Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Andrzej Nikołajczuk

 
 

 biogram

 
dr Andrzej Nikołajczuk adiunkt w Instytucie Finansów - Zakładzie Systemu Finansowego, w latach 2002-2007 asystent i w latach 2007-2013 adiunkt w Katedrze Finansów. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze) oraz studiów podyplomowych "Master de Management Economique Européen" w SGH we współpracy z francuską Le Groupe HEC a także studiów doktoranckich Finanse i Bankowość w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia związane z polityką proeksportową, wspieraniem eksportu,  ubezpieczeniami eksportowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w handlu międzynarodowym. Jest autorem i współautorem  publikacji związanych z finansami. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich z przedmiotów: Finanse w języku polskim i angielskim, Portfel inwestycyjny, Finanse przedsiębiorstwa a także seminaria licencjackie i magisterskie.   
 
 

 Publikacje

 
 • Stopień wykorzystania ubezpieczeń kredytów eksportowych w Polsce jako instrumentu wspierania eksportu, w: Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce, SGH, Warszawa 2003.
 • Finanse ubezpieczeń gospodarczych (współautor), w: Finanse, red. naukowa J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2005, wyd. II.
 • Ubezpieczanie kredytów eksportowych jako instrument wsparcia eksportu – podstawowego czynnika rozwoju polskiej gospodarki, w: Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, SGH, Warszawa 2005.
 • Rola Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. we wspieraniu polskiego eksportu, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ZN 82, SGH, Warszawa 2007.
 • Ubezpieczanie kredytów eksportowych jako jedna z metod internacjonalizacji, w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, red. naukowa R. Bartkowiak i J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2009.
 • Polski system wspierania eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ZN 96, SGH, Warszawa 2009. 
 • Kondycja polskiego eksportu po światowym kryzysie lat 2008-2009, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ZN 112, SGH, Warszawa 2011.
 • Kryzysy finansowe we współczesnym świecie (współautor), w: Finanse, red. naukowa J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013, wyd. VI.​
 
 
 

 Kontakt

 
andrzej.nikolajczuk@sgh.waw.pl
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • ubezpieczenie kredytu,
 • ubezpieczenia kredytów eksportowych,
 • instrumenty wspierania eksportu,
 • finanse,
 • finanse ubezpieczeń,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • rynki finansowe
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się przez Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 110630-0415 Finanse
 • 110631-0415 Finance
 • 131060-0415 Ubezpieczenia gospodarcze 
 • Seminarium Licencjackie:  196351-0415
 • Seminarium Magisterskie:  296352-0415

 

 Specjalizacja badawcza

 
 • finansowe instrumenty wspierania eksportu,
 • ubezpieczenia eksportowe,
 • analiza polskiego eksportu,
 • analiza sytuacji instytucji finansowych​
 

 badania naukowe

 
 • Analiza ubezpieczeń eksportowych jako elementu systemu wspierania eksportu, kierownik badania: dr Andrzej Nikołajczuk, 2007
 • Stan i tendencje rozwoju polskiego eksportu, kierownik badania: dr Andrzej Nikołajczuk, 2008
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" w kontekście starzenia się społeczeństwa - skutki finansowe. Etap 2 , dr Renata Małkowska, dr Andrzej Nikołajczuk 2018/19​
 

 Adres

 
​Insty​tut Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa 
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 330
02-513 Warszawa
sekretariat Instytutu Finansów pok. 334 bud.M​