Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof dr hab. Irena Olchowicz

 
 
 
email: irena.olchowicz@sgh.waw.pl
 
 Prof. zw. dr hab. Irena Olchowicz- kierownik Zakładu Podatki w Instytucie Finansów, w latach  2005-2013 kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, w latach 1964-2001r pracownik Katedry Rachunkowości. Zawodowo zajmuje się rachunkowością finansową, rachunkowością podatkową, analizą finansową, międzynarodowymi standardami rachunkowości. Ma w tym zakresie liczny dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych,  artykułów, referatów, opinii i recenzji. Wypromowała ponad 500 dyplomantów SGH a także 6 doktorów. Jest kierownikiem 34 edycji Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa. Jest członkiem  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów.
 
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • Rachunkowość finansowa.
 • Analiza sprawozdań finansowych.
 • Rachunkowość podatkowa.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

OFERTA DYDAKTYCZNA:
 •   233450-0420     Międzynarodowe standardy sprawozdawczości  
 •   130540-0420     Podatki w rachunkowości  
 •   231140-0420     Rachunkowość podatkowa  
 •   233990-0420     VAT w działalności gospodarczej    

SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 •   Seminarium licencjackie:   193361-0420
 •   Seminarium magisterskie: 293361-0420  

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

 •   Wybrane problemy rachunkowości finansowej.
 •   Analiza sprawozdań finansowych oraz analiza finansowa jednostek gospodarczych.
 •   Rachunkowość na potrzeby podatkowe.
 •   Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

PUBLIKACJE:

 • Podstawy rachunkowości, tom I i II, Difin, Warszawa 2009r wyd. 7
 • Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, (współaut. A.Tłaczała), Difin, 2008r ,wyd. 2
 • Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów (współaut. A. Tłaczała). Difin, 2009r, wyd.2
 • Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i w podatkach, (współaut. A. Tłaczała), SKwP, 2009r
 • VAT w działalności gospodarczej-I. Olchowicz (red. naukowa) P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, wyd. Difin, Warszawa 2010
 • Rachunkowość podatkowa- I. Olchowicz, wyd. Difin, Warszawa 2011, wyd. 9.
 • Kontrowersje podatkowe przy zbyciu składników majątkowych wniesionych aportem do spółki osobowej -I.Olchowicz,  M. Jamroży, wyd.Monitor Podatkowy; nr 8/2011; ss. 9 -14;


Przewody doktorskie:
-otwarte:
 • Rafał Domaszewski „Ryzyka ograniczonej wiarygodności sprawozdania finansowego”   
 • Katarzyna Kobiela-Pionnier „ Sprawozdanie zintegrowane jako narzędzie konwergencji rachunkowości finansowej i zarządczej w świetle teorii, praktyki i makropolityki rachunkowości

-zamknięte:
 • Irena Hellich-„Kondratowicz Problemy wyceny i aktualizacji wartości zapasów” 1999  
 • Artur Kowalski  „Fuzje i przejęcia a wartość firmy” 2003  
 • Agnieszka Kusiak „Polityka rachunkowości narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem” 2007
 • Agnieszka Tłaczała „Sposób prezentacji  przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej a wartość informacyjna sprawozdania finansowego sporządzonego według MSFF” 2008
 • Waldemar Szymański „Procesy harmonizacyjne a strategie podatkowe i parapodatkowe przedsiębiorstw w Unii Europejskiej”2008
 • Gyöngyvèr Takáts „Realizacja koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu . Zmiana tematu pracy na: Realizacja koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu w polskim i węgierskim prawie bilansowym – analiza porównawcza” 2012