Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Czesław Martysz

 
 
email: czeslaw.martysz@sgh.waw.pl
 
 
 
dr Czesław Bartłomiej Martysz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2010), absolwent dziennych studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2014), doktor nauk ekonomicznych (04/2015); od 2014 roku wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego, od października 2015 roku adiunkt w Instytucie Finansów SGH - Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa; posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (nr 2262); od 2009 roku zawodowo związany z rynkiem finansowym: makler, doradca private banking, obecnie główny specjalista w Biurze Instytucji Finansowych w centrali Banku Pekao SA; w wolnym czasie zapalony żeglarz i fotograf (instagram @czesm), emerytowany bas chóru SGH.
 
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • rynek kapitałowy,
 • specjalistyczne instytucje finansowe (windykatorzy, SKOK, TFI, firmy inwestycyjne, firmy pożyczkowe)
 • bankowość (w szczególności bankowość korporacyjna),
 • nadużycia na rynku finansowym (w szczególności manipulacje i insider trading),
 • kapitał intelektualny,
 • ekonomiczna analiza prawa.  

BADANIA NAUKOWE:

Badania statutowe
 •  „Wpływ kryzysu subprime na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010”, kierownik badań: dr Tomasz Cicirko, 2012
 • „Płynność finansowa wybranych sektorów gospodarki polskiej w latach 2002-2010“, kierownik badań: dr Tomasz Cicirko, 2013  

SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 • Seminarium Licencjackie:      19000-1516
 • Seminarium Magisterskie:     29000-1516  

PROBLEMATYKA  PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

 • Rynek firm pożyczkowych w Polsce.
 • Nadużycia na rynku finansowym (manipulacje instrumentami finansowymi, insider trading, parabanki, fałszowanie sprawozdań finansowych). 
 • Bankowość (bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna, private banking, produkty i usługi bankowe).
 • Rynek firm inwestycyjnych w Polsce (domy i biura maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych).
 • Formy zbiorowego inwestowania (fundusze inwestycyjne, produkty inwestycyjne).
 • Analiza ekonomiczno-finansowa. 
Pełną listę sugerowanych tematów prac znajdą Państwo na moim niezbędniku seminaryjnym:
https://www.e-sgh.pl/martysz/29000-1516/karta 

PUBLIKACJE:


 • Prawne i ekonomiczne aspekty karalności insider tradingu“, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 124/2013,
 • „Wpływ kryzysu subprime na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw sektora spożywczego w Polsce w latach 2007-2010“, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 126/2013,
 • „Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy – prawda czy mit?“, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 127/2013,
 • „Zarys problematyki finansów islamskich“, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 128/2013,
 • Płynność finansowa wybranych sektorów gospodarki polskiej w latach 2002-2010“, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 133/2013,
 • „Czy zakaz insider tradingu jest karaniem za wiedzę?“ [w:] R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), „Wiedza i bogactwo narodów, Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej”, Ekonomia i finanse, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013,
 • „Rozdział 12. Rynek Kapitałowy“ [w:] J. Ostaszewski (red.), „Finanse”, Difin, Warszawa 2013 (współautor rozdziału),
 • „Znaczenie i rola zaufania na rynku finansowym“ [w:] J. Ostaszewski (red.), „O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 (współautor M. Rzeszutek),
 • „Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna“, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 (monografia).
 • „Problem informacji cenotwórczych w kontekście nowych unijnych obowiązków informacyjnych spółek publicznych” [w:] J. Ostaszewski (red.), „Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 (współautor M. Rzeszutek),
 • „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, Difin, Warszawa 2017 (współautorzy J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, M. Wrzesiński)