Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konferencja System Podatkowy a rozwój przedsiębiorczości

 
 


 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na III Konferencję Podatkową

organizowaną przez Instytut Finansów SGH we współpracy z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

pt.  "System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości",

która odbędzie się

   14 marca 2023r.  godz. 10.00-16.00

w aplikacji MS TEAMS on-line

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Przedsiębiorczość jest ważną determinantą rozwoju gospodarczego. System podatkowy oddziałuje wielokierunkowo na przedsiębiorczość, jej rodzaj, lokalizację czy rozprzestrzenianie.  Jednocześnie stanowi on o atrakcyjności inwestycyjnej państw. Kształt systemu podatkowego jest rezultatem zachodzących w danym państwie zmian politycznych, gospodarczych i społecznych skutkujących reformami podatkowymi czy działaniami dostosowawczymi realizowanymi często wycinkowo. Na zmiany zachodzące w systemach podatkowych ma również wpływ konkurencja podatkowa między państwami („race to the bottom”).
 
W wystąpieniach i dyskusji panelowej w centrum zainteresowania znajdzie się wpływ systemu podatkowego na rozwój przedsiębiorczości, przede wszystkim w kontekście atrakcyjności podatkowej Polski oraz narzędzi fiskalnych oddziałujących na przedsiębiorczość. Kształt wybranych rozwiązań, takich jak, np. fundacja rodzinna, polska spółka holdingowa, ulga na nowe technologie i robotyzację, ulga badawczo-rozwojowa czy, ulga IP-Box, będzie podlegać ocenie oraz rekomendacjom. Ważne będzie uwzględnienie porównawcze rozwiązań podatkowych funkcjonujących w innych państwach, w tym państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale również w tzw. rajach podatkowych. Nawet dobre rozwiązania podatkowe nie muszą przynosić pożądanych rezultatów z powodu istnienia ryzyka podatkowego. Według różnych badań, przedsiębiorczości nie służą częste zmiany prawa podatkowego, a skomplikowane prawo podatkowe stanowi istotną barierę dla rozwoju przedsiębiorczości.
 


PROGRAM KONFERENCJI

 
 
10:00 - 10:15      Otwarcie i powitanie
                           JM Rektor SGH Piotr Wachowiak, prof. SGH
                           Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof.SGH

10:15 - 10:45      "Zamiast Wstępu" - prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, Dyrektor Instytutu Finansów
10:45 - 11:00       Anna Misiak, Przewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału  KIDP
 
11:00 -11:45      Wystąpienia okolicznościowe:
    • dr Joanna Węgrzyn,  zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Podatkowej - w imieniu Ministra Finansów
    • Paweł Chrupek, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego - w imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
    • Adam Bącal, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - w imieniu Prezesa NSA
 
11:45 -12:00     Przerwa
 
12:00 -13:50     Panel I: „Atrakcyjność podatkowa Polski i wyzwania na przyszłość”
       Moderator: dr Joanna Szlęzak-Matusewicz, Instytut Finansów SGH
       Głos wprowadzający (ok. 15 min):
Dyskusja panelowa
 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, ekonomista, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • Kamil Jesionowski, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Krzysztof Komorniczak, Partner w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy
 • Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha
 • dr Joanna Węgrzyn, zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów
 
13:50 - 14:00      Przerwa
 
14:00 - 15:50      Panel II: „Fiskalne narzędzia oddziaływania na rozwój przedsiębiorczości”
Moderator: Anna Misiak, Przewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Głos wprowadzający (ok. 15 min):

Dyskusja panelowa

 • Pawel Chrupek, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Łukasz Kosonowski, Partner, Szef zespołu doradztwa transakcyjnego MDDP                                               
 • dr Filip Majdowski, Dyrektor w Departamencie Nadzoru I, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Przemysław Pruszyński, Dyrektor Departamentu Podatkowego, Sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan  
 • dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw​

                      

 
15:50 - 16:00     Podsumowanie konferencji
 
Instytut Finansów cyklicznie organizuje debaty, webinary oraz konferencje podatkowe, jak również organizuje studia w zakresie podatków:

 

Podyplomowe Studia Podatkowe:

www.sgh.waw.pl/psp

 

Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami:

www.sgh.waw.pl/psct

 

Podyplomowe Studia Opodatkowanie Międzynarodowe:

www.sgh.waw.pl/spom​ 

 
 


 
 
 

 Współorganizator -Mazowiecki Oddział KIDP

 
KIDP_wersja_skrocona_granat__ (002).jpg
 

 KIDP

 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych to samorządowa organizacja zawodowa zrzeszająca doradców podatkowych w Polsce. Działa na rzecz poprawy standardów etycznych i zawodowych doradców podatkowych oraz na rzecz popularyzacji wi​edzy z zakresu prawa podatkowego. Organizuje szkolenia, konferencje i seminaria dla swoich członków oraz innych zainteresowanych. Ponadto KIDP prowadzi badania i analizy dotyczące polskiego systemu podatkowego systemu podatkowego oraz jego wpływu na polskie przedsiębiorstwa i obywateli, w celu poprawy jakości tego systemu i zwiększenia jego efektywności.
 
 
 

 Patronat nad Konferencją objął Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców