Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Konferencja z cyklu Przedsiębiorczość 9-11 maja 2016

 
Mam przyjemność poinformować, iż XII konferencja z cyklu „Przedsiębiorczość”,
organizowana przez Instytut Finansów oraz Instytut Rachunkowości
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
pt. „Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju
nauk o finansach”  

2016_Przelamywanie_dysonansow_SGH-210x300.jpgPublikacja konferencyjna monografia.pdfmonografia.pdf
 
odbyła się

09-11 maja 2016 r. w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach   
 
Fotorelacja z konferencji:


Uroczyste otwarcie Konferencji przez: dr hab. Katarzynę Kreczmańską-Gigol 
Panel IV Nieporozumienia i kontrowersje dotyczące typologii w zakresie form  i źródeł pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa  
Prowadząca: dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

dr hab. K.Kreczmańska-Gigol.jpg


Uczestnicy stołu panelowego: dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr hab. Jolanta Ciak, prof. WSB,
dr Agnieszka Tłaczała,
dr Leszek Mosiejko, Dorota Strubel     
 
Prezentacje:
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,dr Piotr Russel, Szymon Gruszewski  
Kapitał, jego struktura w przedsiębiorstwie oraz źródła finansowania majątku – przełamywanie dysonansów poznawczych      
K.Gigol.jpgDorota Strubel  
Istota należności w przedsiębiorstwie     
D.Strubel.jpgdr Agnieszka Tłaczała  
Koncepcja kapitału własnego w przepisach o rachunkowości stosowanych przez polskie jednostki oraz w nauce o finansach  
dr A.Tłaczała.jpg


Panel I Kontrowersje wokół zakresu i standardów sprawozdawczości przedsiębiorstw. Nowe wyzwania o charakterze interdyscyplinarnym dla przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej
 

Prowadzący:  prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, prof. dr hab. Anna Karmańska  

prof.Janusz Ostaszewski.jpgUczestnicy stołu panelowego: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, prof. dr hab. Anna Karmańska, prof. dr hab. Zbigniew Luty,
dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, dr Marzanna Lament  
Prezentacje:      

prof. dr hab. Anna Karmańska
Kontrowersje wokół informacji niefinansowych w sprawozdaniach finansowych      
prof.A.Karmanska.jpgprof. dr hab. Zbigniew Luty
Kontrowersje dotyczące prezentacji leasingu w sprawozdaniach finansowych

prof.Luty.jpgdr Marzanna Lament
Przyczyny standaryzacji raportów niefinansowych
dr M.Lament.jpgPanel III Zmiany w sieci bezpieczeństwa finansowego- większa stabilność czy też  źródło nowych problemów?   

Prowadzące: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, dr Elżbieta Malinowska-Misiąg 


panelistki.jpg


Uczestnicy stołu panelowego: prof. hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, dr hab. Rafał Tuzimek,dr Dorota Bem, dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr hab. Wiesława Ziółkowska, prof.WSB  

Prezentacje:      
Krzysztof Pietraszkiewicz  
Prezes Związku Banków Polskich  

Bankowość polska wobec wyzwań regulacyjnych i oczekiwań klientów  
K.Pietraszkiewicz.jpg

   

Marta Szczytowska  
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  

Nowe zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w świetle zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych
M.Szczytowska.jpgdr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH  
Departament Business Inteligence, Biuro Informacji Kredytowej S.A.  

Rynek kredytowy w Polsce. Stan w 2015r. i perspektywy na 2016r.
prof.Rogowski.jpgprof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Sieć bezpieczeństwa finansowego. Gdzie szukać liderów?
prof. M.Iwanicz-Drozdowska.jpg

dr Paweł Smaga, dr Jakub Kerlin
Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej
dr P.Smaga.jpgdr Marcin Liberadzki
Obligacje contingent convertibles (CoCos) jako nowy instrument absorpcji  strat banków
dr M.Liberadzki.jpgdr hab. Wiesława Ziółkowska , prof. WSB
Podatki w kontekście zrównoważonego rozwoju
prof.Ziolkowska.jpgdr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Szara strefa a bezpieczeństwo finansów publicznych. Nowy paradygmat czy stylizowane fakty?
prof.Buszko.jpgPanel II Efektywność, czy też nieefektywność informacyjna rynków finansowych?

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH 


Uczestnicy stołu panelowego: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH, dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH, dr Monika Czerwonka, doc. dr Andrzej Łączak, dr inż. Stanisław Urbański

Prezentacje:  
   

dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH
Efektywność inwestycji w spółki przeprowadzające pierwszą ofertę publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem spółek portfelowych funduszy Private Equity      
prof.Wrzesinski.jpgdoc. dr Andrzej Łączak
Pozaekonomiczne czynniki efektywności informacyjnej rynków finansowych
dr Łączak.jpg

     

dr Czesław Martysz
Problem informacji cenotwórczych w kontekście nowych unijnych obowiązków informacyjnych spółek publicznych
dr Cz.Martysz.jpg

     

dr inż. Stanisław Urbański
Efektywność informacyjna modelowanych stóp zwrotu w świetle modyfikacji modelu Famy-Frencha – na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie  
dr Urbanski.jpg

 


Patron honorowy:
 
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
 dr hab. prof. SGH Ryszard Bartkowiak
​Partnerzy konferencji: