksji razem z:
· dr Łucją Nowak,
· dr Markiem Jeżewskim,
· dr Wojciechem Sadowskim.

Moderacja seminarium - dr Marcin Menkes

Wydarzenie patronatem objął Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH prof. dr hab. Ryszard Bartkowiak.

Seminarium odbędzie się w Poniedziałek, 22 lutego o godz. 13.30 na terenie kampusu SGH. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o uprzednią rejestrację.

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia