Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Oferta dydaktyczna – Instytut Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Finansów - Oferta dydaktyczna
 

 dydaktyka

 
 
OFERTA DYDAKTYCZNA
 
ZAKŁAD FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
 
prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski
 • 110630-0428     Finanse
 • 120200-0428     Finanse przedsiębiorstwa 
 • 120190-0428     Finanse przedsiębiorstwa
 • 110590-0428     Zarządzanie  (w) 
 • 110600-0428     Zarządzanie (k) 
 • 110640-0428     Zarządzanie 
 • 237460-0428     Wpływ instrumentów polityki fiskalnej na wybrane relacje makroekonomiczne  

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof.SGH
 • 132040-0994     Bankowość korporacyjna
 • 237910-0994     Metody zarządzania płynnością finansową 
 • 233910-0994     Struktura kapitału w przedsiębiorstwie 
 • 110630-0428     Finanse

dr Czesław Martysz
 • 239010 - 1516 Nadużycia na rynku finansowym

dr Leszek Mosiejko
 •  120030-0718     Analiza ekonomiczno-finansowa
 •  110640-0428     Zarządzanie 
 •  110600-0428     Zarządzanie (k)
dr Piotr Russel
 •  237850-0504    Leasing
 • 110630-0087     Finanse
 • 120190-0087     Finanse przedsiębiorstwa
dr Piotr Wiśniewski
 • 234041-0995     Advanced Investment Banking  (w+ć);
 • 121411-0995     Financial Analysis (w+ć);
 • 132631-0995     Ethics and Institutions in the Global Economy (w+ć).

 

dr Andrzej Nikołajczuk 

 • 110630-0415     Finanse
 • 110631-0415     Finance
 • 131060-0415     Ubezpieczenia gospodarcze


ZAKŁAD PODATKÓW
 
dr hab. Marcin Jamroży, prof.SGH
 • 236850-1109     Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • 233490-1109     Optymalizacja podatkowa
 • 131360-1109     Podatki w krajach Unii Europejskiej
 • 130780-1109     Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • 231140-0420     Rachunkowość podatkowa
 • 233494-1109     Steueroptimierung
 • 236854-1109     Internationale Steuerplanung
 • 131531-1109     Tax and Non-tax Corporate Burden
 • 131361-1109   Tax Systems in the EU Countries
 
dr hab. Paweł Felis, prof.SGH
 • 120200-0123     Finanse przedsiębiorstwa
 • 131430-0123     Ocena projektów inwestycyjnych
 • 131530-0123     Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
 • 132500-0123     System podatkowy w Polsce
 • 233990-0420     VAT w działalności gospodarczej

 
dr Joanna Szlęzak-Matusewicz
 • 233490-0579     Optymalizacja podatkowa
 • 130780-0579     Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • 233990-0420     VAT w działalności gospodarczej
 
dr Agnieszka Tłaczała
 • 220740-0606     Zaawansowana rachunkowość finansowa (w)
 • 220740-0606     Zaawansowana rachunkowość finansowa (ć)
 • 130540-0420     Podatki w rachunkowości (ć)
 • 231140-0420     Rachunkowość podatkowa (w) – w zespole
 • 233450-0420     Międzynarodowe standardy sprawozdawczości (k) – w zespole
 
 
ZAKŁAD RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I TEORII FINANSÓW

dr hab.  Michał Wrzesiński, prof. SGH
 • 232650-0604     Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • 131520-0377     Kapitał wysokiego ryzyka
 • 131520-0439     Kapitał wysokiego ryzyka
 • 131520-0642     Kapitał wysokiego ryzyka

dr hab. Monika Czerwonka
 • 132150-0259     Finanse behawioralne
 • 110160-0428     Finanse

dr Michał Matusewicz
 • 222240-0393     Integracja walutowa
 • 233350-0393     Kryzysy finansowe i stabilność finansowa
 • 110630-0393     Finanse
 • 110630-0428     Finanse
dr Krzysztof Melnarowicz
 • 232651-2723   Mergers and Acquisitions of Enterprises
 • 131521-2723   Private Equity/Venture Capital

dr Olga Mikołajczyk
 • 131520-0377     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 131520-0439     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 131520-0642     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 110640-0428     Zarządzanie
 • 110600-0428     Zarządzanie (k)
 • 110590-0428     Zarządzanie (w)

st. wykł.  Danuta Redel
 • 121410-0019     Analiza finansowa
dr hab. Rafał Tuzimek, prof.SGH
 • 232650-0604     Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • 131520-0642     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 131540-0439     Metody wyceny przedsiębiorstw
 • 131540-0604     Metody wyceny przedsiębiorstw
dr Renata Małkowska
 • 137910-0388   Wspieranie procesu zarządzania SAS  Visual Analyttics
 
KATEDRA SYSTEMU FINANSOWEGO

prof. zw. dr hab. Małgorzata Iwanicz- Drozdowska
 • 220751-0195     Bank Management
 • 121031-0195     Banking
 • 121030-0195     Bankowość
 • 220750-0195     Zarządzanie bankiem
dr Ewa Cichowicz 
 • 121260-0251  Ubezpieczenia 
 • 131100-0251  Usługi finansowe 
 • 110550-0251  Polityka gospodarcza i społeczna 
 • 234720-0251  Instytucje sektora finansowego 
 • 220680-0251  Ubezpieczenia społeczne 
 • 220681-0251  Social insurance ​ 


dr Łukasz Kurowski
 • 121030-1545   Bankowość 
 • 233350-1545   Kryzysy finansowe i stabilność finansowa
 • 233710-1545   Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi 


dr Elżbieta Malinowska-Misiąg
 • 120210-1250 Finanse publiczne 
 • 136480-1250 Analiza finansowa jednostek samorządowych
 • 132400-1250 Prawo bankowe 
 • 233060-1250 Budżet samorządowy 
 • 222460-1250 Prawo finansowe i podatkowe


dr Agnieszka K. Nowak
 • 231120-0951     Rachunek efektywności w bankach  (w)
 • 220750-0195     Zarządzanie bankiem

dr Paweł Smaga

 • 121031-1367  Bank Management (ćw)
 •  233351-1367 Financial Crises and Financial Stabilty (w)


dr Grzegorz Sobiecki

 • 239340-1021 Alternatywny pieniądz (wcześniej Pieniądz a społeczeństwo
 • 239680-1021 Wirtualne waluty
 • 239640-1021 Blockchain
 • Bankowość (ćwiczenia) 
 • Metody wyceny przedsiębiorstw (ćwiczenia)
 • Analiza Ekonomiczno-Finansowa​ 

 Studia podyplomowe

 
 
 
 

 Struktura