Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie :

O Zakładzie – Zakład Finansów Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - O Zakładzie
 

 Profil Badawczy Zakładu

 
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa prowadzi prace naukowo-dydaktyczne w następujących obszarach badawczych: 
  1. Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstw (wykorzystanie rachunku cash flow, faktoring, sekurytyzacja aktywów, metody windykacji należności, cash pooling, mierniki rentowności przedsiębiorstw, rozszerzony schemat Du Ponta itp.)
  2. Wykorzystanie metod dyskontowych w rachunku efektywności projektów inwestycyjnych
  3. Metody analizy ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw ( szczególnie wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych  w ocenie prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstw)
  4. Analiza źródeł pozyskiwania kapitału oraz form finansowania majątku przedsiębiorstwa
  5. Modele struktury kapitału i czynniki wpływające na jej kształtowanie (badania zachowań polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie dotyczących strategii kształtowania struktury kapitału)
  6. Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie (dźwignia operacyjna  jej efekty, dźwignia finansowa i jej efekty, dźwignia połączona)
  7. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (wykorzystanie różnych mierników wartości przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem siły i kierunku zależności pomiędzy economic value added (EVA) a market value added (MVA)
  8. Metody wyceny przedsiębiorstw.