Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Cykl Debat Podatkowych :

Cykl Debat Podatkowych – Instytut Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cykl Debat Podatkowych
 

 debaty podatkowe

 
Debaty Podatkowe to projekt cykliczny przeprowadzany w formule open. W naszej opinii, brakuje adekwatnego forum dyskusji o systemie podatkowym w możliwie zróżnicowanym kręgu interesariuszy.  Program debat obejmuje wystąpienie problemowe (ok. 30 minut), głos ad vocem (ok. 15 minut), dyskusję panelową oraz głosy z sali. Zaproszeni goście to przedstawiciele nauki, administracji skarbowej, przedsiębiorców i ich organizacji, doradcy podatkowi, dziennikarze, studenci.    
 
 
 
 

XIII DEBATA PODATKOWA

Sejm RP uchwalił 28 października ustawę, która wprowadzić ma w Polsce system rozliczenia CIT w momencie wypłaty zysku wspólnikom. Z takiego rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki dotyczące m.in. wielkości przychodów, struktury udziałowej czy zatrudnienia. Dopóki spółka reinwestuje zyski lub tworzy parasol płynności, dopóty nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Jak tzw. estoński CIT sprawdzi się w polskich warunkach? Jak wpłynie na system podatkowy, biznes, finanse, gospodarkę, rachunkowość? W panelu dyskusyjnym zderzą się poglądy przedstawicieli biznesu, doradców podatkowych, Ministerstwa Finansów, ekspertów z zakresu rachunkowości, rynków finansowych czy finansów publicznych. Szczegółowa agenda w załączeniu.  Zapraszamy!

 

19 listopada 2020r., godz. 17.00-19.30

 

„Estoński CIT w polskich warunkach – perspektywy, szanse i wyzwania”

online (aplikacja Teams)