Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Kurs Analiza Podatkowa

 
AKADEMIA FINANSÓW - SZKOŁA LETNIA
KURS DOKSZTAŁCAJĄCY
ANALIZA PODATKOWA: DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH
Zajęcia będą prowadzone w dniach:
14-15 września, 21-22 września
Celem kursu „Analiza podatkowa: dokumentacja cen transferowych” jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego dokonywania oceny polityki cen transferowych oraz jej właściwego udokumentowania dla celów podatkowych jak również oceny sytuacji finansowej / podatkowej przedsiębiorstwa. Kurs pomoże uczestnikom w podejmowaniu właściwych decyzji finansowych / podatkowych z uwzględnieniem wyników analizy cen transferowych.
Wiodącą problematyką  4-dniowego kursu specjalistycznego będą ceny transferowe i dokumentacja podatkowa cen transferowych, ze względu na istotne zmiany regulacji prawnej od 1 stycznia 2019r. Celem kursu jest również pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie sporzadzania dokumentacji cen transferowych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności oceny i diagnozowania skutków podatkowych transakcji. Jednocześnie ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym, w szczególności poprzez umiejętne sporządzanie dokumentacji podatkowej.
Istotną częścią programu stanowią zajęcia warsztatowe.
Każdy z uczestników kursu otrzyma świadectwo ukończenia kursu dokształcającego (po zaliczeniu testu) oraz materiały autorskie.
Kurs zostanie przeprowadzony wspólnie z Partnerem merytorycznym – korporacją Russell Bedford Poland. Wykładowcy rekrutują się spośród kadry SGH oraz konsultingu. Wśród wykładowców: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski (Dyrektor Instytutu Finansów SGH), dr hab. Marcin Jamroży (Kierownik Zakładu Podatków SGH) oraz dr Andrzej Dmowski (Partner Zarządzający Russell Bedford Poland).
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:
- wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
- dostarczenie fotografii,
- przesłanie dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom licencjata lub magistra),
- przesłanie kopii dowodu wpłaty mailem na adres: if@sgh.waw.pl ,
- podpisanie Umowy o warunkach odpłatności za kursy doszkalające (umowy zostaną podpisane pierwszego dnia zajęć, 14 września 2019 r.)
Opłaty należy dokonać na konto:
09 1240 1040 1111 0010 7521 7593
Dane do przelewu:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: kurs Analiza Podatkowa
koszt kursu: 2800 zł
Program zajęć:
Godziny dydaktyczne
Temat zajęć
SOBOTA, 14 września 2019r.
4h
Współczesne problemy finansów przedsiębiorstwa
4h
Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych.
NIEDZIELA, 15 września 2019r.
4h
Podstawowe narzędzia analizy finansowej
4h
Polityka cen transferowych
SOBOTA, 21 września 2019r.
4h
WARSZTATY: dokumentacja podatkowa producentów
4h
WARSZTATY: dokumentacja podatkowa dystrybutorów
NIEDZIELA, 22 września 2019r.
4h
WARSZTATY: Dokumentacja podatkowa usługodawców
4h
WARSZTATY: Dokumentacja podatkowa wartości niematerialnych i prawnych
1h
Test
 
Szczegółowy program kursu: ANALIZA PODATKOWA: DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH
 
Informacji udzielają:
Kierownik Kursu  dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH: mjamro@sgh.waw.pl; tel. 570939436
Sekretarz Kursu Alicja Ozga: if@sgh.waw.pl; tel. 503143798