Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konferencja pt. „Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji” w obiektywie aparatu fotograficznego

 
 
 
     Uroczyste otwarcie  Konferencji przez  Dyrektora Instytutu Finansów prof. dr hab. Janusza Ostaszewskiego


PUBLIKACJA KONFERENCYJNA :

scan0001.jpgPublikacja konferencyjna pdf

  I blok tematyczny:
 
Poszukiwanie mainstreamu w naukach o finansach-niepotrzebne błądzenie czy też ważny kierunek eksploracji naukowej”

 
dr Monika Czerwonka   „W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse”


prof. dr hab. Anna Karmańska „W kierunku paradygmatu wartości ekonomicznej- wspólne wyzwanie dla nauk ekonomicznych?”mgr Magdalena Walczak  „Neuroekonomia-w drodze do mainstreamu”  
 


prof. dr hab. Wiesława Ziółkowska-  "Alokacyjna funkcja finansów publicznych a zrównoważony rozwój" 
 
II blok tematyczny:
O jakość życia Polaków i ich bezpieczeństwo ekonomiczno- finansowedr Elżbieta Malinowska-Misiąg  „System emerytalny w Polsce a starzenie się ludności. Status quo i wyzwania na przyszłość”


dr Marcin Jamroży „Oszczędzanie na emeryturę a zachęty podatkowe”prof. dr hab. Jan Głuchowski „Problem równości podatkowej w aktualnych realiach Polski”mgr Jakub Kerlin  „Zabezpieczenie oszczędności gospodarstw domowych w polskim systemie finansowym”


dr Piotr Russel  „Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków”
 


dr Agnieszka K. Nowak  „Zmiany w strukturze oszczędności Polaków oraz w polityce  depozytowej instytucji finansowych wywołane globalnym kryzysem finansowym”  
 

 
 
 

III blok tematyczny: 

Finansjalizacja relacji społeczno-ekonomicznych –mit czy rzeczywistość

prof. dr hab. Pawel H. Dembinski – dyrektor Obserwatorium Finansów w Genewie

„Finansjalizacja relacji społeczno-gospodarczych po kryzysie subprime”

 
 W przerwie prof.dr hab. Paul Dembiński - podpisywał książkę swojego autorstwa pt. "Finanse po zawale", która otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji
dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH

 Finansjalizacja gospodarki – fakty czy mity?”
dr Paweł Smaga

Zbyt duży system finansowy jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego”


dr Piotr Wiśniewski

„Nowe miary finansjalizacji”
dr Marcin Liberadzki

 Efekt contagion-nadmierna transmisja szoków na zintegrowanych  międzynarodowych rynkach finansowych”
dr Kamil Liberadzki

Obligacje projektowe jako instrument powiązania sfery realnej ze sferą  finansową”IV blok tematyczny:
„Podatki w nauce o finansach”
 
dr Paweł Felis „Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie podatkowym- wybrane zagadnienie"

Komisja wnioskowa:
Przewodniczący: dr Paweł Felis,
skład komisji: dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, mgr Magdalena Walczak, mgr Anna Pączkowska, mgr Michał Ostaszewski


 (na zdjęciu od lewej: M.Walczak, M.Ostaszewski,P.Felis, E.Malinowska-Misiąg, A.Paczkowska)

Uczestnicy konferencji: