Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Zakład Finansów Przedsiębiorstwa

 
​Zakład Finansów Przedsiębiorstwa prowadzi prace naukowo-dydaktyczne w następujących obszarach badawczych:
  1. Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstw (wykorzystanie rachunku cash flow, faktoring, sekurytyzacja aktywów, metody windykacji należności, cash pooling, mierniki rentowności przedsiębiorstw, rozszerzony schemat Du Ponta itp.)
  2. Wykorzystanie metod dyskontowych w rachunku efektywności projektów inwestycyjnych
  3. Metody analizy ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw ( szczególnie wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych  w ocenie prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstw)
  4. Analiza źródeł pozyskiwania kapitału oraz form finansowania majątku przedsiębiorstwa
  5. Modele struktury kapitału i czynniki wpływające na jej kształtowanie (badania zachowań polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie dotyczących strategii kształtowania struktury kapitału)
  6. Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie (dźwignia operacyjna  jej efekty, dźwignia finansowa i jej efekty, dźwignia połączona)
  7. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (wykorzystanie różnych mierników wartości przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem siły i kierunku zależności pomiędzy economic value added (EVA) a market value added (MVA)
  8. Metody wyceny przedsiębiorstw.  
 

 Informacje

 
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik Zakładu