Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Grzegorz Sobiecki

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr Grzegorz Sobiecki

 
Clipboard01.jpg
 

 biogram

 
dr Grzegorz Sobiecki – doktor nauk ekonomicznych ekonomii, adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor pierwszych w Polsce naukowych i ekonomicznych publikacji o kryptowalutach. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień naukowych w dyscyplinach: ekonomii (ekonomia międzynarodowa, ekonomia rozwoju, ekonomia instytucjonalna), finansów (systemy pieniężne i waluty alternatywne) oraz nauk o zarządzaniu (zagadnienia modeli biznesowych, wartości w systemie zarządzania). Kierownik Studiów Podyplomowych “Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (SGH), promotor pomocniczy drugiej w Polsce pracy doktorskiej dot. kryptowalut (dr Anton Bubiel). Posiada doświadczenie w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz analizie ekonometrycznej rynków. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Bridge Alfa, e-Pionier oraz Szybka Ścieżka, ekspert PARP w programie Go To Brand. Biegły ad hoc powołany przez Prokuraturę. Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Koordynator polskiej fazy Międzynarodowej Olimpiady Blockchain. Konsultant merytoryczny w projekcie Blodon. Członek strumienia "Blockchain / DLT i cyfrowe waluty" w ramach programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek zespołu współorganizującego z ramienia SGH konferencję European Finance Society w Warszawie. 
 

 Publikacje

 
Publikacje naukowe od 2010 r.:
 • ​Sustainability of local complementary currencies Conclusions from an empirical study in Poland, International Journal of Complementary Currencies Research, Vol. 22 (Summer) Issue 2, pp.105-124, https://ijccr.net/current-issue/vol-22-summer-issue-2-pp-105-124/
 • Metoda analizy konsekwencji zmiany wysokości podatku akcyzowego od piwa dla budżetu państw", Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 121, 2018: 5–24, DOI 10.22630/EIOGZ.2018.121.1; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2018_n121.pdf
 • Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji, Agata Adamska(KNoP, współautor); Gabriel Główka(KNoP, współautor); Grzegorz Sobiecki(KZiF, współautor); 2018; Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; ISBN 978-83-8030-239-6; 1-110;
 • Od muszli po bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych”, Grzegorz Sobiecki(KZiF, współautor); 2018; Texter; ISBN 978-83-7790-497-8; 1-142;
 • Wykorzystanie technologii blockchain do eliminacji wybranych problemów systemu podatkowego” (razem z M. Szwed-Ziemichód), Analizy i Studia CASP, 2019 | nr 1(7) | 3--33
 • Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Piech Krzysztof (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, 2017, ISBN-13: 978-83-60653-28-9, https://www.gov.pl/cyfryzacja/strumien-blockchain-dlt-i-waluty-cyfrowe
 • Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych. Stanowisko Strumienia w sprawie kierunków ewentualnych prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicznych, Zacharzewski Konrad, Piech Krzysztof (red.),  2017-01-19, https://www.gov.pl/cyfryzacja/strumien-blockchain-dlt-i-waluty-cyfrowe ;
 • Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań, Herman A. , Oleksyn T., Stańczyk I. (red.), Difin, Warszawa 2016
 • Sharing economy – dylematy pojęciowe [w:] Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.) Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Nowa era rozwoju przedsiębiorczości?, Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, ISBN: 978-83-8030-132-0
 • Alternatywne systemy pieniężne w gospodarce współpracy” [w:] Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.) Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Nowa era rozwoju przedsiębiorczości?, Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, ISBN: 978-83-8030-132-0„Koncepcja zarządzania przez wartości (Managing By Values)”, Zeszyt Naukowy Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2015 | z. 145 | 9--31
 • Waluty alternatywne jako czynnik ograniczający niestabilność w gospodarce globalnej na przykładzie bitcoina i Argentyny [w] Sobiecki R. (red.), Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 65-88, ISBN 978-83-8030-003-3
 • Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina - status prawny i interpretacja ekonomiczna, Problemy Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), vol. 13, nr 3/2015 (54), t. 1, s. 144-163. http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/innowacje-w-platnosciach
 • Waluty alternatywne: społeczne, lokalne, globalne, wolne, wirtualne. Czy nastąpił już koniec historii pieniądza?” [w] Od muszli po bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, monografia wieloautorska, Texter 2014
 • Ekonomiczne uwarunkowania modeli biznesowych w Internecie w książce "Modele biznesowe w Internecie. Analiza przypadków polskich firm internetowych" pod red. Tymoteusza Doligalskiego, PWN, Warszawa 2014
 • Walut światy równoległe, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 4/33/2014
 • ICT jako czynnik rozwoju sektora usług w Indiach, rozprawa doktorska, wydawnictwo Waldemar Marszałek, Toruń 2014
 • Krytyczna ocena teorii zarządzania przez wartości (Managing By Values)”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 140, 2014, s.145-162, ISSN 1234-8872 http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/140.pdf
 • Czy biznes jest ważniejszy od konsumenta?, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3/2012 (24), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Pieniądz doskonały, Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 245/2012„Bitcoin: globalna alternatywna waluta” referat w monografii do konferencji „Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów, 21-23 maja 2012r.
 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne jako czynnik kreujący usługi [w:] Ekonomia i zarządzanie w pracach doktorantów, pr. zb. pod red. R. Sobiecki, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • ICT a zmiany kosztów transakcyjnych [w:] Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, pr. zb. pod red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Nagrody im. Alfreda Nobla z ekonomii z buntem mas w tle, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4/2011 (21), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

 ​

 
 
 

 Kontakt

 
email: gsobie@sgh.waw.pl  
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Blockchain / DLT
 • Tokenizacja aktywów
 • API-cyzacja gospodarki
 • Technologie a gospodarka
 • Rozproszone autonomiczne organizacje (DAO)
 • Kryptoaktywa, kryptowaluty
 • Teoria pieniądza
 • Cyfrowy pieniądz, CBDC
 • Polityka pieniężna
 • Fintech
 • Defi (rozproszone finanse)
 • Neobanki
 • Analiza finansowa
 • Waluty komplementarne
 • Lokalne teorie ekonomii​
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 239340-1021 Alternatywny pieniądz      (wcześniej Pieniądz a społeczeństwo)
 • 239680-1021 Wirtualne waluty
 • 239640-1021 Blockchain
 • Bankowość (ćwiczenia)
 • Metody wyceny przedsiębiorstw (ćwiczenia)
 • Analiza Ekonomiczno-Finansowa
 • 190001-1545  Seminarium licencjackie
 • 290001-1021  Seminarium magisterskie​
 

 Badania naukowe

 
Od czerwca 2020 kieruje pracami badawczo rozwojowymi (B+R) projektu platformy dla emisji i obrotu tokenów wartościowych w ramach konsorcjum GPW, Politechniki Śląskiej oraz VR Technologies

 ​

 

 Adres

 
Instytut Finansów
Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 310
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-93-20/92-95
​​