Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Cykl Debat Podatkowych :

Cykl Debat Podatkowych – Instytut Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cykl Debat Podatkowych
 

 debaty podatkowe

 
Debaty Podatkowe to projekt cykliczny przeprowadzany w formule open. W naszej opinii, brakuje adekwatnego forum dyskusji o systemie podatkowym w możliwie zróżnicowanym kręgu interesariuszy.  Program debat obejmuje wystąpienie problemowe (ok. 30 minut), głos ad vocem (ok. 15 minut), dyskusję panelową oraz głosy z sali. Zaproszeni goście to przedstawiciele nauki, administracji skarbowej, przedsiębiorców i ich organizacji, doradcy podatkowi, dziennikarze, studenci.    
 
 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na cykliczne wydarzenie

XVI Debatę Podatkową 

organizowaną przez Instytut Finansów SGH

pt.  "Ceny transferowe- aktualne tendencje i zagadnienia problemowe",


która odbędzie się

   8 grudnia 2022r.  godz. 17.00-19.15 

w aplikacji MS TEAMS (link​)


Obszar cen transferowych stanowi wciąż wyzwanie podatkowe dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych działających transgranicznie. Epidemia COVID-19 sprokurowała również nowe pytania o jakość wieloletnich analiz porównawczych, o możliwość dokonywania następczych korekt cen transferowych, czy  metodykę wyceny w warunkach niepewności. W ramach nowelizacji 2023 uchylono z mocą wsteczną przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych. Specyfika materii cen transferowych implikuje spory podatkowe, należy zastanowić się między innymi, czy obowiązujące mechanizmy skutecznie przeciwdziałają podwójnemu opodatkowaniu? Nad tymi, ale i innymi zagadnieniami będą debatować w ramach XVI Debaty Podatkowej SGH przedstawiciele nauki, administracji podatkowej i doradcy podatkowi.

Moderator debaty: 

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski- dyrektor Instytutu Finansów

 
Wystąpienia inicjujące debatę:
Konrad Szpadzik – Zastępca Dyrektora w Departamencie Kluczowych Podmiotów
Piotr Wiewiórka – Partner, PwC Polska.
 
Paneliści:
Cezary Krysiak – naczelnik w Departamencie Podatków Dochodowych
Krystyna Szydłowska – dyrektor, Grant Thornton Poland
Marcin Jamroży – prof. SGH, kierownik Zakładu Podatków
Marcin Sobieszek - Partner Zarządzający w ATA Tax

 
 

W tym roku akademickim rozpoczynamy 35. edycję Podyplomowych Studiów Podatkowych, 8. edycję Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami oraz 5. edycję Podyplomowych Studiów Opodatkowanie Międzynarodowe organizowanych przez Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Każde ze studiów podatkowych SGH wykazuje się własną specyfiką, zapraszamy zatem po więcej informacji na temat organizacji i programu Studiów do odwiedzenia stron:

 

Podyplomowe Studia Podatkowe:

www.sgh.waw.pl/psp

 

Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami:

www.sgh.waw.pl/psct

 

Podyplomowe Studia Opodatkowanie Międzynarodowe:

www.sgh.waw.pl/spom

 

Na temat dokumentowania cen transferowych ukazało się V wydanie książki pod redakcją kierownika Zakładu Podatków:

Marcin Jamroży (red. naukowa), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK 2022
maxi_p1097067143.jpg