Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Tomasz Cicirko, prof.SGH

 
Cicirko Tomasz.jpg


email: tomasz.cicirko@sgh.waw.pl


dr hab. Tomasz Cicirko
, prof.SGH - profesor, absolwent Politechniki Rzeszowskiej (kierunek Organizacja  i zarządzanie w przemyśle) oraz studiów podyplomowych Finanse i Rachunkowość na UMCS w Lublinie. Pracownik naukowy-dydaktyczny od 1996 r. Autor  ponad 70-ciu publikacji i opracowań naukowych z zakresu płynności finansowej przedsiębiorstw, leasingu i zarządzania kapitałem w banku. Od kilkunastu lat wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości (współpraca z firmami doradczymi, członek rad nadzorczych, kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach). Prowadzi szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa i controllingu.
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie kapitałem banku Ø  Podatkowe, księgowe i finansowe skutki decyzji biznesowych

BADANIA NAUKOWE:
 • „Zarządzanie płynnością finansową w sektorach działalności gospodarczej oraz w wybranych branżach polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2010” kierownik badania: dr Tomasz Cicirko Skład zespołu: dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel, mgr Czesław Martysz. Badania statutowe, 2013 r
 • „Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce cz.II” kierownik – prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, autorzy: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Marek Chrzanowski, dr Ewa Kosycarz.    Badania statutowe, 2011. 
 • „Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce” kierownik – prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, autorzy: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Marek Chrzanowski, dr Ewa Kosycarz. Badania statutowe,2010.
 • „Internal Capital Adequacy  Assessment  Process (ICAAP) jako element zarządzania kapitałem banku” kierownik i skład projektu: dr Tomasz Cicirko. Badania własne, 2010.  

OFERTA DYDAKTYCZNA:
 •  120201-0087    Corporate Finance   
 •  137081-0087    Corporate Financial Liquidity Management 
 •  110630-0087     Finanse  
 •  110630-0428     Finanse 
 •  120190-0087     Finanse przedsiębiorstwa 
 •  237850-0504     Leasing 
 •  131200-0087     Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 • Seminarium licencjackie:  194821-0087
 • Seminarium magisterskie: 294821-0087  


PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

 • Zarządzanie płynnością firmy.
 • Opłacalność projektów inwestycyjnych.
 • System podatkowy.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
 • Wycena wartości przedsiębiorstw.
 • Źródła pozyskiwania kapitału.
 • Private equity.
 • Rynki kapitałowo-pieniężne.
 • Zdolność kredytowa.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa.
 • Ekonomiczne aspekty leasingu.
 • Zarządzanie kapitałem banku.
 • Podatkowe, księgowe i finansowe skutki decyzji biznesowych.

PUBLIKACJE (wybrane pozycje):
 • Podstawy finansowania spółki akcyjnej J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, Cz.Martysz, P.Russel, M.Wrzesiński, Warszawa 2017, wyd. Difin
 • Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w świetle standardów adekwatności kapitałowej w Polsce-T. Cicirko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 378
 • Podstawy zarządzania płynnością finansową - praca zespołowa - współautorzy: T. Cicirko, P. Russel, J. Kosińska, K. Kreczmańska-Gigol, L. Mosiejko, G. Gołębiewski, red. T. Cicirko            Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
 • Methods of increasing bank capital effectiveness - part 1, Journal of Management and Financial Sciences, numer: 2, Warszawa 2009
 • Methods of increasing bank capital effectiveness - part 2-T. Cicirko, Journal of Management and Financial Sciences, nr: 8, Warszawa 2012,
 • Methods of increasing bank capital effectiveness - part 3-T. Cicirko, Journal of Management and Financial Sciences,   number : 9, Warszawa 2012,
 • Możliwości ograniczania zatorów płatniczych poprzez system podatkowy, T. Cicirko     [w:] Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania polskiej gospodarki w XXI wieku – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010,
 • Zmiany regulacji prawnych a struktura kapitału przedsiębiorstw polskich, [w:] O nowy paradygmat finansów - Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010
 • Adekwatność kapitałowa instytucji bankowych na tle kryzysów światowych-  T. Cicirko, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 108, Warszawa 2011,
 • Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu, praca zespołowa, współautorzy: Piotr Russel, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.