Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Leszek Mosiejko

 
 
email: leszek.mosiejko@sgh.waw.pl
 
dr  Leszek Mosiejko -adiunkt, pracownik SGH od 2012 roku. Zainteresowania naukowe obejmują obszar finansów przedsiębiorstwa. Prowadzi ćwiczenia do przedmiotów Finanse przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie oraz seminaria licencjackie i magisterskie.
 
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • analiza finansowa,
 • płynność finansowa i struktura kapitału,
 • leasing,
 • relacje inwestorskie.

BADANIA NAUKOWE:
 • Badania płynności finansowej przedsiębiorstw na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2001-2005, Szkoła Głowna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, 2006, (badania własne).  
 • Ocena stanu przedsiębiorczości w Polsce – fiskalne bariery rozwoju, współautor, Szkoła Głowna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, 2006, (badania statutowe).  
 • Obligacje jako alternatywne źródło finansowania spółek giełdach w Polsce,  współautor, Szkoła Głowna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, 2007, (badania własne).  
 • Zarządzanie płynnością finansową spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2006 w aspekcie kosztu pozyskania kapitału, współautor, Szkoła Głowna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, 2008, (badania własne).  
 • Płynność finansowa a system podatkowy, współautor, Szkoła Głowna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, 2008,  (badania statutowe).      

OFERTA DYDAKTYCZNA:

 • 120030-0718     Analiza ekonomiczno-finansowa
 • 110640-0428     Zarządzanie
 • 110600-0428     Zarządzanie (k)

SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:

 • Seminarium licencjackie:  197211-0718
 • Seminarium magisterskie: 297211-0718  

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 • rynki finansowe,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa.

PUBLIKACJE:
Pozycje zwarte:
 • Rynek kapitałowy, [w:] Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, wyd. 3, Difin, Warszawa 2007, s. 354-395,  
 • Rynek kapitałowy, [w:] Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, wyd. 4, Difin, Warszawa 2008, s. 405-454, 
 • Zarządzanie składnikami kapitału obrotowego netto, [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. nauk. T. Cicirko, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 149-176,  
 • Rynek kapitałowy [w:] Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, wyd. 5, Difin, Warszawa 2010, s. 459-500,  
 • Rynek kapitałowy [w:] Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, wyd. 5, Difin, Warszawa 2013, s. 496-535.    

Artykuły:
 • Ocena stanu przedsiębiorczości w Polsce – fiskalne bariery rozwoju, współautor, [w:] Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia badania statutowe, red. nauk. J. Ostaszewski, Opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 373-383,  
 • Droga Słowacji do euro, [w:] Polska w strefie euro, Szanse i zagrożenia, Wnioski z konferencji, red. nauk. J. Ostaszewski, Opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 51-58,  
 • Koszt pozyskania kapitału a płynność finansowa spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001 – 2006, współautor,  [w:] Rynki kapitałowe a koniunktura gospodarcza, red. nauk. A.T. Szablewski, R. Wójcikowski, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2009, Łódź 2009 r., str. 170-180, artykuł naukowy prezentowany na konferencji naukowej w Łodzi w 2008 r.  
 • Relacje inwestorskie a kreowanie kapitału właścicielskiego - szanse i zagrożenia, red. nauk. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 199-207.