Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje – Katedra Polityki Pieniężnej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Polityki Pieniężnej - Publikacje
 

 Publikacje

 
​​

Wybrane publikacje z lat 2008-2018​

Zbigniew Polański

 

Polański Z. (2018): “Poland’s Euro Adoption Perspectives”, The Economists' Voice, Volume 15, Issue 1 (Dec 2018), Special Issue: The Future of the European Monetary Union.

 

Polański Z. (2017): “Stabilization Policies and Structural Developments: Poland and the Crises of 1929 and 2008”, CASE Working Papers, CASE 25th Anniversary Papers, No. 9 (133), Warsaw.

 

Polański Z. (2016): “Monetary Stabilization”, w: Palgrave Dictionary on Emerging Markets and Transition Economics, J. Hölscher, H. Tomann (red. nauk.), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, s. 92-111.

 

Albiński P., Polański Z. (red. nauk.) (2015): Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa; Z. Polański, roz. 2 pt. „Otoczenie monetarne dla polityki zacieśnienia fiskalnego”, s. 45-94.

 

Polański Z. (2014): “Poland During the Crisis: A ‘Green Island’ Approaching the Euro Area?”, w: Poland and the Eurozone, J. Hölscher (red. nauk.), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, s. 165-189.

 

Albiński P. (red. nauk.) (2014): Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Z. Polański autorem podrozdziałów 2.2, 3.1 („Polityka pieniężna i rynki finansowe”) i 4.2 („Unia bankowa”), s. 62-94, 113-154 i 211-224.

 

Polański Z. (2012): „Przemiany funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji w czasie kryzysu”, w: Współczesna bankowość centralna, W.L. Jaworski, A. Szelągowska (red. nauk.), CeDeWu, Warszawa, s. 85-112.


 

Polański Z. (2011): “New Challenges after the Crisis: A Monetary Policy Perspective”, Journal of Management and Financial Sciences, Issue 5 (April), s. 68-91.

 

Polański Z. (2009): “Inflacja i polityka pieniężna w Rosji między kryzysami: 1998-2008”, w: Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, W. Przybylska-Kapuścińska (red. nauk.), Warszawa, Difin, s. 190-236.

 

Polański Z., Winkler A. (2008): “Russia, EU Enlargement and the Euro”, Occasional Paper Series, No. 93, European Central Bank, Frankfurt am Main, August.

 

Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red. nauk.) (2008): System finansowy w Polsce, wydanie drugie zmienione, tomy 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; Polański Z. autorem roz. 1 („Wprowadzenie. System finansowy”) i 3 („Polityka pieniężna”) oraz aneksów do roz. 2 i 3 nt. modeli mechanizmów kreacji pieniądza, s. 15-65 i 125-173.

 

Tomasz Chmielewski

   ​

Chmielewski T., M. Kapuściński, A. Kocięcki, T. Łyziak, J. Przystupa, E. Stanisławska, E. Wróbel (2018), „Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Stan wiedzy w 2017 roku”, Materiały i Studia nr 330, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2018

Chmielewski T., M. Kapuściński, A. Kocięcki, T. Łyziak, J. Przystupa, E. Stanisławska, E. Wróbel (2018), „Monetary transmission mechanism in Poland. What do we know in 2017?”, NBP Working Papers nr 286, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2018

Iwanicz-DrozdowskaM., T. Chmielewski (2017), „Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego”, ChmielewskiT. (2017), Ryzyko rynkowe, Chmielewski T. (2017), Wybrane metody wycenyinstrumentów pochodnych, w: Zarządzanie ryzykiem bankowym, M.Iwanicz-Drozdowska (red. nauk.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017 – 2. wyd.​

Chmielewski T. (2016), „Czy nowe zadania banków centralnych wymagają nowych modeli gospodarki?”, w: Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

Bierut B., T. Chmielewski, A. Głogowski, S. Zajączkowski, A. Stopczyński (2015), “Implementing Loan-To-Value and Debt-To-Income ratios: Learning from country experiences. The case of Poland”, NBP Working Papers nr 212, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015

Chmielewski T. (2015), „Wewnętrzne zróżnicowanie populacji kredytobiorców – wnioski dla analiz stabilności finansowej i polityki makroostrożnościowej”, w: Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza: wzajemna zależność, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

Chmielewski T. (2012), „Polityka pieniężna a polityka makrostabilnościowa – niezależność czy koordynacja?”, w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012

Chmielewski T. (2011), „Pomiar i ocena stabilności finansowej”, dodatek edukacyjny, Bank i Kredyt, nr 2/2011

Chmielewski T. (2011), „Wybrane aspekty modelowych metod pomiaru i oceny stabilności finansowej”, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011

Chmielewski T., A. Sławiński (2011), „Stabilność finansowa strefy euro. Implikacje dla Polski”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 170, Wrocław 2011, ss. 28-46

Chmielewski T., A. Sławiński (2011), „Wykorzystywanie instrumentów nadzorczych w polityce makrostabilnościowej”, Zarządzanie Publiczne nr 3(13)/2010, ss. 49-66

Brzoza-Brzezina M., T. Chmielewski, J. Niedźwiedzińska (2010), “Substitution between domestic and foreign currency loans in Central Europe. Do central banks matter?”, ECB Working Paper No 1187, Frankfurt 2010

Chmielewski T. (2010), “Impulse Response to Monetary Policy Shocks at the Industry Level”, Journal of Management and Financial Sciences, issue 3/2010, ss. 132-145

Chmielewski T. (2009), „Reakcja na impulsy polityki pieniężnej na poziomie sektorowym”, w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji procesów ekonomicznych, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2009

Chmielewski T. (2009), „Identyfikacja VAR a sektorowe reakcje na impulsy polityki pieniężnej”, w: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, A.T. Szablewski, I. Wojciechowska-Toruńska (red. nauk.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009

Brzoza-Brzezina M., T. Chmielewski, J. Niedźwiedzińska (2008), „Efekt substytucji na rynkach kredytowych Polski, Czech i Węgier”, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008

Winkler A., H. Schokker, E. Cocozza, V. Herzberg, C. Móré, A. de Lannoy, S. Gardó, T. Chmielewski, E. Polgár, M. Habib (2008) “Financial stability challenges in candidate countries managing the transition to deeper and more market-oriented financial systems”, Occasional Paper Series 95, European Central Bank 2008


 

 


 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.