Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH

 
prof.K.Kreczmanska-Gigol.jpg


 

 Biogram

 
dr hab.Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof.SGH –profesor, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa”, kierownik studiów podyplomowych „Windykacja należności”. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce finansów przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a w szczególności źródeł finansowania, płynności  finansowej, zarządzania wierzytelnościami i windykacji. Ekspert w dziedzinie factoringu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny finansów.   
 

 

 Promotor nagrodzonych prac dyplomowych studentów

 

W roku 2020 – 1 praca nagrodzona

·         Daniel Madajewski, praca magisterska pod tytułem: „Wycena portfela wierzytelności”, II miejsce w VI edycji konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych na najlepszą pracę magisterska i licencjacką o tematyce skarbowości korporacyjnej.

 

W roku 2019 – 1 praca nagrodzona

·         Michał Pokrywa, praca magisterska pod tytułem: „Wpływ zmian prawnych i technologicznych na rynek faktoringu w Polsce”, wyróżnienie w kategorii praca magisterska w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2019” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

W roku 2018 – 2 prace nagrodzone

·         Elżbieta Hałasa, praca magisterska pod tytułem: Cash pooling w grupach kapitałowych – studium przypadku”, I miejsce w IV edycji konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych na najlepszą pracę magisterska i licencjacką o tematyce skarbowości korporacyjnej.

·         Maciej Groszyk, praca magisterska pod tytułem: „Ryzyko operacyjne w działalności faktorów”, nagroda główna w kategorii praca magisterska w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2018” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

W roku 2016 – 1 praca nagrodzona

·         Ewelina Dras, praca magisterska pod tytułem: „Rynek usług faktoringowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”, nagroda główna w kategorii praca magisterska w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2016” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

W roku 2015 – 3 prace nagrodzone

·         Filip Grzelak, praca licencjacką pod tytułem „Corporate treasury management – rola skarbnika korporacyjnego w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa z wykorzystaniem usług i produktów bankowości korporacyjnej”, nagroda główna w I edycji konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce skarbowości korporacyjnej.

·         Aleksandra Matusiak, praca magisterska pod tytułem: „Rola skarbnika korporacyjnego w czasach kryzysu na przykładzie Skanska S.A.”, wyróżnienie w I edycji konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce skarbowości korporacyjnej.

·         Hanna Skowrońska, praca magisterska pod tytułem: „Surogaty kapitału a ryzyko przedsiębiorstwa”, nagroda główna w kategorii praca magisterska w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2015” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

W roku 2014 – 3 prace nagrodzone

·         Jagna Mucha, praca magisterska pod tytułem: Obrót wierzytelnościami w ujęciu prawnym, podatkowym oraz bilansowym ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu”, wyróżnienie w kategorii praca magisterska w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2014” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Paweł Gamrot, praca licencjacka pod tytułem: „Analiza opłacalności faktoringu w przedsiębiorstwie „Autotop” sp. j.”- wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2014” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Monika Tomasik, praca licencjacka pod tytułem: Faktoring w Polsce i we Francji – analiza porównawcza”, wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2014” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

W roku 2013 – 2 prace nagrodzone

·         Magdalena Tyśkiewicz, praca licencjacka pod tytułem: „Bilansowe aspekty faktoringu”, wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2013” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Hanna Skowrońska, praca licencjacka pod tytułem: Faktoring jako narzędzie łagodzenia zatorów płatniczych”, wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2013” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

W roku 2012 – 3 prace nagrodzone

·         Agnieszka Dąbrowska, praca magisterska pod tytułem „Ryzyko faktora a ryzyko banku udzielającego kredytów obrotowych”, nagroda główna w kategorii praca magisterska w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2012” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Agata Wasielewska, praca magisterska pod tytułem: „Działalność faktoringowa na rynku brytyjskim na przykładzie Bibby Financial Services”, wyróżnienie w kategorii praca magisterska w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2012” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Michał Piętka, praca licencjacka pod tytułem: „Ryzyko operacyjne faktora”, wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2012” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

W roku 2011 – 3 prace nagrodzone

·         Marta Szczepańska, praca magisterska pod tytułem: „Wpływ faktoringu na bilans faktoranta na przykładzie włoskiej spółki akcyjnej”, nagroda główna w kategorii praca magisterska w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2011” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Małgorzata Kuchta, praca licencjacka pod tytułem: „Faktoring a płynność finansowa małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”, wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2011” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Wioletta Anna Kowalczyk, praca licencjacka pod tytułem: Analiza porównawcza usług faktoringowych oferowanych przez banki oraz firmy specjalistyczne w Polsce”, wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2011” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

W roku 2010 – 4 prace nagrodzone

·         Agnieszka Dąbrowska, praca licencjacka pod tytułem: „Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową”, nagroda główna w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2010” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Joanna Haczek, praca licencjacka pod tytułem: „Analiza porównawcza faktoringu w Polsce i w Niemczech”wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2010” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Paweł Sztelmach, praca licencjacka pod tytułem: „Faktoring a forfaiting – analiza porównawcza”wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2010” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

·         Agata Wasielewska, praca licencjacka pod tytułem: „Świadczenie usług faktoringowych przez banki dla przedsiębiorstw”, wyróżnienie w kategorii praca licencjacka w konkursie Polskiego Związku Faktorów „Złote Pióro PZF 2010” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

 

 Publikacje

 


Ostatnie publikacje:

 • K. Kreczmańska-Gigol, Wejście do strefy euro i jego skutki a konwergencja realna, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” Nr 1(88) 2020, s. 33-42, ISSN 1507-1383.
 • K. Kreczmańska-Gigol, M. Motowidlak, Funkcjonowanie rynku faktoringowego w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2019, zeszyt naukowy 171, s. 135-152, ISSN 1234-8872.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Organizacja procesu windykacji polubownej w świetle badań empirycznych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” zeszyt 13(2018), Nr 1, s. 139-154, ISSN 1896-9380.
 • K. Kreczmańska-Gigol, A. Kamela, Wskaźniki płynności strukturalnej i płynności potencjalnej, w: Finanse przedsiębiorstwa 7 – Możliwości i ograniczenia finansowe, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8030-224-2.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Koszty transakcyjne a windykacja polubowna, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” Nr 2(77) 2017, s. 103-110, ISSN 1507-1383.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Windykacja polubowna a bezpieczeństwo finansowe wierzyciela, w: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, red. A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-Dmoch, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 255-278, ISBN 978-83-7556-958-2.
 • K. Kreczmańska-Gigol, E. Malinowska-Misiąg, Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw a bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, red. A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-Dmoch, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 255-278, ISBN 978-83-7556-958-2.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Skuteczność i koszty windykacji polubownej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” Nr 4(75)2016, ISSN 1507-1383.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Koszty windykacji polubownej w świetle badań empirycznych, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” nr 1(9)2016, s. 89-102, ISSN 1899-4822.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko związane z wierzytelnościami w transakcji faktoringu wierzytelnościowego – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2016, nr 2, s. 137-150, ISSN 1644-888X.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Perspektywy rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 848, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 116, s. 408-419, ISSN 1896-382X.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Wady i zalety bankowego tytułu egzekucyjnego z punktu widzenia banków, ich klientów i całego Państwa, w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 339-350, ISBN 978-83-7378-912-8.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Rynek windykacyjny w Polsce – stan obecny, znaczenie i perspektywy rozwoju, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 491-510, ISBN 978-83-7378-899-2.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Gwarancje de minimis a dostępność kredytów dla sektora MŚP i rozwój przedsiębiorstw w Polsce, w: Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2014, s. 361-374, ISBN 978-83-61601-34-0.

Monografie

 • K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych, Difin, Warszawa 2021, ISBN 978-8366491-74-8.
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-543-4.
 • J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, Cz. Martysz, P. Russel, M. Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-338-6.
 • Skarbnik korporacyjny, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-238-9.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności, Difin, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7930-605-3.
 • Płynność finansowa. Istota. Pomiar, zarządzanie, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7930-758-6.
 • K. Kreczmańśka-Gigol, Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7641-907-7.
 • K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy, wyd. 2, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63360-50-4.
 • Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7641-488-1.
 • K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy, wyd. 1, Infor Biznes, Warszawa 2010, ISBN 978-83-61957-40-9.
 • Aktywne zarządzanie płynnością finansową, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7641-271-9.
 • Faktoring w Polsce 2010. Analiza, rynek, perspektywy, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7641-296-2.
 • J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, wyd. 3, Difin, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7641-040-1.
 • Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Wnioski z konferencji, red. K. Kreczmańska-Gigol, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7378-496-3.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Difin, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7251-773-9.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w teorii i w praktyce, wyd. 3, Helion, Gliwice 2007, ISBN 83-246-0384-0.
 • K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006, ISBN 83-7251-643-X.
 • K. Gigol, Podstawy tworzenia planu finansowego banku, TWIGGER, Warszawa 2003, ISBN 83-88904-26-4.
 • K. Gigol, Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie, należności), TWIGGER, Warszawa 2001, ISBN 83-85946-74-8.
 • K. Gigol, Opłacalność działalności kredytowej banku, TWIGGER, Warszawa 2000, ISBN 83-85946-04-7.
 • K. Kreczmańska, Faktoring w teorii i w praktyce, wyd. 2, BART, Warszawa 2000, ISBN 83-88016-07-5.
 • K. Kreczmańska, Faktoring w przedsiębiorstwie, BART, Warszawa 1997, 1999, ISBN 83-88016-02-4.
 • K. Kreczmańska, Faktoring w teorii i w praktyce, wyd. 1, BART, Warszawa 1996, ISBN 83-903814-7-8.

 
 
 

 Kontakt

 
email: kgigol@sgh.waw.pl​
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Faktoring
 • Forfaiting
 • Sekurytyzacja aktywów
 • Windykacja
 • Skarbnik korporacyjny
 • Płynność finansowa przedsiębiorstwa
 • Bezpieczeństwo finansowe
 

 Oferta dydaktyczna

 

 • Bankowość korporacyjna 132040-0994
 • Analiza finansowa 12410-0994
 • Finanse przedsiębiorstwa 120190-0994
 • Struktura kapitału w przedsiębiorstwie 233910-0994
 • Finanse przedsiębiorstwa (w zespole) 120190-0428
 • Finanse przedsiębiorstwa (w zespole) 120200-0428
 • Finanse (w zespole) 110630-0428
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa z perspektywy HR Biznes Partner (w zespole) 222900-5314
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (w zespole) 231210-5314
 • Seminarium magisterskie 290001-0994

 • Seminarium licencjackie 190001-0994

 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się przez Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • faktoring,
 • płynność finansowa przedsiębiorstw,
 • źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • windykacja; zarządzanie należnościami,
 • zarządzanie kapitałem obrotowym netto,
 • skarbnik korporacyjny.
 

 Badania naukowe

 

 • Reakcje przedsiębiorstw na kryzys, KZiF/S20/1.26, K. Kreczmańska-Gigol (kierownik badania), J. Ostaszewski (uczestnik), T. Gigol (uczestnik), Warszawa 2020.
 • Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i Internetu w procesie windykacji należności, KZiF/S27/18, K. Kreczmańska-Gigol (kierownik badania), A. Kamela (uczestnik), K. Wasilewska (uczestnik), Warszawa 2018-2019.
 • Identyfikacja trudności finansowych jednostek samorządu terytorialnego, KZiF/S/23/16, K. Kreczmańska-Gigol (kierownik badania), E. Malinowska-Misiąg (uczestnik, L. Mosiejko (uczestnik, A. Tłaczała (uczestnik), Warszawa 2016.
 •  Zarządzanie ryzykiem transakcji faktoringowych, KZiF/S/17/15, K. Kreczmańska-Gigol (kierownik badania), J. Ostaszewski (uczestnik), Warszawa 2015.
 • Mierniki płynności strukturalnej i płynności potencjalnej, KZiF/S/29/14, K. Kreczmańska-Gigol (kierownik badania), J. Ostaszewski (uczestnik), Warszawa 2014.
 • Wybrane usługi finansowe a zarządzanie długiem publicznym, KZiF/S/20/13, E. Kosycasz (kierownik badania), K. Kreczmańska-Gigol (uczestnik badania), E. Malinowska-Misiąg, O. Mikołajczyk, Warszawa 2014.
 • Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, KZIF/S/11/14, P. Wachowiak (kierownik badania), K. Kreczmańska-Gigol (członek zespołu), Warszawa 2014.
 • Badanie efektywności procesu windykacji polubownej prowadzonej przez wierzycieli pierwotnych i wierzycieli wtórnych ze szczególnym uwzględnieniem spółek windykacyjnych, K. Kreczmańska-Gigol (wykonawca), Zadanie nr 7 w ramach: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia prawa z umów, Grant NCN nr UMO-2013/09/B/HS4/03605, E. Mączyńska (kierownik grantu), Warszawa 2013-2017.
 • Model wyceny przeterminowanych wierzytelności, KZiF/S/21/13, K. Kreczmańska-Gigol (kierownik badania), J. Ostaszewski (uczestnik), Warszawa 2013.
 • Zarządzanie płynnością finansową w sektorach działalności gospodarczej oraz w wybranych branżach polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2010, KZiF/S/32/12, T. Cicirko (kierownik badania), K. Kreczmańska-Gigol (uczestnik badania), P. Russel (uczestnik badania, Cz. Martysz (uczestnik badania), Warszawa 2012-2013.

 

 Odznaczenia

 
Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki – nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r.

 

 Działalność pozauczelniana i popularyzatorska

 
 • ​​Przewodnicząca Kapituły Konkursowej o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma „Bank i Kredyt”: kadencja 2018-2019; kadencja 2019-2020; kadencja 2020-2021.
 • Rada Programowa Konferencji Naukowej: NOWOCZESNE KONCEPCJE I Działalność pozauczelniana i popularyzatorska METODY ZARZĄDZANIA
 • Organizator Główny Konferencji: Zakład Inżynierii i Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • Współorganizatorzy: - Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoSchool of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic- Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
 • Zakres: międzynarodowy/zagraniczny 
 • Rok: 2017 (VII edycja Konferencji), 2018 (VIII edycja Konferencji), 2019 (IX edycja Konferencji), 2020 (X edycja Konferencji), 2021 (XI edycja Konferencji)
 • Rada Programowa Konferencji: "November Credit & Collection Days" – członek od 2015 r. do 2018 r.
 • Rada Programowa Konferencji Izby Domów Maklerskich:
 •  XXI RYNEK KAPITAŁOWY DLA WSPARCIA INWESTYCJI I WZROSTU GOSPODARCZEGO W CZASIE SPOWOLNIENIA, 4-5 marca 2021 r.;
 •  XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich, 3-5 marca 2022 r., Bukowina Tatrzańska.
 • W latach 2018-2021 - Wiceprezes do spraw Finansowych w Zarządzie X kadencji KGHM Polska Miedź SA.
 • W latach 2016-2018 – Dyrektor zarządzający Pionem Finansów i Dyrektor Biura Skarbowości w Poczcie Polskiej SA.
 • W latach 2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA.
 • W latach 2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej AMW Invest Sp. z o.o. (wcześniej Dom-Invest Sp. z o.o.).
 • Od 2008 r. współpracownik, a od 2011 roku członek Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych.​
 

 Adres

 
​I​nsty​tut Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa 
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 332
02-513 Warszawa
sekretariat Instytutu Finansów pok. 334 bud.M