Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Janina Ickiewicz

 
 
 
 
email: janina.ickiewicz@sgh.waw.pl
 
Prof. dr hab. Janina Ickiewicz- finanse przedsiębiorstwa: źródła  i formy pozyskiwania kapitału własnego i obcego, struktura kapitału a zasada dźwigni finansowej, wpływ obciążeń podatkowych i niepodatkowych na rozwój przedsiębiorstwa, optymalizacja podatkowa; hobby: książki biograficzne, podróże,  sport – lekkoatletyka, narciarstwo alpejskie, jazda     szybka na lodzie, kibic siatkówki, tenisa i snookera;  
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 •   finanse przedsiębiorstwa: źródła i formy pozyskiwania kapitału własnego i obcego,
 •   optymalizacja podatkowa,
 •   wpływ obciążeń podatkowych i niepodatkowych na rozwój przedsiębiorstwa.
 
BADANIA NAUKOWE:
 • „Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro – i makroekonomiczne” kierownik badania – prof. dr  hab. Janina Ickiewicz. Badanie statutowe,  2013
 •  „Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro – i makroekonomiczne. Optymalizacja podatkowa w połączeniach transgranicznych przedsiębiorstw i w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz konstrukcje opodatkowania nieruchomości w wybranych krajach UE”-kierownik badania – prof. dr hab. Janina Ickiewicz; Autorzy: dr Paweł Felis, dr Marcin Jamroży, dr Joanna Szlęzak-Matusewicz. Badanie statutowe,  2012
 • „Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro – i makroekonomiczne. Wpływ umów międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej na dochody budżetu państwa oraz oddziaływanie lokalnej polityki podatkowej na gromadzenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” kierownik badania – prof. dr hab. Janina Ickiewicz; Autorzy: dr Paweł Felis, dr Marcin Jamroży. Badanie statutowe,  2011
 • „Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro – i makroekonomiczne. Opodatkowanie pracowniczych pakietów motywacyjnych. Wpływ opodatkowania na finansowanie spółki osobowej. Ocena systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce”-kierownik badania – prof. dr hab. Janina Ickiewicz; Autorzy: dr Paweł Felis, dr Marcin Jamroży, dr Joanna Szlęzak-Matusewicz. Badanie statutowe,  2010  
 
 
OFERTA DYDAKTYCZNA:
 •  233490-0193     Optymalizacja podatkowa
 •  131530-0193     Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw  
SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 •   Seminarium licencjackie:  190731-0193
 •   Seminarium magisterskie: 290731-0193
 
PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw,
 • optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach.

PUBLIKACJE:
 • Złota księga dla prof. zw. Jana Konstantego Szczepańskiego, red. naukowa: J.Ickiewicz, Janusz Ostaszewski, wyd. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2017
 • Podatki składniki i opłaty od pozarolniczej działalności gospodarczej (w druku /wydanie 2014)
 • Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstw, J.Ickiewicz, wyd. Oficyna Wydawnicza 2004 r.
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, J.Ickiewicz, wyd.Oficyna Wydawnicza SGH 1998
 • Strategia finansowania przedsiębiorstw, J.Ickiewicz, wyd. Poltex 1993 (3 wznowienia)  

Przewody doktorskie:
-otwarte:
 •  Aleksadra Łysik „Optymalizacja opodatkowania dochodów grup kapitałowych”
-zamknięte: 
 • Rafał Tuzimek   „Wpływ fuzji i przejęć kapitałowych na wzrost wartości przedsiębiorstwa”2001
 • Tomasz Tratkiewicz ”Opodatkowanie podatkiem od własności dodanej (VAT) małych przedsiębiorstw w świetle dostosowania przepisów podatkowych do przepisów Unii”2004