Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Czesław Martysz

 
22161-m-a56ee66242df112bf0b9ecc88b155994070c531558f64776f63ba0a682908beb.jpg
 

 biogram

 
 dr Czesław Bartłomiej Martysz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2010), absolwent dziennych studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2014), doktor nauk ekonomicznych (04/2015); od 2014 r. wykładowca na Podyplomowych Studiach „Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego”, od 2015 r. adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów SGH; posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (nr 2262); od 2009 r. zawodowo związany z rynkiem finansowym jako makler giełdowy, doradca private banking, doradca specjalistycznych niebankowych instytucji finansowych; od 2018 r. ekspert ds. nieskarbowych papierów dłużnych (DCM origination) w centrali Banku Pekao SA; w wolnym czasie zapalony podróżnik, fotograf i żeglarz (instagram: @czesm), emerytowany bas chóru SGH, zapomniany wiolonczelista.
 

 Publikacje

 
Moje publikacje są dostępne w repozytorium SGH – COR

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2461-0121

Poniżej wybrane publikacje:

·        Prawne i ekonomiczne aspekty karalności insider tradingu, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 124/2013, s. 85-102.

·        Wpływ kryzysu subprime na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw sektora spożywczego w Polsce w latach 2007-2010, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 126/2013, s. 143-165.

·        Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy – prawda czy mit?, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 127/2013, s. 9-26.

·        Zarys problematyki finansów islamskich, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 128/2013, s. 41-60.

·        Płynność finansowa wybranych sektorów gospodarki polskiej w latach 2002-2010, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 133/2013, s. 39-57.

·        Czy zakaz insider tradingu jest karaniem za wiedzę? [w:] Wiedza i bogactwo narodów, Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, Ekonomia i finanse, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

·        Rozdział 12. Rynek Kapitałowy (współautor) [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013.

·        Znaczenie i rola zaufania na rynku finansowym (współautor: M. Rzeszutek) [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 (współautor M. Rzeszutek), s. 361-377.

·        Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 (monografia).

·        Problem informacji cenotwórczych w kontekście nowych unijnych obowiązków informacyjnych spółek publicznych (współautor M. Rzeszutek) [w:] Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 87-104.

·        Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017 (monografia, współautorzy: J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, M. Wrzesiński).

·        Podatek bankowy – koncepcja europejska i studium przypadków wybranych krajów UE (współautor: B. Bartlewski), Studia BAS, Nr 1(53)/2018, Nowa architektura europejskiego systemu finansowego, Biuro Analiz Sejmowych, s. 101-133.

·        Podatek bankowy - koncepcja i studium przypadków (współautor: B. Bartlewski), Infos, Biuro Analiz Sejmowych, Marzec 2018.

·     Podatek bankowy w Polsce – geneza, istota i konsekwencje dla sektora bankowego (współautor: B. Bartlewski) [w:] Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, red. J. Ostaszewski, M. Wrzesiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 141-159.

·        Zarys problematyki przeciwdziałania i wykrywania przestępstw gospodarczych (współautor: K. Walczak) [w:] XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 265-282.

·       Charakterystyka i metryki oceny efektywności spółek działających w modelu SaaS (współautor: M. Małysz), Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Oficyna Wydawnicza SGH, 170/2018, s. 41-57.

·        The background of regulating non-bank loan institutions in Poland (współautor: E. Pindel), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, vol. 53, no. 2/2019, s. 55-65, DOI 10.17951/h.2019.53.2.55-65

·        Nieprawidłowości w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (współautor: K. Kleban), Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 171/2019, s. 37-59.

·      Charakterystyka i ocena efektywności wybranych typów inwestycji alternatywnych (współautor: M. Gogiel) [w:] Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wyzwania, dylematy i praktyczne zastosowania, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, 2019, s. 229-243.

· Inwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym (współautorzy: K. Matczak i J. Wojciechowski), Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 176/2019, s. 111-135.

·        Polski rynek obligacji nieskarbowych - nowe zasady rejestracji obligacji oraz analiza rejestru zobowiązań emitentów, Finanse i Prawo Finansowe, vol. 3(27)/2020, s. 91-107, DOI 10.18778/2391-6478.3.27.05

·        Models of Propagation of Inside Information (współautorzy: A. Baklarz i J. Bogusz), Acta Physica Polonica A, vol. 138, nr 1/2020, s. 7-13, DOI 10.12693/APhysPolA.138.7

·  Ocena skutków implementacji dyrektywy MIFID II w UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski (współautor: A. Sienkiewicz) [w:] Nowe wyzwania w naukach o gospodarce, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 201-220.​

 
 
 

 Kontakt

 

 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • Problematyka obejmuje m.in. wymienioną poniżej specjalizację badawczą.
 • Pełną listę „inspiracji” i proponowanych zagadnień prac dyplomowych znajdą Państwo na moim niezbędniku seminaryjnym (link)
 • Szczególnej uwadze polecam mój poradnik dla studentów na temat pisania prac dyplomowych pt. „Pomocnik seminaryjny”
 ​
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się przez Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 oferta dydaktyczna

 
Studia licencjackie
132040-0994 Bankowość korporacyjna (członek zespołu prof. dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol)
Studia magisterskie
230530-1516 Oszustwa i nadużycia na rynku finansowym
Studia podyplomowe
Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego (SGH) - wykłady o nadużyciach rynkowych i Rozporządzeniu MAR (manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading)
Studia doktoranckie
434020 Prawo i regulacje w finansach (członek zespołu)
SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
190001-1516 Seminarium licencjackie
290001-1516 Seminarium magisterskie​


 

 Specjalizacja badawcza

 
 • obligacje nieskarbowe (m.in. obligacje korporacyjne, obligacje municypalne, platforma Catalyst, zasady oferowania, agent emisji)
 • nadużycia na rynku finansowym (m.in. manipulacje instrumentami finansowymi, insider trading, piramidy finansowe, agresywna rachunkowość, misselling)
 • rynki finansowe
 • bankowość (w szczególności bankowość korporacyjna)
 • instytucje finansowe (m.in. firmy windykacyjne, SKOK, TFI, firmy inwestycyjne, firmy pożyczkowe)
 • ekonomiczna analiza prawa 
 

 Badania naukowe

 
 • Wpływ kryzysu subprime na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010”, kierownik badań: dr Tomasz Cicirko, 2012
 • Płynność finansowa wybranych sektorów gospodarki polskiej w latach 2002-2010“, kierownik badań: dr Tomasz Cicirko, 2013
 

 Działalność popularyzatorska

 
 

 Adres

 
Insty​tut Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa 
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 330
02-513 Warszawa
sekretariat Instytutu Finansów pok. 334 bud.M​