Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Konferencja z cyklu Przedsiębiorczość 11-13 maja 2015

 


Ogólnopolska konferencja naukowa

pt. „O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego”


odbyła się w dniach 11-13 maja 2015 r. w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.
 
Wnioski i rekomendacje z konferencji zostaną załączone na stronie już wkrótce.

PUBLIKACJA KONFERENCYJNA:


O nowy lad finansowy_Rekomendacje dla animatorow zycia gospodarczego.pdf

Wnioski z konferencji:
Wnioski z konferencji Mikołajki 2015.pdfWnioski z konferencji Mikołajki 2015.pdf


Fotorelacja z konferencji:

Uroczyste otwarcie konferecji przez prof. dr hab. Janusza Ostaszewskiego

Profesor.jpg

Patron honorowy Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Rektor.jpg


Od prawej: Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, prof dr hab. Ryszard Bartkowiak, Rektor SGH,
prof. dr hab.Tomasz Szapiro,  Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, prof. dr hab.Janusz Ostaszewski
Zdjecie_1.jpg

 
Panel I. Sektor bankowy – działania naprawcze i regulacyjne.
Prowadząca: prof. zw. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz- Drozdowska  
Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej 
mid.jpg


Prezes ZBP  Krzysztof Pietraszkiewicz  
Problemy polskiej i europejskiej bankowości – newralgiczne regulacje systemowe  
zbp.jpg


dr hab.  Waldemar Rogowski, prof. SGH
Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Department Business Inteligence,
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Rynek kredytowy w Polsce  
wr.jpg


dr Beata Domańska-Szaruga
Regulowanie poza bankowego rynku pożyczkowego w Polsce  
bdsz.jpg


dr Paweł Smaga 
Procykliczność – przyczyny i sposoby zapobiegania  
ps.jpg


dr Marcin Liberadzki
Obligacje hybrydowe w świetle nowych wymogów kapitałowych i dyrektywy BRRD
mlib.jpgPanel II. W kierunku pożądanych zmian w analizie finansowej, zarządzaniu finansami i innowacyjności przedsiębiorstw.
Prowadzący: prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski

prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski  
Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru  
jo.jpgdr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Istota i uwarunkowania płynności strukturalnej 
kkg.jpgdoc. dr Andrzej Łączak
Fundusze UE jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach oraz efektywność ich wykorzystania w Polsce w latach 2004-2013  
al.jpg


dr Monika Pasternak-Malicka
Niski poziom aktywności zawodowej oraz bezrobocie wśród młodych osób jako czynnik determinujący nieformalne zatrudnienie
mpm.jpg
dr Piotr Russel
Wpływ zmian przepisów prawnych na rozwój leasingu konsumenckiego w Polsce
pr.jpg


Panel III. Rozwój nauki o finansach i praktyczne aspekty funkcjonowania rynków finansowych.
Prowadzący: dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH

dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH

Strategie inwestycyjne oparte na mnożnikach rynkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2013
michwrzes.jpg

prof. zw. dr hab. Anna Karmańska
Standaryzacja wartości godziwej jako wyraz wprowadzenia ładu w języku ekonomii, finansów, zarzadzania i rachunkowości
ak.jpg

 

Magdalena Walczak
Marketing mix w świetle neuroekonomii jako przykład praktycznego wykorzystania badań neuroekonomicznych
mw.jpg


 

dr hab. Eryk Łon, prof.UEP
Cykl prezydencki w  USA a zmiany indeksów giełdowych
el.jpg

 

dr hab. Rafał Tuzimek
Czynniki behawioralne a decyzje zarządcze i inwestycyjne na publicznym rynku kapitałowym
rt.jpg

 

dr Piotr Wiśniewski
Inteligentna beta (ang. smart beta) jako nowa strategia inwestycyjna państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds)
pw.jpg


 

Panel IV. Dyscyplina fiskalna a stabilność finansowa.
Prowadząca: dr Elżbieta Malinowska-Misiąg
 

dr Elżbieta Malinowska-Misiąg
Kryzys a konsolidacja fiskalna w Polsce  
emm.jpg

prof. dr hab. Wiesława Ziółkowska
Kontrowersje wokół długu sektora General Government  w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście ostatniego kryzysu  
wz.jpg


dr hab. Magdalena Knapińska
Problemy finansowania polityki rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej  

magdalenak.jpg


dr hab. Jolanta Ciak
O potrzebie powołania rady fiskalnej w Polsce  
jc.jpg


dr Lech Jańczuk
Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego  
lj.jpg


Barbara Pączek
Czynniki demograficzne w analizie stabilności fiskalnej

ap.jpg
Panel V. Kierunki zmian w zakresie opodatkowania przedsiębiorstwa.
Prowadzący: dr hab. Marcin Jamroży

dr hab. Marcin Jamroży
Motywy podatkowe bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców
mjam.jpg

 

Piotr Kwapień
Sukcesja firm rodzinnych i nieruchomości w świetle polskiego prawa podatkowego
pkwa.jpg

 

Anna Pączkowska/Magdalena Walczak
Polski system podatkowy w kontekście zasad podatkowych Smitha
mw.jpg

 
 
 

 
 
Z wyrazami szacunku
prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski
dyrektor Instytutu Finansów
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
Poniżej do pobrania program konferencji:

 
 
 
 
 
 
 
Patronat honorowy:
 
logo sgh.jpg
 
 
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH​   
 
​JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie
 prof. dr hab. Tomasz Szapiro
 
 
 
 
 
Partnerzy*:
 
 
                                                    alior.jpg


 
 
           logo zbp.jpg
 
 
 
 
Sponsorzy*:
logo cpw.jpg

logo kdpw.jpg

logo ufg.png

* Partnerzy i Sponsorzy zostali wymienieni według kolejności alfabetycznej