Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Michał Wrzesiński

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH

 
Zobacz obraz źródłowy
 

 Biogram

 
 

dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH

Kierownik Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów.  Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące: rynku kapitałowego, finansowania przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz private equity. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: fuzje i przejęcia przedsiębiorstw oraz kapitał podwyższonego ryzyka. Do dorobku naukowego autor zalicza różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisało i obroniło 3 osoby. Michał Wrzesiński od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym, specjalizuję się w transakcjach fuzji i przejęć, private equity i pozyskiwaniu finansowania na rynku kapitałowym. Do chwili obecnej uczestniczył w realizacji ponad 40 tego typu transakcji o wartości ponad 2 mld PLN.

 

 Publikacje

 
 •  
  Podstawy finansowania spółki akcyjnej J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, Cz.Martysz, P.Russel, M.Wrzesiński, Warszawa 2017, wyd. Difin 
 • Efektywność pierwszych ofert publicznych (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie realizowanych w okresie hossy[w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. Ryszard Bartkowiak i Janusz Ostaszewski; M.  Wrzesiński, wyd.Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012,
 • Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność,  M.Wrzesiński , Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2006
 • Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO).Uwarunkowania rozwoju w Polsce, M. Wrzesiński, 2000​
 
 
 

 Kontakt

 

email: michal.wrzesinski@sgh.waw.pl​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 232650-0604     Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • 131520-0377     Kapitał wysokiego ryzyka
 • 131520-0439     Kapitał wysokiego ryzyka
 • 131520-0642     Kapitał wysokiego ryzyka​
 

 Konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 

 Badania naukowe

 
 • Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kierownik badania – dr hab. prof. SGH Michał Wrzesiński, badanie statutowe,  2013
 • Rynek kapitałowy a transakcje fuzje i przejęć w Polsce w 2010 roku [w:] Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym,  30/09/2011 ,
 • Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym,  30/10/2010 ,
 • Strategie inwestycyjne stosowane przez fundusze private equity na rynku polskim,  15/10/2005 ,
 • Efektywność kapitału podwyższonego ryzyka,  15/10/2004 ,
 • Możliwości finansowania kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce,  30/10/2003​
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • przedsiębiorstwa i inwestorzy na rynku kapitałowym
 • wycena przedsiębiorstw
 • fuzje i przejęcia
 • private equity​
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rynek kapitałowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Private equity, venture ca​pital
 • Wycena przedsiębiorstw​
 

 Adres

 
​​Instytut Finansów
Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 336
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​