Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Oferta dydaktyczna – Instytut Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Finansów - Oferta dydaktyczna
 

 dydaktyka

 
 
OFERTA DYDAKTYCZNA
 
ZAKŁAD FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
 
prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski
 • 110630-0428     Finanse
 • 120200-0428     Finanse przedsiębiorstwa 
 • 120190-0428     Finanse przedsiębiorstwa
 • 110590-0428     Zarządzanie  (w) 
 • 110600-0428     Zarządzanie (k) 
 • 110640-0428     Zarządzanie 
 • 237460-0428     Wpływ instrumentów polityki fiskalnej na wybrane relacje makroekonomiczne  

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof.SGH
 • 132040-0994     Bankowość korporacyjna
 • 237910-0994     Metody zarządzania płynnością finansową 
 • 233910-0994     Struktura kapitału w przedsiębiorstwie 
 • 110630-0428     Finanse

dr Czesław Martysz
 • 239010 - 1516 Nadużycia na rynku finansowym

dr Piotr Russel
 •  237850-0504    Leasing
 • 110630-0087     Finanse
 • 120190-0087     Finanse przedsiębiorstwa

 dr Andrzej Nikołajczuk 

 • 110630-0415     Finanse
 • 110631-0415     Finance
 • 131060-0415     Ubezpieczenia gospodarcze


ZAKŁAD PODATKÓW
 
dr hab. Marcin Jamroży, prof.SGH
 • 236850-1109     Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • 233490-1109     Optymalizacja podatkowa
 • 131360-1109     Podatki w krajach Unii Europejskiej
 • 130780-1109     Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • 231140-0420     Rachunkowość podatkowa
 • 233494-1109     Steueroptimierung
 • 236854-1109     Internationale Steuerplanung
 • 131531-1109     Tax and Non-tax Corporate Burden
 • 131361-1109   Tax Systems in the EU Countries
 
dr hab. Paweł Felis, prof.SGH
 • 120200-0123     Finanse przedsiębiorstwa
 • 131430-0123     Ocena projektów inwestycyjnych
 • 131530-0123     Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
 • 132500-0123     System podatkowy w Polsce
 • 233990-0420     VAT w działalności gospodarczej

 
dr Joanna Szlęzak-Matusewicz
 • 233490-0579     Optymalizacja podatkowa
 • 130780-0579     Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • 233990-0420     VAT w działalności gospodarczej
 
dr Agnieszka Tłaczała
 • 220740-0606     Zaawansowana rachunkowość finansowa (w)
 • 220740-0606     Zaawansowana rachunkowość finansowa (ć)
 • 130540-0420     Podatki w rachunkowości (ć)
 • 231140-0420     Rachunkowość podatkowa (w) – w zespole
 • 233450-0420     Międzynarodowe standardy sprawozdawczości (k) – w zespole
 
 
ZAKŁAD RYNKÓW KAPITAŁOWYCH I TEORII FINANSÓW


dr hab. Monika Czerwonka, prof.SGH
 • 132150-0259     Finanse behawioralne
 • 110160-0428     Finanse

dr Michał Matusewicz
 • 222240-0393     Integracja walutowa
 • 233350-0393     Kryzysy finansowe i stabilność finansowa
 • 110630-0393     Finanse
 • 110630-0428     Finanse
dr Krzysztof Melnarowicz
 • 232651-2723   Mergers and Acquisitions of Enterprises
 • 131521-2723   Private Equity/Venture Capital

dr Olga Mikołajczyk
 • 131520-0377     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 131520-0439     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 131520-0642     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 110640-0428     Zarządzanie
 • 110600-0428     Zarządzanie (k)
 • 110590-0428     Zarządzanie (w)
​dr hab. Rafał Tuzimek, prof.SGH
 • 232650-0604     Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • 131520-0642     Kapitały wysokiego ryzyka
 • 131540-0439     Metody wyceny przedsiębiorstw
 • 131540-0604     Metody wyceny przedsiębiorstw
dr Renata Małkowska
 • 137910-0388   Wspieranie procesu zarządzania SAS  Visual Analyttics
 

 

 Studia podyplomowe

 
 
 
 

 Struktura