Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Informacje dla autorów:

 
​​Wymogi redakcyjne:

Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe z zakresu historii myśli ekonomicznej i teorii ekonomii w języku polskim.

Redakcja nie przyjmuje artykułów opublikowanych przez inne wydawnictwa.

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 25 standardowych stron maszynopisu (40 tysięcy znaków bez spacji).

Przypisy należy umieszczać na dole strony, a odnośniki bibliograficzne w tekście: (autor, rok wydania, numer strony).

Razem z artykułem należy przesłać streszczenie w języku polskim i angielskim, w objętości 1/2 strony maszynopisu. Streszczenie powinno również zawierać słowa i zwroty kluczowe w języku polskim i angielskim, klasyfikację JEL oraz pełną afiliację autora. Prosimy również o dołączenie oświadczenie wskazujące autorów artykułu, brak jego wad prawnych oraz deklarację o nieodpłatnym przekazaniu artykułu do publikacji i umieszczeniu na stronie internetowej czasopisma.

Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: kwartalnikhme@sgh.waw.pl .

Autorzy są proszeni o podanie adresu zwrotnego do korespondencji.

 

Zasady recenzowania nadesłanych artykułów:

szystkie artykuły podlegają recenzji. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzenta.

 

Lista współpracujących recenzentów:

Stanisław Czaja, Izabela Bludnik, Danuta Drabińska, Elżbieta Kundera, Janina Lęgiedź, Tomasz Przybyciński, Grażyna Wolska.​