Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

dr hab. prof SGH Marta Kightley

KZiF - Katedra Historii Myśli Ekonomicznej - Skład osobowy
 

 ​dr hab. prof. SGH Marta Kightley

 

Dr hab. prof. SGH Marta Kightley

 

Ukończyła IX liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a następnie Szkołę Główną Handlową i od początku jest zawodowo związana z tą uczelnią jako wykładowca. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a następnie w 2015 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki gospodarczej.

W latach 2007-2010 pracowała w służbie dyplomatycznej, pełniąc funkcję kierownika wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Seulu. Od 2016 jest roku jest Członkiem Rady Edukacyjnej NBP. W 2019 roku została laureatką nagrody przyznawanej przez studentów SGH dla najbardziej inspirującego wykładowcy na studium magisterskim.

Autorka książki „Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło skoku rozwojowego Korei Południowej” oraz artykułów m.in. dotyczących historii myśli ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej, przemian gospodarczych na Półwyspie Koreańskim oraz etyki w finansach.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

Monografia

 

1. M. Kightley, Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej, Oficyna SGH, 2013. strzałka.png


Artykuły i rozdziały w monografiach

1. M. Kightley, Kiedy dyktatura warunkuje przyspieszony rozwój gospodarczy, Bank i Kredyt, 50(3), 2019, 

s. 195-220. strzałka.png

2. M. Kightley, Wysokie zaufanie społeczne i niska wiedza ekonomiczna a nieetyczne zachowania w sektorze finansowym, w: Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości / red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 169-179.

3. M. Kightley, Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii, w: XXV lat w naukach ekonomicznych / red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 229-238.strzałka.png

4. M. Kightley, Finansowanie południowokoreańskiego cudu gospodarczego - w świetle rekomendacji Konsensusu Waszyngtońskiego, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, nr 1/2017, s. 67-78.

5. M. Kightley, What the History of Economic Thought can teach us, “Journal of Management and Financial Sciences JMFS”, vol. IX, nr 25, September 2016, s. 11-22.strzałka.png

6. M. Kightley, Why the regime change in North Korea will not come from society – an evolutionary game theory explanation, Research papers of Wrocław University of Economics, nr 447, 2016, s. 178-187.strzałka.png

7. M. Kightley, Stimulating technological growth – The Case of South Korea, red. D. M. Trzmielak, D. V. Gibson,“International cases on innovation, knowledge and technology transfer”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81-94.

8. M. Kightley, Heterodoksyjna koncepcja człowieka gospodarującego a polityka prorozwojowa, w: Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. M. Czerwonka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

9. M. Kightley, Konsumpcja w Republice Korei, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, 2014.(strony: 24-38) strzałka.png

10. M. Kightley, Racjonalność człowieka gospodarującego w kontekście południowokoreańskiej polityki gospodarczej, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność, efektywność, etyka, red. U. Zagóra-Jonszta, cz. 2, „Studia Ekonomiczne” nr 180, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.(strony: 121-130)

11. M. Kightley, Liberalizacja czy efektywna ingerencja państwa w gospodarkę - w świetle rozwoju gospodarczego Korei Południowe, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka.”, red. G. Wolska, nr 8, 2014. (strony: 121-129)

12. M. Kightley, Współpraca pomiędzy państwem a sektorem prywatnym jako źródło sukcesu polityki rozwojowej Park Chung Hee w Korei Południowej, w: Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze, red. P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.

13. M. Kightley, Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej i jej wpływ na współczesną konsumpcję, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2, 2013.

 

14. M. Kightley, Przewagi komparatywne a rozwój narodowej wytwórczości, w: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013

15. M. Kightley, Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo Demokratyczną – cele, uwarunkowania, znaczenie, "Gospodarka Narodowa", nr 3, 2012. strzałka.png

16. M. Kightley, Południowokoreański cud gospodarczy w świetle koncepcji człowieka gospodarującego, [w:] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

17. M. Kightley, Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej, [w:] E. Marciszewska, P. Jeżowski (red.) Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, raporty z badań 2011, SGH 2012.

18. L. Dzierżek, M. Kightley, Symulacja Skłonności do kooperacji podmiotów ekonomicznych na podstawie gry "błąd koordynacji", „Studia i Prace KZiF”, nr 119, 2012.

19. M. Kightley, Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, [w:] Ł. Woźny (red.) Ekonomia, finanse zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

 

20. L. Dzierżek, M. Kightley, Symulacja skłonności do kooperacji na podstawie gry „dobro publiczne”, „Studia i Prace KZiF”, nr 111, 2011.​

.