Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In

Zmarł Pan Profesor Jan Kaja

2015-04-08 kategoria: informacja 

Z głębokim żalem informujemy, że 8 kwietnia 2015 r. zmarł

Pan Profesor Jan Kaja

Profesor ekonomii, wybitny ekspert w dziedzinie polityki gospodarczej,

Wspaniały Szef i Przyjaciel

Pan Prof. zw. dr hab. Jan Kaja w 1977 roku ukończył studia w SGPiS. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w Uczelni, z którą związał całe życie zawodowe.

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1980 roku. W 1985 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W latach 1985-1992 był dyrektorem Instytutu Cybernetyki i Zarządzania, jednocześnie będąc członkiem Senatu SGH i Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych. W latach 1993-1996 pełnił funkcję Prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów. Od 1994 roku był Kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej (aktualnie Zakład Polityki Gospodarczej w ramach Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej). Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1995 roku. Od 1997 roku był kierownikiem kolejnych edycji studiów podyplomowych i doktoranckich. W 1999 roku założył półrocznik „Polityka Gospodarcza”, zostając jego redaktorem naczelnym.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora Jana Kaji obejmowały głównie zagadnienia związane z polityką gospodarczą w Polsce i Japonii. W ostatnim czasie szczególnie intensywnie zajmował się metodologią badań naukowych. Sam był zwolennikiem metody deskryptywnej, którą uważał za kanon badawczy w naukach ekonomicznych.

Wielkim uznaniem w środowisku naukowców zajmujących się teorią polityki gospodarczej cieszyły się konferencje naukowe „Polityka gospodarcza w teorii i praktyce”, które Pan Profesor Jan Kaja organizował corocznie w pierwszy piątek grudnia. Ostatnia konferencja odbyła się w 2014 roku.

Spośród licznych publikacji naukowych Pana Profesora Jana Kaji należy wymienić przede wszystkim podręcznik akademicki „Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii”, a także monografie „Eseje o japońskiej ekonomii i gospodarce” oraz „Ekonomia japońska i japońskie fenomeny gospodarcze”. Ostatnia praca Pana Profesora Jana Kaji pt. „Eseje o Japonii i metodologii deskryptywnej” ukazała się w lutym  tego roku nakładem Oficyny Wydawniczej SGH.

​Jako nauczyciel akademicki wypromował blisko stu magistrów oraz kilkunastu doktorów.

 

Pan Profesor Jana Kaja został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Czterokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora SGH za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej.


Pogrzeb Pana Profesora Jana Kaji odbędzie się 13 kwietnia 2015 r. – poniedziałek.

Msza Święta odbędzie się w Parafii pw Przemienienia Pańskiego w Radzyminie o godzinie 11.00, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Poległych 1920 r.

Autokar w dniu 13.04.2015 r. zostanie podstawiony o godz. 9.15 przed Gmachem Głównym SGH – odjazd autokaru: 9.20. 

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telephone number:
E-mail:
First and last Name:
Name of the institution:
Write the code you see above
Your personal data will be processed by SGH Warsaw School of Economics for the purposes of replying to your inquiry. More information on processing of personal data is available here

Do You have a question?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.