Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje – Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 Publikacje

 

rof. dr hab. Adam Glapiński

Niektóre wybrane publikacje po 2004 r.

I. Książki i monografie

 1. Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Wydanie II, Warszawa, 2004.
 2. Biedne państwo dobrobytu - gospodarka polska wobec wyzwań europejskich, w: „Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie” (pod red. nauk. J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek), Warszawa, 2004.
 3. Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Wyd. I, Warszawa, 2006, 165 stron.
 4. Konkurencja schumpeterowska na rynku telekomunikacyjno-medialnym, w: „O nowy ład gospodarczy w Polsce”, (pod red. nauk. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski), Warszawa 2008.
 5. Meandry historii ekonomii, Wyd. II zmienione i zasadniczo rozszerzone, Warszawa, 2012, 337 stron.
 6.  Ekonomia ewolucyjna a globalna gospodarka, w: „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku”, (pod red. nauk. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski), Warszawa 2012.
 7. Ewolucja ekonomiczna a ewolucja biokulturowa. Formowanie programu badawczego ekonomii ewolucyjnej, w: "Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse”, (pod red. nauk.
 R.Bartkowiak, P. Wachowiak), Warszawa 2013. II. Artykuły naukoweTechnological Innovations and the Dynamics of Structures in the Telecommunications and Media Mobile Market, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. I, Issue 1, Warsaw 2008Obecny kryzys gospodarczy a nauka ekonomii, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Nr 94,Warszawa 2009.Post-Crisis Economic Policy. Innovation Based Growth, Journal of Management and Financial Sciences, Vol IV, Issue 5, Warsaw 2011.Animal Spirits in Economics, Journal of Management and Financial Sciences, Vol VI, Issue 11,  Warsaw 2013.Kwestie metodologiczne podejścia ewolucyjnego w ekonomii, Gospodarka Narodowa, Nr 5-6, Warszawa 2013. dr Marta KightleyWybrane publikacjeI.  KsiążkaPolityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej, Oficyna SGH, 2013.II. ArtykułyLiberalizacja czy efektywna ingerencja państwa w gospodarkę -  w świetle rozwoju gospodarczego Korei Południowe, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka.”, red.  G. Wolska, nr 8, 2013.Współpraca pomiędzy państwem a sektorem prywatnym jako źródło sukcesu polityki rozwojowej Park Chung Hee w Korei Południowej, w: Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze, red. P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.Przewagi komparatywne a rozwój narodowej wytwórczości, w: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo Demokratyczną – cele, uwarunkowania, znaczenie, "Gospodarka Narodowa", nr 3, 2012.Południowokoreański cud gospodarczy w świetle koncepcji człowieka gospodarującego, [w:] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej, [w:] E. Marciszewska, P. Jeżowski (red.) Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, raporty z badań 2011, SGH 2012.Symulacja Skłonności do kooperacji podmiotów ekonomicznych na podstawie gry "błąd koordynacji", „Studia i Prace KZiF”, Zeszyt Naukowy nr 119, SGH, Warszawa 2012.Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, [w:] Ł. Woźny (red.) Ekonomia, finanse zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2012.Symulacja skłonności do kooperacji na podstawie gry „dobro publiczne”, „Studia i Prace KZiF”, Zeszyt Naukowy nr 111, SGH, Warszawa 2011.Zmiany wizerunku kraju i jego wpływ na gospodarkę na przykładzie Korei Południowej,  w: Ekonomia nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.Koncepcje racjonalności człowieka we współczesnej ekonomii, [w]: red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, „W stronę teorii i praktyki zarządzania”, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.Ewolucja koncepcji człowieka gospodarującego – homo oeconomicus na przykładzie prac Adama Smitha, Alfreda Marshalla i Gary’ego S. Beckera, „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej”, 2006, nr 2/3. dr Renata WojciechowskaNajważniejsze publikacjeI. KsiążkiNiepełna informacja na rynku pracy [w:] „Szkice ze współczesnej teorii ekonomii”  Pacho W. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.Zachowanie człowieka a patologia w organizacji [w:] „Procedury zarządzania współczesnymi organizacjami. Kształtowanie zasobów osobowych organizacji”, Kardas J. (red.), Akademia Podlaska, Siedlce 2006.Elementarz z logiki dla studentów nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.Proces badawczy w naukach ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.Bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne a cebulowa teoria szczęścia [w:] „Społeczna granica wzrostu gospodarczego. Przyczynek do ekonomii szczęścia”, Bartkowiak R. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.II. ArtykułyProblem bezrobocia pozornego, [w:] „Bezrobocie w Polsce-diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia”, Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.Mobbing jako blokada rozwoju organizacji [w:] „Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym”, Stabryła A. (red.), Studia i Prace, UE w Krakowie, Kraków 2008.Zastosowanie logiki w ekonomii. Analiza metodologiczna nauk ekonomicznych [w:] „Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.Histereza bezrobocia w Polsce [w:] „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej”, nr 4, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.Wnioskowanie we współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.Fundament współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia” Sokołowski J., Węgrzyn G. (red.), tom 2, Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.Problem metody badawczej w ekonomii [w:] „Ekonomia” Sokołowski J., Węgrzyn G., Rękas M. (red.), Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, nr 245, UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.Sprawdzanie hipotez badawczych w ekonomii [w:] „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.Wieloznaczności językowe współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia”, Sokołowski J., Rękas M. (red.), Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, nr 305, UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.Źródła wiedzy ekonomicznej [w:] „Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse” Barkowiak R., Wachowiak P., (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 
 
 
 

II. Artykuły naukowe

 1. Technological Innovations and the Dynamics of Structures in the Telecommunications and Media Mobile Market, Journal of Management and Financial Sciences, Vol.II. Artykuły naukoweTechnological Innovations and the Dynamics of Structures in the Telecommunications and Media Mobile Market, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. I, Issue 1, Warsaw 2008
 2. Obecny kryzys gospodarczy a nauka ekonomii, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Nr 94,Warszawa 2009.
 3. Post-Crisis Economic Policy. Innovation Based Growth, Journal of Management and Financial Sciences, Vol IV, Issue 5, Warsaw 2011.
 4. Animal Spirits in Economics, Journal of Management and Financial Sciences, Vol VI, Issue 11,  Warsaw 2013.
 5. Kwestie metodologiczne podejścia ewolucyjnego w ekonomii, Gospodarka Narodowa, Nr 5-6, Warszawa 2013.

 

dr Marta Kightley

Wybrane publikacje

I.  Książka

Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej, Oficyna SGH, 2013.

II. Artykuły

 1. Liberalizacja czy efektywna ingerencja państwa w gospodarkę -  w świetle rozwoju gospodarczego Korei Południowe, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka.”, red.  G. Wolska, nr 8, 2013.
 2. Współpraca pomiędzy państwem a sektorem prywatnym jako źródło sukcesu polityki rozwojowej Park Chung Hee w Korei Południowej, w: Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze, red. P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 3. Przewagi komparatywne a rozwój narodowej wytwórczości, w: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 4. Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo Demokratyczną – cele, uwarunkowania, znaczenie, "Gospodarka Narodowa", nr 3, 2012.
 5. Południowokoreański cud gospodarczy w świetle koncepcji człowieka gospodarującego, [w:] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 6. Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej, [w:] E. Marciszewska, P. Jeżowski (red.) Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, raporty z badań 2011, SGH 2012.
 7. Symulacja Skłonności do kooperacji podmiotów ekonomicznych na podstawie gry "błąd koordynacji", „Studia i Prace KZiF”, Zeszyt Naukowy nr 119, SGH, Warszawa 2012.
 8. Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, [w:] Ł. Woźny (red.) Ekonomia, finanse zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 9. Symulacja skłonności do kooperacji na podstawie gry „dobro publiczne”, „Studia i Prace KZiF”, Zeszyt Naukowy nr 111, SGH, Warszawa 2011.
 10. Zmiany wizerunku kraju i jego wpływ na gospodarkę na przykładzie Korei Południowej,  w: Ekonomia nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 11. Koncepcje racjonalności człowieka we współczesnej ekonomii, [w]: red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, „W stronę teorii i praktyki zarządzania”, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 12. Ewolucja koncepcji człowieka gospodarującego – homo oeconomicus na przykładzie prac Adama Smitha, Alfreda Marshalla i Gary’ego S. Beckera, „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej”, 2006, nr 2/3.

 

dr Renata Wojciechowska

Najważniejsze publikacje

I. Książki

 1. Niepełna informacja na rynku pracy [w:] „Szkice ze współczesnej teorii ekonomii”  Pacho W. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 2. Zachowanie człowieka a patologia w organizacji [w:] „Procedury zarządzania współczesnymi organizacjami. Kształtowanie zasobów osobowych organizacji”, Kardas J. (red.), Akademia Podlaska, Siedlce 2006.
 3. Elementarz z logiki dla studentów nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 4. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.
 5. Proces badawczy w naukach ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne a cebulowa teoria szczęścia [w:] „Społeczna granica wzrostu gospodarczego. Przyczynek do ekonomii szczęścia”, Bartkowiak R. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

II. Artykuły

 1. Problem bezrobocia pozornego, [w:] „Bezrobocie w Polsce-diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia”, Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 2. Mobbing jako blokada rozwoju organizacji [w:] „Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym”, Stabryła A. (red.), Studia i Prace, UE w Krakowie, Kraków 2008.
 3. Zastosowanie logiki w ekonomii. Analiza metodologiczna nauk ekonomicznych [w:] „Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Histereza bezrobocia w Polsce [w:] „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej”, nr 4, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 5. Wnioskowanie we współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Fundament współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia” Sokołowski J., Węgrzyn G. (red.), tom 2, Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Problem metody badawczej w ekonomii [w:] „Ekonomia” Sokołowski J., Węgrzyn G., Rękas M. (red.), Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, nr 245, UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 8. Sprawdzanie hipotez badawczych w ekonomii [w:] „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 9. Wieloznaczności językowe współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia”, Sokołowski J., Rękas M. (red.), Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, nr 305, UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 10. Źródła wiedzy ekonomicznej [w:] „Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse” Barkowiak R., Wachowiak P., (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 
 
prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 
Kariera naukowa
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1972). Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej. Wcześniej między innymi: dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie (1990-1996), prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1999-2002), rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem (2002-2003).
 
Członek znaczących, krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych (kilkakrotnie w KPZK PAN, od 1995 członkostwo rzeczywiste Niemieckiej Akademii Badań Przestrzennych). Specjalista prawa samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego wpływający wiedzą ekspercką na kształt rozwiązań prawnych w tym zakresie. Laureat nagród naukowych, m.in.: Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1988), Ministra Infrastruktury (2002) oraz Rektorów PW i UKSW. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999).
Przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika naukowego „Administracja”. Członek Rady Programowej „Samorządu Terytorialnego”. Stały recenzent „Państwa i Prawa” oraz „Przeglądu Prawa Publicznego”.
Publikacje
Autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii, podręczników akademickich i komentarzy: "Planowanie przestrzenne w systemie zadań samorządu terytorialnego" (PWN 1994), "Prawo administracyjne", 5 wydań (LexisNexis 2006-2011), "Planowanie przestrzenne - zarys systemu" , 2 wydania (LexisNexis 2002-2003), "Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" , 7 wydań (C.H. Beck 2004-2013, Komentarz do Prawa budowlanego, 5 wydań (C.H. Beck 2007-2013), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym (C.H. Beck 2012) oraz 12-tomowego Systemu prawa administracyjnego (C.H. Beck 2010-2012), stanowiącego zwieńczenie dokonań naukowych
 
Działalność w SGH
 
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego. Kierownik studiów podyplomowych "Podstawy prawne procesu inwestycyjnego" i "Zamówienia publiczne". Wykładowca przedmiotów "Podstawy prawne procesu inwestycyjnego" oraz "Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska".
Działalność poza SGH
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.
Specjalista prawa samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego wpływający wiedzą ekspercką na kształt rozwiązań prawnych w tym zakresie. Współtwórca pierwszych ustaw samorządowych RP. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych ekspert władz państwowych w kraju (komisje parlamentarne, Rada ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej) oraz za granicą (Zespół Doradczy przy Niemieckim Federalnym Ministrze Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa). Od 2012 r. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Wcześniej przewodniczący Zespołu Doradczego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2011-2012).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Medalem za zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości (2010).
 
Hobby
Turystyka rowerowa
 
dr hab. prof. SGH  Tomasz Siemiątkowski
adwokat – w 1994 r. ukończył (summa cum laude) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 r. jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (do grudnia 2015 r.).
 
W latach 1999 – 2011 wykładał corporate governance (w ujęciu prawa polskiego i amerykańskiego) w Programie MBA prowadzonym łącznie przez SGH i University of Minnesota (w roku 2007 otrzymał wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor First Prize, a w latach 2008 i 2010 wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor Second Prize). Stworzył w SGH Podyplomowe Studia Akademia Spółek, którymi kieruje od początku ich istnienia.
 
Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002–2003) oraz Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004). W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykańskiego corporate governance u prof. R. Buxbauma (Boalt Hall School of Law, UC Berkeley) i porównawczego corporate governance u prof. K. J. Hopta (MPI, Hamburg). Otrzymał także stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation Fellowship) do University of California w Berkeley (2004). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych (m.in. Princeton, Stanford, Columbia, New York University oraz Hong Kong Polytechnic University, Tokyo University).
 
Kompetencje prof. Siemiątkowskiego w praktyce adwokackiej – prowadzonej obecnie w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara, a wcześniej w Kancelarii Adwokackiej dr Tomasza Siemiątkowskiego, dwóch amerykańskich kancelariach prawniczych oraz Kancelarii dr hab. T. Siemiątkowski, Adwokaci i Doradcy – koncentrują się w obszarach fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, prawa korporacyjnego oraz prawa farmaceutycznego i energetycznego. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu prospektu emisyjnego pierwszej spółki utworzonej na prawie obcym, której akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce, reprezentował w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie lekami importowanymi, uzyskując korzystne dla swego klienta orzeczenie, a także opracował i zrealizował pierwszą na polskim rynku publicznym koncepcję wypłaty dywidendy w akcjach „gratisowych”.
 
Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. oraz  Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady, PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. Od 2013 r. do chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ponadto członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNiG, członek Rady Nadzorczej Royal Bank of Scotland Polska S.A., a także członek Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Onkologicznej.
 
Był współautorem projektu ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych oraz członkiem zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. S. Sołtysińskiego (2001–2003). W latach 2003–2005 był członkiem zespołu problemowego, powołanego przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, który przygotował projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego spółkę europejską (w zespole tym był odpowiedzialny za opracowanie regulacji monistycznego systemu ładu korporacyjnego), a następnie uczestniczył jako ekspert rządu w pracach parlamentarnych nad tym projektem. W grudniu 2009 r. został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. nowelizacji kodeksu spółek handlowych (współautor tzw. projektu modernizacji spółki z o.o. oraz projektu implementacji dyrektywy 2009/109/WE dotyczącej sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek). W roku 2011 został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład zespołu ds. prawa spółek. Od 2011 Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej (przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego tej komisji). Prof. Siemiątkowski jest pomysłodawcą oraz współautorem ustawy o kontroli niektórych inwestycji uchwalonej w 2015 r. W kwietniu 2016 r. został powołany przez Wicepremiera – Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego w skład Zespołu do opracowania projektu „Konstytucji Biznesu”.
 
Prof. Siemiątkowski jest członkiem Sądu Giełdowego GPW S.A. w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan” i Sądu Polubownego przy KNF. Jest także członkiem American Law & Economics Association, członkiem – założycielem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics), członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.
 
Jest autorem dwóch monografii: Prokura w spółkach prawa handlowego, (LexisNexis 1999) oraz Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, (C.H. Beck, 2007) współautorem i współredaktorem czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe (2011), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2011), Spółka akcyjna (2012), Łączenie, podział i przekształcanie spółek (2011), współautorem Systemu Prawa Prywatnego t. 16 – Prawo spółek osobowych pod red. A. Szajkowskiego oraz t. 17 – Prawo spółek kapitałowych pod red. S. Sołtysińskiego, autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, opublikowanych m.in. w „Palestrze”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Przeglądzie Sądowym” oraz „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego”. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Corporate Governance”, członka Rady Programowej kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, członka Kolegium Redakcyjnego „Palestry” – Pisma Adwokatury Polskiej oraz Rady Programowej i Rady Naukowej Ośrodka Badań ADR Prawo i Gospodarka utworzonego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
 

 
dr  hab. Joanna Dominowska
 
Kariera naukowa
 
11.2006 Obrona doktoratu: „Znaczenie orzeczeń interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego dla wykładni i stosowania prawa cywilnego” promotor prof. K. Pietrzykowski, recenzenci: prof. A. Zieliński i prof. L. Morawski.
2002 – 2006 Doktoranckie studia dzienne w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego
1998 – 2002 Magisterskie studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
2004 Stypendium naukowe w ramach programu komparatystyki w zakresie prawa pracy; Uniform Terminology for European Labour Law; University Münster (Niemcy).
2002 – 2003 Centre for American and European Legal Studies, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet na Florydzie American and European Legal Studies Diploma.
 
Publikacje
 
Wielkie zmiany w postępowaniu rozpoznawczym z zakresu prawa pracy, Rzeczpospolita z 17 sierpnia 2004; Reforma procedury cywilnej. Podstawowe założenia zmian w prawie pracy, Przegląd Legislacyjny, nr 5 2004; Indywidualne zezwolenie na zmianę obywatelstwa, Rzeczpospolita z 4 kwietnia 2005; Glosa do wyroku TK z 22 lipca 2004, SK 64/03, Palestra, nr 5/6 z 2005; Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego - zmiany wprowadzone w postępowaniu z zakresu prawa pracy, Przegląd Sądowy nr 4 z 2005; Zakres merytorycznego badania wniosku o wpis w postępowaniu wieczysto księgowym, PiP, nr 5 z 2007; Klasyfikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sądowy nr 5 z 2008; Compliance przyszłość nowoczesnego biznesu, Rzeczpospolita 16.02.2011; Komentarz do ustaw samorządowych, CH Beck, 2011.
 
Działalność w SGH
 
2008 – obecnie Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, Katedra Prawa Gospodarczego, Kolegium Zarządzania.
 
Działalność poza SGH
 
2005 – obecnie Indywidualna praktyka adwokacka.
2008 – 2012 Senior Associate – współpraca z niemiecką kancelarią prawną Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. k.
2005 – obecnie Kierownik Centrum Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
i Finansów.
2006 – 2008 Członek rady nadzorczej Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Kielcach. 2004 – 2006 Wykładowca prawa handlowego w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. 2006 – 2008 Wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.
  
 
dr hab. prof. SGH Marcin Menkes
 
Kariera naukowa
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów przebywał na rocznym stypednium na wydziale prawa Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III). Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński) oraz absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Ukończył również Szkołę prawa angielskiego i europejskiego Cambridge University przy UW oraz Szkołę prawa włoskiego Università di Catania.
 
Publikacje
 
Autor przeszło pięćdziesięciu artykułów naukowych, recenzji, ekspertyz i innych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, międzynarodowych relacji gospodarczych i golobal governance w tym: „Sankcje gospodarcze - analiza prawnomiędzynarodowa” (Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2011), „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prawie UE wobec wejścia w życie Traktatu lizbońskiego" (Polski Przegląd Dyplomatyczny 3/2011), „Caution on the Precautionary Principle: Red Coral Protection under the CITES” (American Society of International Law, Law of the Sea Reports 1 (2010), http://www.asil.org/losreports/), współautor „International Organisations and Climate Change. Expectations and reality of institutionalisation – United Nations Framework Convention on Climate Change analysis” (Polish Yearbook of International Law XXIX (2009)), „Ewolucja podmiotowości funkcjonalnej uniwersalnych organizacji gospodarczych” (Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH Nr 25 (2009)).
 
Działalność w SGH
 
Od 2011 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH na stanowisku adiunkta.
Wykładowca w SGH, specjalizacja – prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, global economic governance.
 
Działność poza SGH
 
Współzałożyciel i redaktor prowadzący bloga Przegląd Prawa Międzynarodowego.
Pracował jako analityk-specjalista ds. międzynarodowych relacji gospodarczych i global governance w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
 
Hobby
 
Pływanie, narciarstwo, bieganie.

dr Łukasz Boberek
 
Kariera naukowa
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania I Finansów (2001), w którym odbył również studia doktoranckie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002). Doktorat w Szkole Głównej Handlowej, Kolegnium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Działność poza SGH
 
Jest adwokatem (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Kierował departamentami prawnymi w znaczących podmiotach gospodarczych.

Publikacje
Boberek Ł.: Best practies and minimum standards of consultation, American University in Bulgaria, Blagoevgrad, 2004.
Boberek Ł.: Stan infrastruktura prawna, [w:] Brdulak J. (red.) Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Boberek Ł.: Problem niedoskonałości regulacji państwowych, a jego związek z oceną skutków regulacji, [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 2 (692), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Luty 2006.
Czyżowicz W., Boberek Ł.: Ekonomiczna analiza regulacji prawnych, [w:] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 1 (2), Oficyna Wydawnicza SGH, styczeń-marzec 2007.
Boberek Ł., Granice odpowiedzialności menedżera za odporność przedsiębiorstwa na kryzys, czyli o skutkach nieugruntowanych w orzecznictwie kryteriów prawnych, będących podstawą ustalania adekwatnej awersji menedżera do ryzyka, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Nr 150, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.

Hobby
 
Żeglarstwo, podróże, fotografia, systemy informatyczne wspierające zarządzanie.​
 

Wybrane publikacje z lat 2008-2018​
Zbigniew Polański
 
 
 
 
 
 
 

 
Polański Z. (2011): “New Challenges after the Crisis: A Monetary Policy Perspective”, Journal of Management and Financial Sciences, Issue 5 (April), s. 68-91.
 
 
 
 
Tomasz Chmielewski
   ​
Chmielewski T. (2016), „Czy nowe zadania banków centralnych wymagają nowych modeli gospodarki?”, w: Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016
Chmielewski T. (2015), „Wewnętrzne zróżnicowanie populacji kredytobiorców – wnioski dla analiz stabilności finansowej i polityki makroostrożnościowej”, w: Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza: wzajemna zależność, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015
Chmielewski T. (2012), „Polityka pieniężna a polityka makrostabilnościowa – niezależność czy koordynacja?”, w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012
Chmielewski T. (2011), „Pomiar i ocena stabilności finansowej”, dodatek edukacyjny, Bank i Kredyt, nr 2/2011
Chmielewski T. (2011), „Wybrane aspekty modelowych metod pomiaru i oceny stabilności finansowej”, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011
Chmielewski T. (2009), „Reakcja na impulsy polityki pieniężnej na poziomie sektorowym”, w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji procesów ekonomicznych, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2009
Chmielewski T. (2009), „Identyfikacja VAR a sektorowe reakcje na impulsy polityki pieniężnej”, w: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, A.T. Szablewski, I. Wojciechowska-Toruńska (red. nauk.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
Brzoza-Brzezina M., T. Chmielewski, J. Niedźwiedzińska (2008), „Efekt substytucji na rynkach kredytowych Polski, Czech i Węgier”, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Masz pytanie?

 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.
 
 

 

 
 
 

 Struktura