Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Cykl Debat Podatkowych :

Cykl Debat Podatkowych – Instytut Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cykl Debat Podatkowych
 

 debaty podatkowe

 
Debaty Podatkowe to projekt cykliczny przeprowadzany w formule open. W naszej opinii, brakuje adekwatnego forum dyskusji o systemie podatkowym w możliwie zróżnicowanym kręgu interesariuszy.  Program debat obejmuje wystąpienie problemowe (ok. 30 minut), głos ad vocem (ok. 15 minut), dyskusję panelową oraz głosy z sali. Zaproszeni goście to przedstawiciele nauki, administracji skarbowej, przedsiębiorców i ich organizacji, doradcy podatkowi, dziennikarze, studenci.    
 
 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na cykliczne wydarzenie

XV Debatę Podatkową 

organizowaną przez Instytut Finansów SGH

pt.  "Grupa VAT- korzyści a ryzyko",


która odbędzie się 23 czerwca 2022 r.  godz. 17.00-19.30


 (aplikacja TEAMS- link do debaty), 


 Key- speaker: 

dr Paweł Selera 

 dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług 

w Ministerstwie Finansów

Moderator debaty: 

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

dyrektor Instytutu Finansów


Uczestnikami stołu panelowego będą:

- dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH

- Tomasz Michalik

- Andrzej Nikończyk

- Jan Sarnowski