Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Joanna Szlęzak-Matusewicz

 
 

 Biogram

 
 dr  Joanna Szlęzak-Matusewicz – Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość) a także podyplomowych studiów podatkowych. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego (nr wpisu 11560).    
 
 

 Publikacje

 

PIT, CIT, VAT 2020. Komentarz do zmian, Legis, Warszawa 2020​
J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, M. Jamroży, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2019
Egzamin na doradcę podatkowego. Testy, Wolters Kluwer, Warszawa 2019​
P Felis, H Rosłaniec, J Szlęzak-Matusewicz, Property Tax Policy of Rural and Urban-Rural Municipalities in Poland, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 18 (4), 2019
J Szlęzak-Matusewicz, Użytkowanie samochodów osobowych w świetle podatków dochodowych–możliwości optymalizacji podatkowej w latach 2018–2019​​, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 1, 2019
J Szlęzak-Matusewicz, Wybrane instrumenty optymalizacji podatkowej wykorzystywane w mikroprzedsiębiorstwach–ocena i perspektywy zmian, Studia BAS, 2019
P Felis, J Szlęzak-Matusewicz, H Rosłaniec, Can Local Tax Policy Be Efficient? Polish Communes' Agricultural Tax Policy, Lex Localis 16 (4), 2018

I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2018​
P Felis, H Rosłaniec, J Szlęzak-Matusewicz, Wykorzystanie podatku rolnego w polityce podatkowej gmin wiejskich, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe, 2018,
J Szlęzak-Matuszewicz, Optymalizacja opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 52, 2018​
J.Szlęzak-Matusewicz, P. Felis (red.), Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 
 
 

 Kontakt

 
​​mail: joanna.szlezak-matusewicz@sgh.waw.pl​
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • opodatkowanie przedsiębiorstw,
 • zryczałtowane formy opodatkowania przedsiębiorstw,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • podatkowanie osób fizycznych,
 • podatkowe skutki finansowania przedsiębiorstw,
 • podatki lokalne
 

 oferta dydaktyczna

 

 • Planowanie podatkowe (230110-0579)

 • Optymalizacja podatkowa (233490-0579)
 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw (130780-0579)
 • Planowanie podatkowe (e-learning) (230119-0579)
 • Prawo podatkowe (e-learning) (130669-0579)
 • Proseminarium z metodyki studiowania (112000) ​
 • Seminarium licencjackie:  195591 -0579
 • Seminarium magisterskie: 295591-0579 

 

 Badania naukowe

 
 • Perspektywy rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce” dr Ewa Kosycarz, dr Joanna Szlęzak-Matusewicz, dr Olga Mikołajczyk. Badania statutowe, 2012.
 • Przedsiębiorca a system podatkowy w Polsce”-  dr Joanna Szlęzak-Matusewicz. Badanie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, 2011
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro – i makroekonomiczne. Opodatkowanie pracowniczych pakietów motywacyjnych. Wpływ opodatkowania na finansowanie spółki osobowej. Ocena systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce”-kierownik badania – prof. dr hab. Janina Ickiewicz; Autorzy: dr Paweł Felis, dr Marcin Jamroży, dr Joanna Szlęzak-Matusewicz. Badanie statutowe,  2010
 • Optymalizacja podatków lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości” dr Joanna Szlęzak-Matusewicz       badanie własne, 2010
 

 SPECJALIZACJA BADAWCZA

 
 • opodatkowanie przedsiębiorstw i osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatki lokalne
 • optymalizacja podatkowa
 • rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • zarządzanie podatkami osób fizycznych i przedsiębiorstw​
 

 Adres

 
Instytytut Finansów
Zakład Podatków
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​