Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 mgr Jan Sarnowski

 

Jan Sarnowski.jpg


 

 Biogram

 
Jan Sarnowski, doradca podatkowy, ekspert w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School).

 

Pracował w międzynarodowych kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie. W latach 2016-2018 doradca Ministra Rozwoju i Finansów, odpowiedzialny za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. W latach 2018 – 2019 zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz szef Zespołu Analiz Prawno-Porównawczych w Ministerstwie Finansów. Współtwórca i zastępca dyrektora programu GovTech Polska. W latach 2019 – 2022 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Współpracy Międzynarodowej w zakresie VAT. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

 

Od 2021 r. pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH. Prowadzi wykłady dotyczące opodatkowania dochodów przedsiębiorców oraz podatku VAT.​


 

 Publikacje

 
Wybrane publikacje:

 

M. Jamroży, M. Janiszewska, A. Łożykowski, J. Sarnowski, Polska Spółka Holdingowa, BISP 2022; 1 (305), s. 18.

S. Obuchowski, J. Sarnowski, Kalendarium wdrożenia podatkowej części Polskiego Ładu (cz. 3), BISP 2022; 1 (305), s. 27.

P. Selera, J. Sarnowski, “Cashless Taxpayer” – An Innovative Tool to Stimulate Reduction of the Shadow Economy in Poland, International VAT Monitor, Volume 33 No. 1, IBFD 2022.

J. Sarnowski, P. Selera, K. Rogowski, E-Faktury w Polsce – międzynarodowe uwarunkowania prawne i wybrane aspekty technologiczne, [w:] Rachunkowość nr 1/2022, s. 23.

M. Jamroży, J. Sarnowski, A. Tonia, Obrót dobrami niematerialnymi a ceny transferowe, BISP 2021; 12 (304), s. 86.

S. Obuchowski, J. Sarnowski, Kalendarium wdrożenia podatkowej części Polskiego Ładu (cz. 2), BISP 2021; 12 (304), s. 93.

J. Sarnowski, A. Łożykowski, Fundusz na cele inwestycyjne jako narzędzie wspierania reinwestycji zysków, Rachunkowość nr 12/2021, s. 29.

M. Jamroży, J. Sarnowski, A. Tonia, Regulacje bezpiecznej przystani (safe harbour) w obszarze cen transferowych, BISP 2021; 11 (303), s. 20.

S. Obuchowski, J. Sarnowski, Kalendarium wdrożenia podatkowej części Polskiego Ładu (cz. 1), BISP 2021; 11 (303), s. 4.

J. Sarnowski, P. Selera, Opcja opodatkowania VAT-em usług finansowych w Polskim Ładzie - cele i założenia, Polski Kompas Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych 2021, s. 195.

M. Jamroży, J. Sarnowski, A. Tonia, Użycie metod weryfikacji cen transferowych, BISP 2021; 10 (302), s. 30.

J. Sarnowski, P. Selera, Grupy VAT – tło europejskie a propozycje w ramach Polskiego Ładu, BISP 2021; 9 (301), s. 30.

J. Sarnowski, A. Łożykowski, Estoński CIT 2.0 czyli drugi krok w kierunku pełnego systemu estońskiego w Polsce, BISP 2021; 9 (301), s. 87.

M. Jamroży, J. Sarnowski, A. Tonia, Raportowanie cen transferowych (TPR), BISP 2021; 7 (299), s. 4.

J. Sarnowski, P. Selera, Grupy VAT – nowe narzędzie wspierania inwestycji i rozwoju, Przegląd Podatkowy, nr 6/2021, s. 40.

J. Sarnowski, M. Lewandowski, Kamienie milowe poprawy ściągalności podatku akcyzowego w latach 2016-2021, BISP 2021; 3 (295), s. 57.

J. Sarnowski, P. Selera, Regionalne pilotaże jako sposób usprawnienia współpracy wewnątrz UE. Część II, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 1/2021, s. 116.

J. Sarnowski, P. Selera, Narzędzia informatyczne wykorzystywane w administracji skarbowej i ich wpływ na szczelność systemu podatkowego w latach 2015 – 2019, Studia BAS nr 4 (64) 2020, s. 29.

J. Sarnowski, P. Selera, Dwa lata obowiązywania w Polsce mechanizmu podzielonej płatności w VAT – doświadczenia i wnioski, BISP 2020; 10 (290), s. 4.

J. Sarnowski, A. Łożykowski, Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako propozycja podatku od zysków dystrybuowanych w polskim systemie podatkowym, Przegląd Podatkowy, nr 10/2020, s. 18.

J. Sarnowski, A. Łożykowski, Estoński CIT w Polsce – fakty i mity, BISP 2020; 8 (288), s. 13.

J. Sarnowski, A. Łożykowski, P. Domaszczyńska, Estoński CIT dla Polski. Potencjał, model wdrożenia i oczekiwane efekty, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66306-88-2.

J. Sarnowski, A. Łożykowski, The schemes of artificial profit shifting by multinational Enterprises, [w:] J. Sawulski (red.), Tax unfairness in the European Union. Towards greater solidarity in fighting tax evasion, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66306-56-1.

J. Sarnowski, P. Selera, Regionalne pilotaże jako sposób usprawnienia współpracy wewnątrz UE. Część I, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 3/2020, s. 133.

J. Sarnowski, P. Selera, European compact against tax fraud—VAT solidarity and new dimension of effective and coherent tax data transfer, ERA Forum. Journal of the Academy of European Law, Volume 21, Nr 1, September 2020, s. 81.

J. Sarnowski, P. Selera, A. Bartosiak, VAT w obrocie międzynarodowym 2020 – zmiany prawa unijnego i ich implementacja na gruncie prawa krajowego, Co do zasady. Studia i analizy prawne 1/2019, s. 145.

J. Sarnowski, P. Selera, Grupa podatkowa - analiza prawno-porównawcza oraz koncepcje reformy polskiego prawa podatkowego, cz. 2. VAT, Przegląd Podatkowy, nr 10/2019, s. 48.

J. Sarnowski, P. Selera, Reducing the VAT Gap – Polish Experience and Legislative Measures Introduced in Years 2016-2018, International VAT Monitor, Volume 30 No. 3, IBFD 2019.

J. Grzeszak, J. Sarnowski, M. Supera-Markowska, Drogi do przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-44-8.

K. Bąkowska, M. Gniazdowski, M. Lachowicz, A, Łożykowski, J, Sarnowski, How much Poland loses from the CIT gap, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-21-9.

P. Arak, Ł. Ambroziak, J. Chojna, M. Firlej, H. Kępka, K. Popławski, K. Szwarc, J. Sarnowski, P. Selera, A. Szpor, P. Kukołowicz, I. Święcicki, Common Market as a Common Commitment, Letters to the New EU Leadership 2019-2024, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-36-3.

A. Łożykowski, J. Sarnowski, GovTech – new technology in the public sector, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-26-4.

A. Łożykowski, J. Sarnowski, GovTech, czyli nowe technologie w sektorze publicznym, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-16-5.

K. Bąkowska, M. Gniazdowski, M. Lachowicz, A. Łożykowski, J. Sarnowski, Horyzont optymalizacji - geneza, skala i struktura luki w podatku CIT, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-12-7.

P. Arak, K. Michalski, T. Piechula, J. Sarnowski, P. Selera, Krótka historia VAT w Polsce, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-06-6.

P. Arak, K. Kutwa, J. Sarnowski, P. Selera, The effects of sealing Poland’s tax system in 2016-2018, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-03-5.

P. Arak, K. Kutwa, J. Sarnowski, P. Selera, Efekty uszczelniania systemu podatkowego w Polsce w latach 2016-2018, Warszawa 2019, ISBN 978-83-61284-69-7.

J. Sarnowski, P. Selera, Reducing the VAT gap: lessons from Poland, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66306-00-4.

J. Sarnowski, P. Selera, Zmniejszenie Luki VAT w Polsce w latach 2016-2017, Warszawa 2018, ISBN 978-83-61284-68-0.

J. Sarnowski, P. Selera, A. Bartosiak, Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie niemieckiego podatku VAT i niemieckiej praktyki podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 3/2018, s. 27.

J. Sarnowski, Ewolucja opodatkowania małżeństwa w niemieckim i polskim podatku dochodowym, [w:] K. Banaś, R. Stasiak (red.), Z dziejów historii podatków – Wybrane problemy, Łódź 2017, s. 121, ISBN 978-83-943167-5-4.

J. Sarnowski, 30 lat sprawiedliwości podatkowej – podsumowanie i kierunek zmian, [w:] K. Banaś, R. Stasiak (red.), Z dziejów historii podatków – Wybrane problemy, Łódź 2017, s. 109, ISBN 978-83-943167-5-4.

J. Sarnowski, Five Shades of Income Splitting. Marriage Taxation in Poland and Germany, University of Warsaw Journal of Comparative Law, Volume 3 Issue 1 Fall 2016, s. 24.

J. Sarnowski, Podatki lokalne jako źródło dochodów gminy w Republice Federalnej Niemiec. Inspiracja dla Polski?, [w:] S. Gwoździewicz, B. Mydłowska (red.), Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, s. 159, ISBN 978-83-64568-10-7.

J. Sarnowski, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12. czerwca 2003 w sprawie C-112/00 Schmidberger, [w:] A. Kołtunowska, W. Maciejewski, A. Zawidzka, Prawo Europejskie w Dobie Reform, Warszawa-Maastricht 2008, s. 147, ISBN 978-83-927864-0-5.

 ​


 
 
 

 Kontakt

 
jan.sarnowski@sgh.waw.pl
 

 Specjalizacja badawcza

 
  • ​​Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej
  • Podatek od towarów i usług
  • Podatki lokalne
  • Unikanie opodatkowania i uszczelnianie systemu podatkowego
  • Polityka podatkowa

 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​​
 

 Oferta dydaktyczna

 
Oferta dydaktyczna (przedmioty prowadzone zespołowo):

 

        Planowanie podatkowe (optymalizacja podatkowa)

        Międzynarodowe planowanie podatkowe

        VAT w działalności gospodarczej

        Tax and non-tax corporate burden​

 

 Adres

 
Instytytut Finansów
Zakład Podatków
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​