Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Danuta Redel

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 mgr Danuta Redel

 


email: danuta.redel@sgh.waw.pl

St. wykł. mgr Danuta Redel – absolwentka SGH (dawne SGPiS). Ukończyła Międzywydziałowe Ekonomiczne Studia Doktoranckie SGPiS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki finansowania i funkcjonowania przedsiębiorstw. Od wielu lat prowadzi zajęciach z przedmiotów: finanse, finanse przedsiębiorstwa, strategie finansowe, analiza finansowa. Uczestniczy w badaniach własnych i statutowych, co przejawia się w licznych publikacjach. Do dorobku naukowego autorka i współautorka zalicza ponad 68 różnego rodzaju publikowanych opracowań naukowych, w tym 5 podręczników akademickich i 14 monografii.

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

 • rozwój i efektywność polskich przedsiębiorstw,
 • majątek przedsiębiorstwa,
 • źródła finansowania majątku,
 • analiza i ocena kondycji przedsiębiorstw,
 • strategie finansowe przedsiębiorstw.

BADANIA NAUKOWE:

 • „Rozwój i efektywność polskich przedsiębiorstw w latach 2003-2008” w ramach badań statutowych „Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa”, kierownik badań: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, uczestnicy: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Anna Marzec, st. wykł. mgr Danuta Redel, 2010
 • „Zmiany koniunktury gospodarczej w latach 2003-2009 i jej wpływ na wybór źródeł finansowania aktywów przedsiębiorstw” w ramach badań statutowych „Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa”, kierownik badań: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, uczestnicy: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Anna Marzec, st. wykł. mgr Danuta Redel, dr Rafał Tuzimek,  dr Maciej Wieloch, 2011
 • „Efektywność wykorzystania czynnika pracy i majątku trwałego w polskich przedsiębiorstwach w latach 2007-2010” w ramach badań statutowych „Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa”, kierownik badań: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, uczestnicy: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, st. wykł. mgr Danuta Redel, dr Piotr Wiśniewski, 2012
 • „Wpływ spowolnienia gospodarczego na majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania w latach 2007-2011”w ramach badań statutowych „Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa”, kierownik badań: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, uczestnicy: dr Dorota Bem, prof. dr hab. Krzysztof Marecki, st. wykł. mgr Danuta Redel,, 2013

OFERTA DYDAKTYCZNA:

 • Finanse
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa
 • Analiza ekonomiczna
 • Strategie finansowe w przedsiębiorstwie

PUBLIKACJE:

 • Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji. Tom III – praca zbiorowa pod redakcją L. Pawłowicz i R. Wierzba, Wydawnictwo Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003 (współautor)
 • Propedeutyka finansów – praca zbiorowa pod redakcją L. Szyszko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004 (współautor)
 • Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse przedsiębiorstw. Tom II – praca zbiorowa pod redakcją Z. Dresler, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004 (współautor)
 • Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce – praca zbiorowa pod redakcją J. Ickiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004 (współautor)
 • Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – praca zbiorowa pod redakcją A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 (współautor)
 • Finanse przedsiębiorstwa – praca zbiorowa pod redakcją P. Karpuś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006 (współautor)
 • Finanse przedsiębiorstwa. Wydanie III zmienione i rozszerzone – praca zbiorowa pod redakcją J. Szczepański i L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007 (współautor)
 • Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej – praca zbiorowa pod redakcją A. Bogus i M. Wypych, Difin, Warszawa 2007 (współautor)
 • Podstawy finansów – praca zbiorowa pod redakcją K. Marecki, PWE, Warszawa 2008 (współautor)
 • Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń – praca zbiorowa pod redakcją B. Kłosowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008 (współautor)
 • Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw – praca zbiorowa pod redakcją A. Bielawska, L. Doroziuk, J. Iwin-Garzyńska, Zeszyty Naukowe nr 549; Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Szczecin 2009 (współautor)
 • Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa – praca zbiorowa pod redakcją J. Sobiech, Zeszyty Naukowe nr 142, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010 (współautor)
 • Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych – praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011 (współautor)
 • Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku – praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (współautor)
 • Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie – praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 (współautor)