Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Struktura

 

Instytut został utworzony na mocy uchwały Senatu SGH nr 152 z 22 listopada 2013 r. 

Od 10 grudnia 2013 r. w jego skład wchodzą dotychczasowe katedry: Historii Myśli Ekonomicznej, Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 65 oraz na podstawie § 20 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu
SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., zgodnie z wnioskiem dziekana Kolegium
Zarządzania i Finansów, zarządza się, co następuje:
z dniem  1 sierpnia 2020r. w Kolegium Zarządzania i Finansów w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej łączy się Katedrę Polityki Gospodarczej oraz Katedrę Polityki Pieniężnej w Katedrę Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza.