Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje

 
Wybrane publikacj​e:​

Prof. dr hab. Zbigniew Polański

Polański Z., Szadkowski M. (2020):"Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych", Obserwator finansowy, 1 września.​​

Polański Z., Szadkowski M. (2020): "How will Covid-19 hit central banks' financial results?", Central Banking, 5 sierpnia.​

Polański Z., Szadkowski M. (2020):​ "Seigniorage and central banks' financial results in times of unconventional monetary policy", NBP Working Paper No 331.

Przybylska-Kapuścińska W., Perez K. (red.) (2019): Polityka pieniężna i rynki finansowe wobez wyzwań gospodarki 4.0, CeDeWu, Warszawa; Z. Polański autorem rozdziału 2. ("O polityce pieniężnej doby kryzysu, innowacjach i dwoistej naturze pieniądza"), s. 41-64.​

Polański Z. (2018): “Poland’s Euro Adoption Perspectives”, The Economists' Voice, Volume 15, Issue 1 (Dec 2018), Special Issue: The Future of the European Monetary Union.

 Polański Z. (2017): “Stabilization Policies and Structural Developments: Poland and the Crises of 1929 and 2008”, CASE Working Papers, CASE 25th Anniversary Papers, No. 9 (133), Warsaw.

 Polański Z. (2016): “Monetary Stabilization”, w: Palgrave Dictionary on Emerging Markets and Transition Economics, J. Hölscher, H. Tomann (red. nauk.), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, s. 92-111.

 Albiński P., Polański Z. (red. nauk.) (2015): Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa; Z. Polański, roz. 2 pt. „Otoczenie monetarne dla polityki zacieśnienia fiskalnego”, s. 45-94.

Polański Z. (2014): “Poland During the Crisis: A ‘Green Island’ Approaching the Euro Area?”, w: Poland and the Eurozone, J. Hölscher (red. nauk.), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, s. 165-189.

Albiński P. (red. nauk.) (2014): Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Z. Polański autorem podrozdziałów 2.2, 3.1 („Polityka pieniężna i rynki finansowe”) i 4.2 („Unia bankowa”), s. 62-94, 113-154 i 211-224.

Polański Z. (2012): „Przemiany funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji w czasie kryzysu”, w: Współczesna bankowość centralna, W.L. Jaworski, A. Szelągowska (red. nauk.), CeDeWu, Warszawa, s. 85-112.

Polański Z. (2011): “New Challenges after the Crisis: A Monetary Policy Perspective”, Journal of Management and Financial Sciences, Issue 5 (April), s. 68-91.

Polański Z. (2009): “Inflacja i polityka pieniężna w Rosji między kryzysami: 1998-2008”, w: Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, W. Przybylska-Kapuścińska (red. nauk.), Warszawa, Difin, s. 190-236.

Polański Z., Winkler A. (2008): “Russia, EU Enlargement and the Euro”, Occasional Paper Series, No. 93, European Central Bank, Frankfurt am Main, August.

Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red. nauk.) (2008): System finansowy w Polsce, wydanie drugie zmienione, tomy 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; Polański Z. autorem roz. 1 („Wprowadzenie. System finansowy”) i 3 („Polityka pieniężna”) oraz aneksów do roz. 2 i 3 nt. modeli mechanizmów kreacji pieniądza, s. 15-65 i 125-173.​


dr Marcin Będzieszak

Wybrane publikacje w czasopismach

M. Będzieszak, Is performance budgeting a good tool for public finance management?, The 1st International Conference Proceedings for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2105), National Economics University, Hanoi 2015.

Autorst​wo i redacje naukowe monografii

T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.

M. Będzieszak, Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce, Difin, Warszawa 2011.

Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – benchmarking, Red. S. Franek, M. Będzieszak, Difin, Warszawa 2014.

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, Red. T. Lubińska, N. Marska-Dzioba, M. Będzieszak, Difin, Warszawa 2015.


dr Tomasz Chmielewski
Bennouna H., T. Chmielewski, M. Doukali (2019), „Transmission de la politique monétaire vers l’endettement des entreprises non financières au Maroc”, Document de travail 2019-12, Bank Al-Maghrib, Département de la Recherche.


Chmielewski T., M. Kapuściński, A. Kocięcki, T. Łyziak, J. Przystupa, E. Stanisławska, E. Wróbel (2018): „Monetary transmission mechanism in Poland. What do we know in 2017?”, NBP Working Papers nr 286, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Iwanicz-DrozdowskaM., T. Chmielewski (2017): „Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego”, ChmielewskiT. (2017), Ryzyko rynkowe, Chmielewski T. (2017), Wybrane metody wycenyinstrumentów pochodnych, w: Zarządzanie ryzykiem bankowym, M.Iwanicz-Drozdowska (red. nauk.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017 – 2. wyd.​

Chmielewski T. (2016): „Czy nowe zadania banków centralnych wymagają nowych modeli gospodarki?”, w: Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

Bierut B., T. Chmielewski, A. Głogowski, S. Zajączkowski, A. Stopczyński (2015): “Implementing Loan-To-Value and Debt-To-Income ratios: Learning from country experiences. The case of Poland”, NBP Working Papers nr 212, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Chmielewski T. (2015): „Wewnętrzne zróżnicowanie populacji kredytobiorców – wnioski dla analiz stabilności finansowej i polityki makroostrożnościowej”, w: Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza: wzajemna zależność, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.

Chmielewski T. (2012): „Polityka pieniężna a polityka makrostabilnościowa – niezależność czy koordynacja?”, w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.

Chmielewski T. (2011): „Pomiar i ocena stabilności finansowej”, dodatek edukacyjny, Bank i Kredyt, nr 2/2011.

Chmielewski T. (2011): „Wybrane aspekty modelowych metod pomiaru i oceny stabilności finansowej”, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.

Chmielewski T., A. Sławiński (2011): „Stabilność finansowa strefy euro. Implikacje dla Polski”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 170, Wrocław, ss. 28-46.

Chmielewski T., A. Sławiński (2011): „Wykorzystywanie instrumentów nadzorczych w polityce makrostabilnościowej”, Zarządzanie Publiczne nr 3(13)/2010, ss. 49-66.

Brzoza-Brzezina M., T. Chmielewski, J. Niedźwiedzińska (2010): “Substitution between domestic and foreign currency loans in Central Europe. Do central banks matter?”, ECB Working Paper No 1187, Frankfurt.

Chmielewski T. (2010): “Impulse Response to Monetary Policy Shocks at the Industry Level”, Journal of Management and Financial Sciences, issue 3/2010, ss. 132-145.

Chmielewski T. (2009): „Reakcja na impulsy polityki pieniężnej na poziomie sektorowym”, w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji procesów ekonomicznych, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.

Chmielewski T. (2009): „Identyfikacja VAR a sektorowe reakcje na impulsy polityki pieniężnej”, w: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, A.T. Szablewski, I. Wojciechowska-Toruńska (red. nauk.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.

Brzoza-Brzezina M., T. Chmielewski, J. Niedźwiedzińska (2008): „Efekt substytucji na rynkach kredytowych Polski, Czech i Węgier”, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.dr Mikołaj Szadkowski

Polański Z., Szadkowski M. (2020):"Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych", Obserwator finansowy, 1 września.

Polański Z., Szadkowski M. (2020): "How will Covid-19 hit central banks' financial results?", Central Banking, 5 sierpnia.

Polański Z., Szadkowski M. (2020):​ "Seigniorage and central banks' financial results in times of unconventional monetary policy", NBP Working Paper No 331.

Szadkowski M. (2019): Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku centralnego, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Szadkowski M. (2012): "Seniorat - zagdnienie definicji i metod jego pomiaru. Część II - Definicja i pomiar senioratu - ujęcie współczesne", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansóws, nr 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Szadkowski M. (2011): ​ "Seniorat - zagdnienie definicji i metod jego pomiaru. Część I - Definicja i pomiar senioratu - ujęcie historyczne", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansóws, nr 112, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.